Health & Fitness

How to download Εγκυμοσύνη APK at apktoVi.com

Πληροφορίες και συμβουλές για την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τη μητέρα, τον πατέρα.
Ελληνική δωρεάν εφαρμογή για θέματα εγκυμοσύνης, τοκετού, λοχείας.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει:
✔ Η εγκυμοσύνη ανά εβδομάδα: Πλήρες ημερολόγιο εγκυμοσύνης, πώς αλλάζει το έμβρυο, το σώμα σας, τί μπορείτε να κάνετε κάθε εβδομάδα.
✔ To-do list: Οργανώστε την εγκυμοσύνη σας σημειώνοντας σημαντικές πληροφορίες .
✔ Η εγκυμοσύνη ανά μήνα: Χαρακτηριστικά από τον πρώτο εώς τον ένατο μήνα εγκυμοσύνης.
✔ Διατροφή: Σωστή διατροφή κατά την εγκυμοσύνη, διατροφή κατά τον θηλασμό, έλεγχος βάρους.
✔ Αναπνοές - ασκήσεις: Ενημέρωση για ανώδυνο τοκετό, ασκήσεις kegel κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
✔ Θηλασμός: Οδηγίες για την τεχνική και τις στάσεις του θηλασμού.
✔ Πατέρας: Ο ρόλος και η στάση του πατέρα στην εγκυμοσύνη.
✔ Εξετάσεις: Βασικές εξετάσεις κατά την εγκυμοσύνη, πότε πρέπει να πραγματοποιηθούν.
✔ Μαιευτήρια: Πληροφορίες για δημόσια και ιδιωτικά μαιευτήρια, κόστος τοκετού, διαδικασίες εισαγωγής - τοκετού, απόκτησης ΑΜΚΑ.

Πληροφορίες: Πότε θα ξεκινήσετε και τί να έχετε στο μαιευτήριο, τί να έχετε στο σπίτι για το βρέφος, το φαρμακείο του μωρού, λοχεία, συχνές ερωτήσεις για την εγκυμοσύνη.

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε από γυναικολόγους και μαίες, που εξειδικεύονται σε θέματα μαιευτικής.

How to install Relish - Relationship Personal Trainer & Advice APK at apktoVi.com

Relish is the first ever personal trainer for your relationship.


Twice a week get personalised, scientifically-backed activities to help keep your relationship healthy.

Build healthy habits over time to make your relationship affair-proof.

Relish is your personal relationship coach for anyone in a long-term relationship.

All of our advice is backed up by scientific research, but delivered in a fun and lighthearted way.

Our tips are easy and action-orientated to fit in with your busy life.

Start Relishing today!

Please note: Relish and the materials and information contained herein are not intended to, and do not constitute, medical, psychological, or mental health advice, or diagnosis, and may not be used for such purposes. You should always consult with a qualified physician or mental health professional about your specific circumstances. Relish and its affiliates disclaim any and all liability from the use of any information or advice from anything contained in our app, website, or services.

How to install Blink Fitness APK at apktoVi.com

At the moment, Blink Check-In use is limited to members whose home gym is Blink Grand Central and Blink NoHo. More locations will be added soon!

How to download Kolibree APK at apktoVi.com

Finally, a new smart tooth brushing tool!

Kolibree is a useful app that helps you take care of your teeth on a daily basis, and will improve your oral hygiene.

Kolibree offers you an innovative brushing experience, and gives you real-time feedback on your brushing habits by recording the movements of the ultra-stylish ergonomic handle of its toothbrush. Whether for personal use with the Ara – the first toothbrush with integrated artificial intelligence, or for family use with the Kolibree V1, you now have the means to improve your oral hygiene.


**** What’s new? ****

The app has been completely redesigned, and numerous features have been added.

*Simplified experience*
Quicker and easier, the updated app gives you everything you need at a glance to improve your oral health.

*Welcome, Ara!*
The app works with Ara, the new mono-user smart toothbrush with built-in artificial intelligence. (The V1 toothbrush is, of course, still supported by the app.)

*New Dashboard*
Quickly access the three main measures necessary for improving your oral hygiene: Duration, Frequency, and Surfaces Brushed.

*Checkup*
You can browse each recorded brushing by swiping the screen from left to right.

*Flight Mode Use*
An internet connection is not necessary while using the app. You only need to activate Bluetooth on your phone. All your brushing data is available there.

*Smart Brushing Analyzer*
The new Ara experience begins with an analysis of your brushing. After that, the summary gives you practical information to improve your brushing techniques.

*Auto Sync*
Leave your phone at the bathroom door! Brush your teeth, and Ara will automatically sync all your brushings sessions with your phone using Bluetooth, and you can look at them in the app.

*One Single App For Two Toothbrushes*
The app works equally with Kolibree V1 and Ara, the new toothbrush. You can have a Kolibree V1 for the kids and an Ara for yourself, all on the same account.


If you like Kolibree, let the world know ! Please rate us and leave a comment in the Play Store.
We constantly modify and update our app to deliver the greatest brushing experience, do not miss any updates by activating the automatic app update.

Please let us know if you discover any bug in the app, we appreciate your feedback!

See you later !

How to install Try Dry: The Dry January app APK at apktoVi.com

Lots of us feel like we’re drinking a bit too much, or too often, or just like we could do with some time off. Try Dry: The Dry January app helps you to track your drinking, whether for a month off or for year-round healthier drinking.

Why should I download the app?
• Track your units, calories and money saved
• Works for a month off or year-round drink tracking
• Use the health quiz to check up on your drinking
• Keep track of your current and best ever dry streaks
• Receive regular support emails if you want them

Why take on a dry month?
• Your ticket to healthier drinking year-round
• New year, new you – people report better sleep, more energy and looking great!
• More money in your pocket (the average person spends £50,000 on booze in their lifetime!)
• Get healthier - through giving up alcohol for a month you do your insides a lot of good.
• Amazing sense of achievement!

If we could come up with a new health supplement or discovered a superfood that had all those benefits, we’d be millionaires. But instead we offer the help, advice and encouragement to let you get these benefits yourself, all for free.

What about when the month is done?
Giving your body a break from booze for a month is great, but you’ll get lots more benefits and reduce your risk of over 60 serious conditions if you cut down long term. This app can help you to do just that by tracking your drinking year-round!

How to download Decathlon Connect APK at apktoVi.com

Decathlon Connect allow to connect and analyse data of the ONcoach100 fitness tracker.
If you use other sport applications from Decathlon, all your workouts are now visible in Decathlon Connect.

DAILY ACTIVITY TRACKING
The ONcoach 100 automatically measures your daily walking activity: number of steps, distance, calories, walking time and inactive time.

SLEEP QUALITY TRACKING
Exercise has a direct effect on sleep quality.
With the ONcoach 100 you can monitor these effects day after day by displaying your total sleep time and the time spent in different sleep phases: light sleep, deep sleep.
And so that you don't lose any data, the sleep measurement turns on automatically without you needing to do anything.

DAILY ACTIVITY GAUGE : ACHIEVE YOUR FITNESS GOALS
The ONcoach 100 has an activity gauge consisting of 12 LED indicators. Set a daily activity goal (number of steps) on the application and follow your progress throughout the day on the activity gauge.

MEASURE YOUR TRAINING SESSIONS FOR MORE THAN 40 SPORTS
Measure practice time and calories burned for over 40 sports by double clicking the centre button of your ONcoach 100 and then selecting the sport practised on the application. For walking and running, the ONcoach 100 also measures trip distance and average speed.

GPS WATCHES
It is not yet possible to connect your GPS watch.
Nevertheless, find in Decathlon Connect all your activities already recorded.
Cartography : visualize your routes, browse the details of your activities
Detailed graphs: View available data such as heart rate, altimetry graph

How to install GroomTribe APK at apktoVi.com

Philips Smart Shaver is a shaving app that will help reduce your shave-related skin irritation like, redness, razor burn, razor bumps, ingrown hairs or dry skin with a personal shave plan.

Designed to work with the Philips SmartShaver 7000 electric shaver (www.philips.com/smartshaver) to reduce skin irritation, even for the most sensitive skin. Because every skin is different. Smart Shaver includes:

• The ability to create a personal shave plan to tackle and reduce your skin issues. With every shave Smart Shaver learns more about you and your shaving behaviour and adapts your plan to give the best shave-by-shave advice.
• SmartSensor Technology that gives feedback to improve your shaving technique in real-time. An accelerometer recognises your shaving moves and via Bluetooth® communicates with the app to give immediate feedback as you shave.
• Sensitive shave settings; let the app recommended the best speed setting for your skin or choose your own. Options include Normal, Sensitive and Extra Sensitive.
• An Interactive manual with quick-start that will help you get the best results from your new shaver, especially if this is your first time using an electric shaver.
• The option to register your shaver in-app and get worry-free extended warranty on your SmartShaver 7000.

How to download FWFG Kula APK at apktoVi.com

FWFG Kula is the official app for the Find What Feels Good community—a place to connect with others about yoga and living life the FWFG way.

Join us in the FWFG Kula app to:

+ Connect with thousands of people around the world like you who are passionate about yoga, wellness, meditation, and sharing their stories and experiences every day

+ Meet others in the Yoga with Adriene community near you and be the first to learn about upcoming events and meetups

+ Share ideas and inspiration, get accountability from other members, and access resources like the monthly Yoga with Adriene calendar and new videos

Members of the FWFG Kula app are coming together to explore topics like:

+ Yoga
+ Meditation
+ Daily Inspiration
+ Living Sustainably
+ Food
+ Health
+ Mental Health
+ Parenting
+ Arts, Music, and Life
… and much more.

This space is yours to create. We hope you will join us!

To learn more and request to join this community, visit: www.fwfgkula.com

How to download Cyber Boxing Free APK at apktoVi.com

The ultimate boxing and fitness trainer for your mobile device. Years of training experience come together in the most complete program to rapidly improve your strength, cardio, reflexes, balance, and mental health. Check out the latest version - we now have an alternate numbering systems and a new target view.

This application integrates with Google Fit to store and track caloric information from your workouts. Please see the Social Tab for more information and to transmit your information.

How to download Chill Pill Hypnosis - Think Better, Feel Better! APK at apktoVi.com

Do you want to sleep better, improve your running, reduce stress and anxiety, get over your fear of flying or pass your driving test? Your Chill Pill app will help you with all of these and much, much more...

Chill Pill, from the creators of #1 best selling Apps Easyloss Virtual Gastric Band Hypnosis and Bikini Body System and SugarStop 21 day challenge app, will help you to overcome a range of life's challenges including low self esteem, becoming a better public speaker or letting go of the past plus many more difficulties you maybe experiencing that until now have held you back from being as happy as you want to be.

Start to enjoy the benefits of Chill Pill today by downloading the Chill Pill Complete Relaxation session for free! Then find yourself a comfortable place to relax, pop on your headphones and enjoy your wonderful relaxation hypnosis session.

Your Chill Pill will help you to improve your life just by listening to these unique hypnosis recordings in the comfort of your own home.

App includes:
Complete Relaxation (FREE)
Chocolate Addiction
Sugar Addiction
Build Your Self-Esteem
Greater Confidence
Improve Your Running
Reduce Your Alcohol
Reduce Your Anxiety
Sleep Better
Let Go of the Past
Fly Without Fear
Anger Management
Attract More Love
Better Public Speaking
Driving Test Nerves
Exam Nerves
Fear of Dentists
Fear of Hospitals
Fear of Spiders
Hot Flush Help
Help with your IBS
Better Golf
Stop Your Gambling
Improve Your Tinnitus
Self-Sabotage
Improve Your Relationships
Fear of the Dark
Stop Smoking For Good

DISCLAIMER: This application is intended to inform you and enhance your general knowledge in respect of weight loss, and should never be used as a substitute for medical care or advice. You must always seek medical advice for medical conditions and health issues.

If you decide to apply any of the information in this application you are taking full responsibility for your actions. We are not responsible for any direct or indirect, punitive, special, incidental or any consequential damages that arise as a direct or indirect result of applying any part of this material which is provided in this application for educational purposes only and is without warranties.

How to download Embr Wave APK at apktoVi.com

Using the Embr Wave Android app, you can receive the latest updates to your product's cooling and warming features for even more thermal relief.

You can also view your usage data that can help you understand your own temperature comfort patterns.

Note: To use the app, you'll need an Embr Wave wristband.

How to install Cubii APK at apktoVi.com

Cubii is for people who strive to be healthy in all aspects of life including where you work. Make your workday healthier, more active with Cubii, the companion app to the Cubii Smart Under-Desk Elliptical Trainer. 


Seamlessly connect with Cubii, the world's first smart under-desk elliptical trainer to get a real-time update of your desk workout via Bluetooth — including strides, distance, calories burned, and more. GET ACTIVE. STAY MOTIVATED. STRIDE TOWARD A HEALTHIER YOU.TRACK IN REAL-TIME: Track your strides and distance on the dashboard right on your Android smartphone. See your digital avatar move on the screen.REACH YOUR GOALS: Set goals, and exercise at your own pace or with guided challenges. View your progress and track your trends with progress reports. Get push notifications to get moving. COMPETE WITH FRIENDS: Create groups, and enlist friends, family and coworkers to help you reach your goals by sharing stats and competing within your own private groups as well as public groups including city and industry.

SYNC WIRELESSLY: Cubii continuously syncs your stats with your Android 4.4 or later to give you real-time access to your progress.


Also available on the Apple App Store for iPhone 5, 6, and 6 Plus.
Learn more about Cubii and services at www.mycubii.com

How to install العناية بالشعر و تطويل الشعر APK at apktoVi.com

كم مره جربتى انواع البروتين و الكريتين و حمام الكريم للعناية او تكثيف او منع تساقط او تطويل الشعر فكل مره تفكرى فى الذهاب الكوافير عليك تحمل اعباء مادية و تضيع الوقت لعمل تسريحة جديدة او الحصول على جلسة علاج بالبروتين او الكريتين لذلك اعددنا لكى سيدتى هذا التطبيق اتحافظى على جمالك و تقوم بالعناية و تكثيف او او علاج تساقط او تطويل الشعر بدون الذهاب الكوافير كما يتوى التطبيق على احدث التسريحات التى تناسب جميع الاشكال و ايضا طرق و انوع البروتين و الكرياتين لتطويل الشعر بدون الحاجة للذهاب لصالونات التجميل و الكوافير فقط من خلال تطبيق العناية و تكثيف و علاج تساقط و تطويل الشعر يمكنك الحفاظ على جمالك و تاج المراة بدون الذهاب الى الكوافير فوصفات العناية و تكثيف و علاج تساقط او تطويل الشعر و طرق عمل التسريحات خطوه بخطوة كافضل كوافير محترف و كانك زوتى اكبر صالونات التجميل لعمل اجمل و احدث التسريحات بدون كوافير كونى دائما الاجمل و اهتمى به فهو تاج المراة و عنوان الجمال لاجمل التسريحات نرجو ان ينال التطبيق اعجابكم .

How to install Dialogue APK at apktoVi.com

Dialogue is a health and wellness hub. It brings together all the care professionals you need to answer your health concerns. Connect to the right practitioner across an ever-growing array of specialties.

How to download 진통 측정기 APK at apktoVi.com

[서비스 소개]
산모가 진통을 아주 쉽게 측정할수 있도록 도와주는 앱입니다.
잘 이용하셔서 순산하시기 바랍니다.

[사용방법]
1.앱구동후 진통이 시작되면 Start버튼을 누른다.(가운데 '진통중' 표시함)
2.진통이 멈추면 Stop버튼을 누른다.(가운데 '휴식중' 표시함)
3.위에 사항을 반복적으로 하면 앱 중간에 진통주기의 평균값이 측정됩니다.
4.다시 측정할려면 Reset버튼을 누르면 됩니다.
5.하단의 화면을 우로 스크롤하면 측정기록, 측정정보, 지난기록, 병원에 가야 할 신호 메뉴를 볼 수 있습니다.
6.측정기록
- 진통주기를 기록하는 항목으로 진통, 휴식, 주기로 구분됩니다.
- 진통: 진통한 시간을 기록함
- 휴식: 진통을 안하는 시간을 기록함
- 주기: 진통 + 휴식 시간을 합한 기록임( 진통 주기 시간임)
7.측정정보
- 현재 측정 중인 진통, 휴식, 주기의 횟수 및 평균 시간을 보여주는 화면입니다.
8.지난기록
- 이전에 측정한 기록을 확인하는 메뉴입니다.
- 그리드에서 버튼을 누르면 이전기록을 확인할 수 있습니다.
- 분홍:평균주기 0 ~ 10분, 하늘색:평균주기 10분 ~ 20분, 연두색:평균주기 20분이상
9.병원 가야 할 신호
- 진통관련 정보 화면입니다.

How to download ParentAdvice Center APK at apktoVi.com

What should you do if your child develops a fever, cough, vomiting, rash, sore throat or head injury? What should you do about behavioral issues, from toilet training to teaching responsibility to teenagers? These are questions that all parents have. Health problems and parenting issues can arise anytime – evenings, weekends, when you’re at work or traveling or your doctor’s office is closed.

ParentAdvice Center is designed especially for these concerns and challenges.

The Symptom Care Guides help you make smart decisions on what level of care (if any) is needed and how to provide speedy symptom relief for minor illnesses or injuries you can manage on your own.

ParentAdvice Center is derived from the clinical protocols used by pediatricians and nurses in 10,000 practices and 400 nurse advice call centers in the US and Canada. They have been tested for 15 years on more than 150 million symptom calls.

The 145 Parent Advice Messages deal with the most common behavior and wellness questions parents ask their physicians. Each topic provides a description of the issue, three to five specific recommendations to address the concern, and (often) additional resources which may be useful to your situation.

Symptom Checker Features
Easy 3-step navigation:
1. Choose the most appropriate symptom care guide
2. Use the symptom decision chart to find the recommended action
3. Follow the self care advice to make your child more comfortable

The care guide that best matches your child’s symptom can be located quickly by using the alphabetical index, body area index, or keyword search.

Content - each symptom care guide contains:
* Definition which describes the focus of the care guide so you can decide if it’s a good fit for your problem. If not, there are quick links to related guidelines.

* Decision Chart which helps determine what action is suggested based on the severity and description of your symptom. Once you have a match, simply follow the corresponding action, such as Call 911, Call Your Child’s Doctor Now, Call Your Child’s Doctor within 24 hours or Manage at Home.

* Immediate Connections to medical help, such as 911, your child’s practice or nearby Emergency Department (ER) are available if you have phone service.

* Home Care Advice is available for any illnesses and injuries that can be treated at home. The instructions provide clear, up-to-date steps for relieving symptoms.

Extras:
* Medication and Allergy List for tracking important information about your family’s prescriptions and/or over the counter medications.

* Pediatric dosage tables by weight for common over-the-counter medications.

* Visual images to help you identify symptoms (e.g. rashes), injuries and common causes of bites & stings.

* First Aid topics and illustrations to support immediate action, if needed.

Disclaimer: The information provided with this Application is not a substitute for professional medical or behavioral advice, diagnosis or treatment; it is for informational purposes only. Talk with your healthcare provider about any questions you may have regarding a medical condition. If you think your child may have a medical emergency, call the doctor or 911 immediately. Before using ParentAdvice Center, all users should read and agree with the full Disclaimer available in the application within More > Terms and Conditions.

How to download Goodsomnia Lab: Snore tracker with sleep analyzer APK at apktoVi.com

Be aware, that this is the first version of «Goodsomnia Lab». Our app is constantly updated, so keep checking for updates!

******************************************************************************************************
Is snoring disturbing you? It seems to you that you snore, but you are not so sure. Snoring can be very embarrassing, especially if you sleep with a partner. Your snoring disrupts your partner’s sleep and this may affect your relationship and your partner’s health, the same as your well-being too. If snoring is the case for you, you may also feel sleepy in the day and it might affect your concentration and performance. Occasionally, snoring can give you symptoms of anxiety, depression and other dangerous diseases – from weight gain, diabetes, heart disease, cancer and Alzheimers.

It is important to determine the problem as quickly as possible to avoid serious consequences and improve your well-being. Control your sleepy time, your health depends on you getting enough sleep!

We have a great solution. It only takes three steps:
1. Just download «Goodsomnia Lab» on Google Play
2. Put the smartphone near the bed and plug in it
3. Open «Goodsomnia Lab» and press the button «Start recording» before your sleep. Snore recorder began his work.

By the way, if you want to be more informed about your health - use our ECG devices.

Next morning you will know exactly if you snore, how intensive and how often. An algorithm of «Goodsomnia Lab» detects snoring sounds and allows you to see it as a snoring graph. Your records are stored securely and available to you 24/7. Therefore, you can easily pre-diagnose a problem by yourself and even share your health report with your therapist. Try it!

FEATURES
• Record snoring and replay sounds
• Outstanding snore detection algorithm
• Detect the snoring cycles, when you start and when you stop snoring (snore clock)
• Shows areas where snoring was most strong, measures the volume and intensity
• Storing data for mp3, pdf and measurements info on the secure cloud
• Ability to share snore and health reports with therapist
• Provides information about snoring factors
• Recording time up is to 10 hours during the sleep
• Sleep and snoring statistics
• Possibility to delay recording (from 0 to 60 min)
• Run in background mode
• Missing sleep automatic calculation
• Personal profile and BMI calculation
• ECG analysis (EKG analysis) and ECG reports
• Integration with Goodsomnia Pocket ECG (a single-lead electrocardiograph which is smaller than a credit card)
• Integration with Goodsomnia HeartBeat ECG (allows you to assess your total health through indices of the psycho-emotional state, stamina level, adaptive potential, stress index, heart rhythm disturbances, heart rate trends, heart bio-age, heart muscle state, brain electrical activity and others).

Coming soon features
• Monitoring of Blood oxygen level, Heart rate and Perfusion Index in real time
• Monitoring sleep stages and body movements at night.

This new diagnosis mobile app with sleep tracker will help you to save your health. It is time to be a pioneer! Download «Goodsomnia Lab» right now!

This app is not a medical tool. The results of measurements are provided for information only as pre-diagnosis. It cannot be the basis for a full-fledged diagnosis of your health.

Goodsomnia AB is a potential world-player in stop snoring solutions and health-screening technology, using wearable devices and SaaS platforms, powered by machine learning and IoT in the healthcare area, the company is trying to improve the health and life of everyone in the World!

We are focused on one thing – using innovation to improve people’s life, make them more happy and healthy!

Follow our official page on Facebook: https://www.facebook.com/Goodsomnia

If you have any questions, please, contact us [email protected] Your user experience is important to us – we will be glad to get any feedback from you.

How to install Moodfit - Stress & Anxiety APK at apktoVi.com

We all need some help with our moods from time to time to deal with the symptoms of stress, anxiety and depression. You're definitely not alone!

Whether you're seeking to better understand your mood or you're dealing with the symptoms of stress, anxiety or depression, Moodfit is your companion to help you achieve your goals and improve your mood. Install Moodfit to track and improve your mood and gain actionable insights into what brings you up and down like sleep, exercise, medications and more. Also, learn gratitude and mindfulness meditation in just a few minutes a day.

DIFFERENT WAYS TO USE MOODFIT
- To create and track a set of daily goals related to your mood.
- As a mood tracker and journal to chart your mood over time.
- To understand the relationship between your mood and lifestyle factors that affect your mental health like sleep, exercise, psychotherapy based on CBT (Cognitive Behavioral Therapy) and custom activities of your choosing.
- As a gratitude journal that can change your brain to view the world in more positive ways.
- To learn and practice mindfulness meditation that has been shown to reduce the effects of stress, anxiety and depression.
- To track your mood-related medications and better understand how they affect your mood and levels of stress, anxiety or depression.
- To utilize CBT techniques to dispute your thinking that may be distorted.
- To share your mood and related data with loved ones or care providers to give them more insight into how you're mental health.

WHAT YOU GET
- A secure, robust and detailed record of all your mood-related activities.
- Charts that show the relationship between your mood and other factors like sleep and exercise that can affect your mental health.
- Tools to help you build a gratitude or mindfulness meditation practice to reduce your symptoms of stress, anxiety and depression.
- Breathing exercises to provide immediate relief from stress and anxiety.
- Tips and reminders about topics like CBT, mindfulness meditation, gratitude and mental health to help keep you on track.

OUR CORE VALUES
- We believe that literally everyone needs some help from time to time with their mental health - you're not alone!
- We believe that dealing with symptoms of stress, anxiety and depression is absolutely nothing to be ashamed of.
- We believe there isn’t a one-size-fits-all solution to mood and mental health and that trying different tools like CBT, mindfulness and gratitude, and tracking their results is critical to understand what works for you.
- We believe there are many parallels between working toward physical fitness and mood fitness like putting in consistent effort and tracking your progress.
- We believe in evidence and science and strive to bring you easy-to-use tools that embody that science.
- We believe in “new age” techniques like mindfulness meditation and gratitude because the science has made it clear they really work. We also believe in traditional techniques like medication and psychotherapy based on CBT.
- We believe in you and are here to provide you the best tools possible to manage your mood.

CONNECT WITH US
- Website - http://www.getmoodfit.com
- Twitter - https://twitter.com/getmoodfit
- Facebook - https://www.facebook.com/getmoodfit

Need help with Moodfit or have feedback or questions? Just email us at [email protected] We genuinely love to hear from our users!

How to download Omvana: Meditation, Yoga Sleep APK at apktoVi.com

Omvana's new and improved meditation app from Mindvalley is your personal meditation and mindfulness teacher.

Omvana brings you the world's best meditations, relaxation audios, yoga music and self improvement tracks all in one beautiful meditation app. Sleep better, relax better and transform your life with exclusive audios from many of the world's best health, wellness and meditation teachers.

Mindful meditation has been proven to help with a variety of ailments like insomnia, depression, anxiety and more. That is why Omvana provides a variety of courses, if you're new, you can learn with our "meditation for beginners" course or use our "sleep better" audios as a sleep aid to help with sleeping disorders.

Omvana's wide collection of calming music and relaxing sounds is also used to help with your yoga practice and helps you learn how to clear your mind. You can also learn how to calm anxiety through mindfulness exercises and become zen like a buddhist monk.

Personal growth should be personalized, and Omvana does just that. Omvana allows you to mix and customize each meditation the way you like best. Mix vocal tracks from famous speeches, inspirational books and guided meditations with a large collection of ambient sounds in the Omvana Mixer to create your own custom meditation blends.

Omvana features:
- 1000s of high-quality audio tracks, ambient sounds, binaural beats and narrated guides.
- Your own Omvana mixing board – mix and match any two of your favorite tracks.
- Narrated lessons and guides by inspiring thought leaders, like Bob Proctor, Laura Silva and Martin Luther King, Jr.
- Sleep better with access to a powerful library of Sleep enhancement sounds
- Deepen your experience with a library of calming ambient tunes and background sounds, featuring cutting-edge binaural beats technology
- Transform and grow with access to powerful guided visualizations for every aspect of your personal growth from many best-selling authors.
- Mix and match custom tracks to help you effortlessly achieve your goals – stress relief, better health, heightened focus, even wealth and abundance
- Expand your personal library whenever you want – easily preview and purchase new tracks from the Omvana store

Whether you’ve been meditating for years or you’re just starting your personal journey, Omvana works with you to help you experience life like never before.

If you need chakra balancing, life coaching, zen meditation, guided hypnosis, self improvement, transcendental mediation, laser focus, help finding love, or help with any problem in your life, Omvana has the right teacher and meditation just for you.

If you have any suggestions or issues don't hesitate to contact us at [email protected]

How to install Squat - workout routine APK at apktoVi.com

Squat is program designed to help you improve your lowerbody strength and the amount of squats you can do.
Squat is like a free personal trainer that helps you to get into better shape.

Squat has 6 different difficulty levels from beginner to more advanced trainer. After you have completed one difficulty you should be strong enough to move to the next one. After completing the hardest difficulty you should be able to do over 150 squats .

Squats are one of the greatest lowerbody exercises you can do at home with no additional equipment.


** If you like this application, please give it a favorable review. If you DO NOT like it, please send me an email how to improve the program. All improvement ideas are taken to consideration ***


Permissions:

INTERNET = Advertisements
ACCESS_NETWORK_STATE = Advertisements
WRITE_EXTERNAL_STORAGE = For saving current workout
READ_PHONE_STATE = Advertisements

All bugs and improvement ideas can be sent to [email protected]

How to download IBX APK at apktoVi.com

Access health information on-the-go from Independence Blue Cross (IBX).

Download the free IBX app for your Android phone to help you make the most of your Independence Blue Cross health plan. With new and improved features, the IBX app gives you easy access to your health care coverage 24/7, wherever you are.

Use the app to:

• Access benefit information
• View, share, or order a new ID card
• Find a doctor or hospital, and change your primary care physician
• See your most recent claims and any open referrals
• Find or price a prescription drug
• Track deductibles and spending account balances
• Reach your health goals with Achieve Well-being tools
• See important notifications and health messages
• Pay your premium

Not a member yet? Use the app to get a quote for individual health care coverage.

How to install Medicinal Natural y Plantas Medicinales APK at apktoVi.com

Esta aplicación cuenta con información relevante sobre los beneficios medicinales que tienen cada una de las plantas, hierbas, árboles y frutas que consumimos y sus usos que serán útiles en tu vida diaria, acercándote al buen vivir por medio del conocimiento de sus propiedades que la naturaleza nos brinda y usados por diferentes culturas del mundo desde hace mucho tiempo.

Debido a que las enfermedades siempre están a nuestro alrededor te será muy útil conocer tantos remedios para tener una mejor salud. Muchas personas ya utilizan éstas técnicas y disfrutan día a día de una vida más plena. Hay un número de ventajas asociadas con el uso de plantas medicinales en lugar de productos farmacéuticos como por ejemplo los efectos secundarios o un menor costo.

En esta App encontraras

Dolen ias:
Encuentra remedio a todos esos males que nos afectan a todos
acidez, acné, alergia, artritis, anemia, caspa, caída de cabello, celulitis, colesterol, diarrea, estreñimiento, estrías , fiebre, gastritis, halitosis, hemorroides, herpes, problemas del hígado, insomnio, manchas de la cara, menopausia, memoria, migraña, ojera, orzuelo, piojos, quemaduras, reumatismo, problemas del riñón, sinusitis, varices, verrugas, vomito.

How to download Vivant - Your Vital Companion APK at apktoVi.com

AllizHealth - Making Health a Priority - provides an easy way to take care of your health and of your family members as well. Track health parameters, assess health risk or health risk assessment, digitize health records, manage medications i.e. dosage reminder, tracks fitness goals, step tracking, manage profile, lab search for health packages and also helps in getting healthier lifestyle with free health tip.

Features:

Track Health Parameters
The easiest way to track health parameters in the easy-to-use dashboard on daily basis like blood pressure, body mass index, cholesterol, blood sugar, thyroid, etc. Simple healthcare application for regular recording and to track health parameters

Assess Health Risk or Health Risk Assessment
Health risk assessment is a unique tool form AllizHealth that helps assess health risk and calculates your wellness score. Spare 5 minutes to answer simple questions based on current health, lifestyle, social to work life and family health history and assess health risk. More accurate you answers to health risk assessment, it will get you more accurate risk prediction and personalized health report.

Digitize Health Records
Worried about managing self and family's health and medical reports at one place? AllizHealth app has now a solution to digitize health records, all you have to do is take a picture of the record it will automatically get converted into digital format and get stored, the easy way to store health and medical reports as digitize health records. The safe and secure way to manage and retrieve. You also can share your digitize health records with your trusted doctors anytime and anywhere.

Dosage Reminder
Now it has become easy to keep a track of healthy and happy life of your loved ones with integrated dosage reminder app. Know proper medication timing of your parents and vaccination day of your children with dosage reminder and never miss on any medications. It gives access to keep track of your medicines, set dosage reminders, track remaining dosage and adds a note for medicines.

Tracks Fitness Goals
Healthcare app that tracks fitness goals based on your daily activities like step tracking, cycling, swimming, etc. without any efforts and absolutely best fitness tracker. Update your daily goals, see weekly reports and fitness graph of your activities. It not only tracks fitness goals but also tracks during and after activities like distance, calories burned, etc.

Health Packages
Labkhoj - Just select your location, choose a test and here you are with health packages at your fingertip. Book health packages in LabKhoj from certified labs near you and is with free sample pickup. Shop for health packages like blood test, thyroid tests, diabetes tests, LIPID, cholesterol, etc. with good and trusted labs, compare price range, get discounts on health packages and add them to your cart.

Manage Profile
Take charge of your health, of your family and loved ones with all digitize health records at one place, thousands of health tips, dosage reminder, health packages, track health parameters, access health risk and online chat with a healthcare specialist in one place.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On AllizHealth App, you can call and chat with particular specialists like a general physician, dermatologist, cardiologist, gynecologist, pediatricians, dermatologists, immunologists‎, diabetologists, etc.

How to install MamaTummy APK at apktoVi.com

Get rid of your mummy tummy - regardless of your child’s age. The first ever app that offers you exercises specifically designed to deal with that mummy pouch.

JUST HAD A BABY? CONGRATULATIONS!

You’re probably looking forward to coming back into your old clothes. However, after a pregnancy your abdominal muscles are stretched out. Doing the correct exercises will help your body regain shape and most important function.

The MamaTummy App provides exercises that strengthen your body from inside and out - safely and efficiently.

Designed by Katarina Woxnerud, a prominent training expert and mother of 2.

5 Minutes a Day:
* At home, no equipment needed
* A new session can be registered after 20 minutes

7 Levels’
* Gentle start to help you find the correct muscles
* Every level provides additional challenge
* Before advancing to a new level, you are able to test your current skills

37 Different Exercises
* demonstrated by film or photo
* clear and simple instructions
* Timer that helps you keep track of the time

Learn more about MamaTummy

Comprehensible information about what the mama tummy is, what you should focus on when you exercise, how you test your abominal muscles for a diastisis recti ( separation av the abdominals ), how to implement in your everyday life.
Like us on FB for the latest updates.

USERS:

# Amazing tool. I wish this was here for my firstborn as well.

# Finally. Exercises that actually help.

# Not accustomed to exercising this lightly at first, but when the exercises are done correctly they really are tiring.

# Great that you do a self test after every level, so that you know your getting stronger.

# Your waist really shrinks!

Developer: Sparkling Zoo and Woxnerud

How to install Thinkladder - Self-awareness & Mental Wellness APK at apktoVi.com

Thinkladder is a Mental Wellness and Cognitive Behavioural Therapy (CBT) app.

The app allows users to evaluate and challenge unhelpful beliefs associated with stress, anxiety, relational conflict and depression, and receive empowering insights to help form healthier cognitive pathways. Users can incorporate these insights into their daily rituals through setting up scheduled reminders so insights are received at the most opportune time.

Our assumptions about the world and everyone in it have a profound impact on how we experience life. Believing something is safe or wrong or worthwhile or impossible determines whether we engage freely or stand on the sidelines, whether we enjoy being in our skin or shake in our boots. However, many of these beliefs exist in our subconscious mind where we are not aware of either their influence or even their existence.

The human brain can only consciously process so much data at a time so its number one life-hack is to ‘learn’ something as fast as it can and then wire it up as a program that it can run subconsciously on autopilot. The brain has a program for everything: from how to interpret other people’s facial expressions, to how we respond to disappointment, to what body language to use in the presence of perceived authority.

Each of these programs includes a set of associated beliefs. The problem is that many of these beliefs were wired into our brains during childhood or in a heightened emotional state, without any form of evaluation or before we’d even developed our own value system. This means that we can end up running all day long on autopilot, fuelled by beliefs we may not even agree with.

The good news is wrapped up in the word neuroplasticity.

In our developmental years our brains were supercharged to absorb information, constantly growing, wiring and pruning neural connections. Neuroplasticity refers to the brains ability to continually change and adapt its physical structure in response to what we focus on and how we think, feel and behave.

Although this ability becomes less efficient with age, neuroscientists describe how in adulthood we can intentionally create the conditions the brain needs to harness this ‘self directed’ plasticity. These conditions are focused concentration, repetition and perseverance… and this is where the Thinkladder app comes into play.

Thinkladder's two unique tools are designed to help you rewrite the script in your subconscious mind. When we replace our outdated beliefs it disrupts the smooth running of our old automated programmes and allows us to experiment with a new set of actions. As we rehearse these new beliefs and actions with focused concentration and perseverance, they become our new normal.

The Insight Finder helps you grow in self-awareness and identify the subconscious beliefs that are fuelling your unwanted habits, and automatic thoughts and moods. It also allows you to select empowering alternative insights that align with your goals and values.

Insight Reminders bring your selected insights to your attention at regular intervals, providing the repetition your brain needs to assimilate these empowering ideas.

How to install Equate Heart Health APK at apktoVi.com

Equate™ Heart Health app for the Equate™ Premium Upper Arm Blood Pressure Monitor

You’ve got important work to do for your health.
We’ll help make it easy.

If you’ve recently been diagnosed with high or low blood pressure, it can be a real challenge trying to get your numbers back where they need to be. The Equate™ Heart Health app takes away the struggles of logging blood pressure readings, offering simple, straightforward tracking. It also makes syncing your readings over Bluetooth to your phone or mobile device smooth and effortless with no need to pair devices.

You’ll appreciate the following Equate Heart Health features:
• Detailed dashboard with filtering allows you to customize your profile so you can monitor your readings through easy-to-decipher charts and information.
• Set reminders to take your blood pressure readings so you can stay accountable and track results.
• Manage multiple users in one household.
• Easily share your blood pressure measurements with your doctor or, loved one, or whomever you chose.
• For use with Equate™ Premium Upper Arm Blood Pressure Monitor. (WMTBPA-240BT)

Need help? Contact Support at: 1-888-287-1915

How to install YChamp: Running & Walking Competitions APK at apktoVi.com

YChamp is an activity-tracking program that selects users for ideal opponents in competitions, considering and comparing their capabilities. To become a champion, it is not necessary to be a professional athlete. It's enough to daily cover the distance and record the results.

Choose an activity and track results

Users can use activity walking + running.
Thanks to this, users have the opportunity to alternate between two kinds of sports and to participate in various competitions. In order to record the results and progress, you need to connect Google Fit. This will allow you to track the results you show during your daily workouts.

Competition

Users can join various YChamp competitions. At the same time, the application automatically determines the chances of a user winning a competition, calculating his previous results.
In addition, th system of preliminary ratings is implemented.

Rating system and awards

Depending on what result a participant shows at the qualification stage, he falls into one of the groups. The principle is as follows: people with higher rates go into one category, with less high - into another. This system of grouping allows you to hold competitions on an equal basis for all participants and provides the same chance of winning the competition, taking into account the personal parameters of everyone.

For their success in competitions or during daily training, users can receive special awards.

One world. One app. One Champ.

How to install Lüscher Color Test APK at apktoVi.com

Atenção: Somente um profissional da psicologia pode fornecer uma análise confiável da sua saúde mental e emocional. Todo teste psicológico necessita de validação humana, e seu resultado pode ser legitimado por pessoas próximas a você, que tenham convivência e conhecimento da sua personalidade.
-

Registre o seu estado psicológico atual em poucos segundos com o Teste das Cores.

Teste de cores criado pelo psicólogo Dr. Max Lüscher, em 1949, versão reduzida.

Segundo o Dr., a percepção sensorial das cores é objetiva e universalmente compartilhada por todos, mas as preferências de cor são subjetivas, e que esta distinção permite que estados subjetivos sejam objetivamente medidos usando um teste psicológico adequado com as cores.

Dr. Lüscher concluiu que devido às seleções de cores serem guiadas de uma maneira inconsciente, sendo assim a análise psicológica da escolha das cores revelam as pessoas como realmente são, e não como elas percebem a si mesmas ou como gostariam de ser percebidas.

Ele acreditava que traços da personalidade podem ser identificados baseando-se na opção por uma cor, e assim estruturou o teste psicológico e sua interpretação.

Cada seleção do teste das cores deve ser sincera e espontânea, baseada na simpatia pela tal cor no momento presente. É ideal deixar alguns segundos de intervalo entre a primeira e segunda escolha das cores do teste psicológico para que uma escolha não afete a outra.

Desejamos que o teste seja útil para o seu autoconhecimento!

Obrigado

How to install enPeso.com APK at apktoVi.com

USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES (No podrán iniciar sesión si no asisten a un profesional que use nuestro software)

¿Ya has comenzado con el tratamiento nutricional? Ahora puedes seguirlo y mejorar tus resultados gracias a la aplicación móvil de enPeso.com

Podrás estar en contacto directo con el profesional, ver tu evolución, tu plan alimentario y modificar los datos de tu perfil. También, podrás llevar un registro diario y así obtener mejores resultados del tratamiento.

How to download Coach Codes APK at apktoVi.com

The ORIGINAL app tool for creating coach links for Team Beachbody Coaches. Made BY coaches FOR coaches!

Hey Coaches! In just a few quick steps, you can now easily and quickly send YOUR coach links to customers, challengers and coaches. Links can be sent through any message application and Email. Copy with a click of a button or open links to make sure they are what you're looking for BEFORE you send them.

-Quickly switch between US, Canadian and UK links!
-This app is SMALL which means it takes up very little space on your computer so you have more room for photos!
-Simple, clean and organized like the TBB Shop!
-No annoying pop-ups!

------------

Why coaches LOVE us!

"This is the best coach link app I've used! Links are always current, up-to-date, and super easy to use. And if you ever have any issues with a link, the developer is super easy to get ahold of and responds to you/fixes the problem immediately!"

"I don't know how coaches make it without this app! It makes it extremely convenient for me to send links to my customers. Not only does it make it easier for me, but also allows customers the have the information they need super quick. and it's super simple to navigate. I'm so thankful for this app."

"this is BY FAR the best way for Beachbody coaches to send links to potential customers. So simple and streamlined! I use this exclusively and encourage all of my coaches to do the same!"

"This guy is my hero! Thanks, Jake!"

-----------------
Communicating with customers on the run just got easier!

We would love to hear from you when you use and love our app! Ratings and reviews will help other coaches find this app.

Thank you to all our amazing coach friends! We hope you see incredible success on our journey to end the trend!

Coach Codes was created and developed, and is continually maintained by Jake Cushen (and his wife Katherine ;) ), both are Independent Team Beachbody Coaches from Alabama!

How to install BMI Calculator & Ideal Weight - Calorie Calculator APK at apktoVi.com

This app calculates BMI, BMR and Ideal Weight based on physical attribute like age, height and weight.

What is BMI Calculator?
BMI Calculator is free app that allows you to Calculate BMI and whether it falls in normal category.

What is BMR Calculator?
Basal metabolic rate (BMR) is the total number of calories that your body needs to perform basic, life-sustaining functions.
If you want to lose weight, it's helpful to calculate your BMR. You can either find the number using a formula designed by scientists, you can get it tested in a lab.

What is Ideal Weight Calculator?
Ideal weight - App calculates the ideal weight you should have according to your Physical attribute.

How to install 4Weight - weight tracker APK at apktoVi.com

4Weight is a simple app for weight control.
If you want just simple weight tracker – you can do it simple.
If you want advanced – no problem with that. There is many tools and data representations for your weight monitoring.
This application will help you to control your weight with only one touch per day.
Easy to use, simple and intuitive interface with only necessary functions.
Support lose and gain weight features.
Make your weight monitoring simple with this app.

BMI calculations:
Track your ideal weight with Body Mass Index. You BMI number will tell you if you are overweight, underweight or normal. You can also discover your ideal weight. BMI is most ideal body index from all others. It also used by WHO for weight recommendations.

Calories:
How many calories do you need to lose, gain or maintain weight? How many proteins and carbohydrates? You can easy calculate that with this app. Please note, that best way to lose weight is to through exercises and diet

Body fat:
Find out your body fat percentage. There is two methods: BMI based method and body measurements method. There is a lot of method of body fat calculation, we offer You the ideal one.

Goal oriented:
Set you goals and achieve them! Browse you achieved goals. Be motivated!

4Weight key features:
Simple & User friendly: Material Design, all data in one screen, clear & user-friendly interface.
Theme switch: we offer You six different app themes.
System switch (measurements may be represented in kilos or pounds).
Analyze results: Charts, for different time periods. Analyze your history!
Goal oriented: Set up target weight and date.
Show ideal weight: Body Mass index calculations.
Reminder: friendly notification for entering new data.
Data backup and restore.

How to install ChildrensPgh APK at apktoVi.com

With ChildrensPgh, the experts at Children’s Hospital of Pittsburgh of UPMC are always just a tap away. Whether you need to find a doctor, find after-hours care, or find care advice for common and rare pediatric conditions, this must-have app for parents has it all.

Our new design supports easier access to the everyday resources you may need:

Where should you take your child for treatment? The following locations and services are just one tap away, if your child does need to be seen for care:
• Find a Doctor – search our directory to find the perfect doctor for your child
• Locations – quick access to Children’s facilities and points of care
• Express Cares –find a location in or near your community for easy access
• Emergency – quick connections to Poison Center, 911, and ERs

Does your child have a new symptom, injury or behavior?
• Symptoms – for help deciding what to do when your child is sick or hurt
• Parent Advice – for answers to questions about behaviors, eating and wellness
• First Aid – for quick reference when time is precious
• Meds – for help with dosages and maintaining a list of your child’s medications

Want to Connect with Children’s?
• Contact Us – useful phone numbers for common Children’s services
• Feedback – a direct line for letting us know what you think
• Giving – an option to make a donation to Children’s Hospital programs
• Social media – ways to join the Children’s community

Coming soon: We can send you health tips and reminders to optimize your child’s health.

Disclaimer: The information provided with this application is not a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment; it is for informational purposes only. Talk with your healthcare provider about any questions you may have regarding a medical condition. If you think your child may have a medical emergency, call the doctor or 911 immediately. Before using ChildrensPgh, all users should read and agree with the full Disclaimer available in the application.

How to download Psychologist: Anxiety, Depression, Stress, Couples APK at apktoVi.com

ifeel: THERAPY FOR OUR TIMES
ifeel helps people overcome the challenges of everyday life with the support of licensed and specialised online psychologists. Something worrying you or creating feelings of anxiety or depression? Going through a tough time with your partner or in your relationship? Is your self-esteem is a bit low lately? Your work or studies are a main source of stress? At ifeel you’ll find the help you need and deserve. We created ifeel so everyone can have access to the best personalised, professional, affordable and confidential psychological online therapy.

HOW IT WORKS
Your experience begins when you register and fill out a brief questionnaire to gather some basic psychological and biographic data that helps us get to know you better. Then you’ll enter a confidential and anonymous virtual chat with one of our psychological advisors for your free first consultation. The entire communication in ifeel occurs by chat, and from the very first moment you get to talk with a mental health professional: he or she will explain how our service works and guide in starting your online therapy with one of our psychologists.

Each one of our online therapy plans is designed to meet different types of problems (e.g. anxiety, depression, couples, stress), that’s why the first consultation is so important since it allows us to identify the psychologist who is right for you in particular. Your psychological advisor will match you with the online psychologist best suited to your needs and preferences. Your online therapy starts once you’re matched.

At ifeel we believe psychological therapy should be something more fluid and continuous. Once we match you with your personal therapist, you’ll enter your “virtual online therapy room”, created just for you. This room is open 24h and is completely private and confidential. In this virtual chat room only you and your personal psychologist can write and read. This will be the place where you and your online psychologist will work together to reach your goals.

GREAT PSYCHOLOGISTS, TINY PRICES
One of the reasons people don’t go to therapy is because of how difficult it is to find the right therapist. At ifeel a team of more than 100 licensed and specialised online psychologists is here to make sure you always get the most personalised treatment. All of our professionals are board-certified and insured psychologists, all registered at their respective official psychology institutions. They have all been selected and adequately trained in our method, and receive periodical and continuous professional training and supervision.

Another reason why people decide not to start therapy is because of the cost. As opposed to face-to-face psychological therapy that can cost around €80 per session, ifeel offers daily interaction with your licensed psychologist for a few euros a day. For just €24,99 a week you can get unlimited messages with the psychologist best suited to your needs.

AREAS OF IMPROVEMENT
Our online psychologists have helped our patients in these areas:
• therapy to overcome depression without medication
• therapy to learn dealing with anxiety (e.g. social anxiety, phobias, panic attacks, etc.)
• solve relationship problems with our couples therapy
• relaxation techniques to manage and relieve stress
• techniques to improve your social skills and effective communication
• methods for self-improvement and many more...

CONTACT
Asking for help takes courage. If you’re still not ready to take the step and need a little help, drop us a line. Write us if you have a question, doubt or suggestion, we answer every message as quickly as possible: [email protected]

How to install 7 Minute Chi - Meditate, Move & Relax in 7 Minutes APK at apktoVi.com

7 Minute Chi is like an energy booster and vitamin water rolled into one. In seven minutes, you can decompress and energize with moving meditation. The exercises are simple moves from Chinese qi gong and tai chi performed by Master Li.

Use this app to start your day feeling energized in only 7 minutes. Recharge during a coffee break and get back to work with your mind and body fresh and focused. Relax after a long day and sleep better at night.

7 Minute Chi teaches correct breathing and posture for every move, offering a revolutionary new approach to wellness using ancient techniques from Chinese meditation.

If you can't make it to yoga class or tai chi, 7 Minute Chi will help you find your center in no time at all.

How to download Amblyopia Games APK at apktoVi.com

Testimonials
"This is the best app I have found so far. I am an adult with Amblyopia and feel it is working!"
"I'm 58 and am starting to use my right eye for the first time in my life!"
"Thanks so much for the app! My career depends on it as I am an airline pilot!"
"My lazy eye improved a lot. I can now watch 3D movies. Thanks so much."
"Had me using both eyes in no time."

Amblyopia (also known as Lazy Eye) is treatable. Vision therapy has proven highly successful, but it can be expensive. Now you can exercise your eyes at home with games and activities on your tablet or phone!

Parents of kids with Amblyopia and those affected directly by the condition know how hard it can be to find quality material to manage Lazy Eye. We know--we've looked hard for enjoyable anti-suppression activities to maintain and improve binocular vision.

We care deeply about our loved ones and after being disappointed by other solutions on the market, we decided to build one for ourselves. Now it's time to share what we built with others in the same situation.

Amblyopia Games aims to provide the highest quality activities for the management of Ambloypia. Based on your input, we are building an effective, enjoyable selection of games to maintain and improve the health of your eyes. Send us your feedback and suggestions directly from the app--we want to hear from you!

If you have been looking for an effective, high-quality app to exercise your eyes, try Amblyopia Games today!

How to download Meditate with Medit'Solutions APK at apktoVi.com

After more than 10 years accompanying people to suffer less, develop their leadership skills, increase their well-being and develop their self-confidence ... by introducing them to techniques including abdominal breathing and mindfulness meditation; after more than 10 years spent seeing the benefits of this practice but the difficulty that people had to continue practicing once they returned home, it seemed obvious that some form of support was necessary and Medit'Solutions was born.

Neuroscience is formal; practicing mindfulness regularly helps reduce stress and anxiety, develop attention and creativity, has a positive impact on the cellular aging and makes us happy! After 20 minutes of practice the body doubles its production of serotonin, the happiness hormone and after about 8 hours of cumulated practice the actual morphology of the brain changes, particularly around the part responsible for emotional regulation, allowing sustainable well-being to set in.

Mindfulness helps you anchor yourself in the present instead of mulling over things of the past or worrying about the things to come. You learn to enjoy what is and to accept what cannot be changed.
So what does Medit'Solutions offer? A learning path where progressively, you can deepen your practice and reap all the benefits that being mindful brings. The guided meditations therefore become less and less guided and that for longer periods of time.
You also have a virtual coach who will accompany you and guide you through the application. Mini-videos have been created to guide you and your avatar will reflect your progress by gradually evolving.
We have also developed a section for children, to teach them to name and to calm their emotions, but also to help them strengthen their self-esteem and confidence.
You can also experiment with visualizations to train your mind to approach life positively. The brain does not distinguish between the real and the imaginary, it simply believes what you say. Mental training, a technique used today by top sports people, is the solution to condition your brain to address the challenges of life with confidence and optimism.
We hope that by using this application, you will find a way to give yourself a little time every day. By so doing, you will dramatically improve the quality of your life and, by extension, that of the people around you.

Alexandra De La Cruz - Director and Founder of aéa solutions.

How to install Blood Pressure Tracker APK at apktoVi.com

Regular monitoring of blood pressure is a good habit that will help you stay healthy for many years.

Use Blood Pressure Tracker app to store measurements and analyze trends in blood pressure changes.

Key features:

* Storage of measurement data, including:
   - systolic pressure
   - diastolic pressure
   - pulse
   - site of measurement and position during the procedure
   - date and time

* Determination of the hypertension stage according to the JNC7 classification.

* Calculation of average, maximum and minimum values of pressure and pulse for each month.

* Charts, clearly demonstrating the dynamics of pressure and pulse, as well as distribution by stages.

* Export data to a CSV file, which you then can share - for example with your doctor.

* Setting reminders about blood pressure measurement.

Please note that the application does not measure blood pressure by itself - you will need a device for measuring blood pressure.

Also, do not forget that using the application does not replace professional medical care, but is an addition to it.

How to install IDareTo - Comfort Zone Crusher APK at apktoVi.com

Do you want to be more comfortable in social gatherings?

Do you have difficulties approaching girls?

Do you want to enjoy public speaking?

You are not alone. Many people let social fears stop them from reaching their full potential.

You can change this. Now.

It does not matter if you are 20 or 50. Years of lost opportunities will never come back.

If you want more of the same results. Stop reading and continue with your life.

If you want new results you need to change the way you do things.

By strategically exposing yourself to new social situations, you build courage. Like going to the gym for your brain.

It’s called a comfort zone challenge.

Like trying to get a 10% discount on your coffee…

Or trying to get the bartender to name a drink after you...

Or starting a conversation with the girl next to you on the bus…

The IDareTo app is the personal trainer of your social life.

• Hundreds of challenges.
• Designed to fit your everyday life.
• Tailored to your skill level.
• Track your development.

Growth can only exist at the boundary of your comfort zone. Make a change today. It's your life.
.
.
.
Terms and Conditions
By installing IDareTo, you agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy:

http://media.darecircle.com/2017/07/terms-and-conditions.pdf

http://media.darecircle.com/2017/07/privacy-policy.pdf

How to download Healthie APK at apktoVi.com

Introducing Healthie, your personal profile for health and wellness. Seamlessly take photos of your food, selfies (or "healthies") of your body, and record workouts, metrics, and more. Upload these to your personal newsfeed to view a chronological dashboard of your health, and enjoy tracking your outcomes and achieving your goals.

Partner with a nutrition professional or healthcare provider who can review your uploads and provide advice along the way. Healthie also allows you to message and video chat with a nutrition professional or healthcare provider.

At Healthie, we know there is no one-size-fits-all solution to health, and understand that calorie-counting and fad diets just don't work. We believe in mindful, sustainable approaches to health, and connect users with experts in nutrition to enable positive outcomes. Get Healthie, Be Healthie.

How to install STAmina Apnea Trainer APK at apktoVi.com

STAmina is created by and for freedivers with the ultimate purpose to improve your freediving skills by increasing the breath-holding time. STAmina is all about O2 deprivation and CO2 tolerance tables. It allows you to configure the tables to correspond to your skill level. It leads you through a workout with visual and voice notifications and tracks the history of your workouts.

Features:
CO2 tolerance tables
O2 deprivation tables
Custom tables
Male/Female voice notifications
Unlimited workout log
Personal best tracking and history
Workout statistics

How to install 52Cards -Deck of Playing Cards APK at apktoVi.com

A full set of cards combined with a timer.

You can use 52cards as a deck of cards to
Train your body - perform a deck of cards "Deck of Death" workout
Train your brain - memorize card order or count cards

Highlights:
- Two modern card deck designs
- One Classic deck theme as used in various Casinos in Las Vegas and around the world
- Stop and continue a deck at any time
- Timer (active/pause) and card counter
- 'Text-to-speech' - Card value and ranks will be spoken out loud
- Possibility to add Jokers to your deck of cards
- 'Repeat a deck' - Start a deck with same card order as before
- Swipe Lock option or Instant Flip Cards
- 'Active Cards' - Possibility to select specific cards to be excluded from deck
- Deck Multiplier

Deck Brandings:
CrossFit Vienna - The Starship
CrossFit Vienna - The Loft
CrossFit Vienna - The Dungeon

Additional workout features like customizable workouts, editable exercises, history and detailed workout records can be found in our Finish52 - The Deck of Death WOD App

How to download HIIT the Beat - Bodyweight Workout by Breakletics APK at apktoVi.com

BREAKLETICS combines functional training with simple Breakdance Steps and motivating hip hop beats to create a brand-new and awesome training experience!

- Also for absolute beginners, thanks to 3 difficulty levels
- Unique and creative exercises
- Short and effective High Intensity Interval Training
- Easy-to-understand tutorials with voiceovers
- High-class production workout videos
- Assemble your own workout with separate exercises

Start training FOR FREE and be part of the fitness revolution!

No prior experience is necessary and really ANYONE can join. The exercises have different levels and are super-easy to understand. Even participants with two left feet can learn them in seconds!

BREAKLETICS breaks with the tradition of brainless monotonous movements, which only focus on visual results. Instead the workout revolves around fun, variety, musicality, synergy training and coordinative development!

However, BREAKLETICS is no dance training, but an effective high intensity interval training with an ultra-longlasting afterburn effect.

The best way to find out what BREAKLETICS is like, is to just try it out. But watch out: it is insanely addictive!

In just one year, BREAKLETICS was able to gather a global community of over 25.000 followers and train more than 200 instructors in Germany, England, Japan and other countries!

In short, BREAKLETICS turns the fitness world upside down. Are you ready to join the movement?

How to install ShredDeck Card Workout APK at apktoVi.com

Keep your workouts intense, interesting and unpredictable by using a deck of playing cards to structure your workout.

Exercises are mapped to each suit. Perform the number of reps of each exercise as determined by the value of each card while trying to complete the deck in as little time as possible. Successive high value cards of the same suit are part of the fun!

Default exercises are: Pull-Ups, Crunches, Squats, Push-Ups...and Burpees.

Workouts can be fully customized and saved. Use your own exercises (any 5 will do). View workout history. Add difficulty by adding multipliers or adjusting the values associated with each rank value. You can even add additional Jokers.

How to install Hazards - IFRC APK at apktoVi.com

Be prepared for any hazard. The official IFRC Hazards App gives you instant access to the information you need to know to prepare for and respond to the impact of these hazards. Through an alert system feature you can receive official watches and warnings from alerting agencies. The Hazards app allows you to prepare your homes and family for disasters, find help, and let others know you are safe.

■ Receive geo-targeted notifications for a range of hazards, including hurricane, earthquake, flood, winter weather, tsunami, and tornado.
■ Monitor your current location and 5 others, including location of friends and family.
■ Practical and useful preparedness information for a range of hazards.
■ Preloaded content means you have instant access to all safety information at any time, even without cellular or WiFi connection.
■ Interactive quizzes allow you to earn badges that you can share with your friends and colleagues.
■ Toolkit with additional features e.g. flashlight, strobe, and alarm.

Localized content available for 8 countries/regions and 7 languages:
■ Customized Red Cross and Red Crescent National Society content available for 8 countries/regions: Belize, Caribbean, Iraq, Indonesia, Myanmar, Philippines, Vietnam, West Africa.
■ Content available in locally used languages for each Red Cross or Red Crescent National Society, such as: Arabic, English, Flemish (Dutch), Bahasa Indonesian, Kurdish - Kirmaji, Myanmarian, Vietnamese.

Developed by the Global Disaster Preparedness Center (GDPC) and available from the International Federation of Red Cross and Red Crescent National Societies (IFRC).

How to install EyeQue PVT: Smartphone Vision Test APK at apktoVi.com

myEyeQue app along with EyeQue miniscope allow you to take an accurate refraction measurement anytime, anywhere. Results are processed and stored in the secured cloud.

Keywords: EyeQue, Vision Test, Eyeglass, Eye Exam, Online Eye Exam

You need to have one of the compatible phones listed below to do the measurement,

Samsung: Galaxy S4, S4 Active, Galaxy S5, S5 Active, Galaxy S6, S6 Active, S6 Edge, S6 Edge+, Galaxy S7, S7 Active, S7 Edge, Galaxy S8, S8+, Galaxy Note 3, Galaxy Note 4, Galaxy Note 5, Galaxy Note 8, Galaxy J7 Prime, Galaxy A5(2016, 2017)

Google: Nexus 5, 5X, Nexus 6, Nexus 6P, Pixel, Pixel XL

Motorola: Moto G4, G4 Plus, Moto G5, G5 Plus, Moto X Force, Moto X Play, Moto X Style/Pure Edition(2015 or later), Moto Z, Moto Z Play, Z2 Play, Droid Turbo, Droid Turbo 2

Huawei: Honor 5X, Honor 6X, Honor 8, P9, P10, P10 Lite, Mate 9

LG: G3, G4, G5, G6, V10, V20, OnePlus, OnePlus One, OnePlus 2, OnePlus 3, OnePlus 5

Sony: Xperia Z3, Xperia Z5

Xiaomi: Redmi Note 3, Redmi Note 4, 4X, Mi 4, 4i, 4S, 4C, Mi 5

HTC: HTC 10

ZTE: Axon 7

How to download Everwell Hub APK at apktoVi.com

99DOTS is an innovative and low-cost solution for digital patient management and improving adherence to medication. We empower patients to successfully complete treatments through patient reminders and enable health providers to monitor their patients' adherence remotely.

This application allows health providers to access and update patient data, register new patients, and view simple summaries of patients under supervision.

How to download Atlas Compass APK at apktoVi.com

Offered by Meridian Health Plan, enrolled MeridianRx members can use the mobile app to:
· Access the mobile Rx card
· Search the MeridianRx pharmacy network by name, location and coverage type
· Get turn-by-turn directions to a nearby network pharmacy
· Contact a MeridianRx pharmacy, Meridian Health Plan or PCP
· Find PCP information
· Access recent prescription history

EASY ACCESS
The MeridianRx mobile app makes accessing MeridianRx pharmacy benefits easier. Members can use a mobile MeridianRx card and find PCP information. The app allows members to use GPS to find a network pharmacy nearby. It can even give turn-by-turn directions. Members can also call or email their pharmacy, their plan or their provider from within the app!

How to install APECS: AI Posture Evaluation and Correction System APK at apktoVi.com

Trying to improve your posture? Make a photo posture evaluation and check your progress with APECS.

Our precise photogrammetry algorithms help you to make easy posture assessments and reach your goals. Check the results regularly and stay motivated on your journey!

Take corresponding photos, position the markers by following our detailed guide - and the results of assessment will be at your fingertips.

→ Advanced tools and features

- Fully detailed posture assessment (front posture, back posture, sides, bend test).
- Basic rapid posture symmetry assessment.
- Posture assessment report outlining potential issues.
- Daily tips for posture improvement.

→ Adapted for multiple uses

Developed by doctors, APECS is adapted for work with:
- Wide range of postural issues (spine deformation and curves, back pain etc).
- Athletic training (sports, weight lifting, endurance training etc).
- Well-being programs (masseurs, yoga and pilates instructors etc).
- Physical rehabilitation programs (chiropractors, orthopedics, physiotherapists etc).

→ Created to help you

Use APECS to track the results of your posture treatment aimed to provide pain relief, improve core muscle strength and flexibility.

Old injury, scoliosis, kyphosis, other posture and spine problems - they all put unwanted stress and fatigue in our life, decrease your physical performance, and provoke illnesses, pain, irritation, and other troubles. Regular posture screening, coupled with a prescribed treatment by your doctor, could help you progress in correcting your posture, keep you motivated and engaged throughout the whole journey.

→ Do I have to pay?

Our core functions for posture are FREE.
If you wish to have more precision and control, an advanced set of tools is available inside the application through a one-time upgrade (5.99$).

→ Progress to go

We continuously improve APECS to better answer to your needs.
Want to see a particular feature developed?
Share your idea with us through: [email protected] We will try to make it apart of APECS!

→ Disclaimer
APECS is a helping evaluation tool and results should be confirmed by a professional doctor. In no case should you use this app as a sole tool for treatment and assessment of your posture problems.

How to download Tone and Sculpt APK at apktoVi.com

Tone & Sculpt is the 1 App you will need to get real results and set real goals! Designed by Krissy Cela, who has built a community of strong and powerful women making healthy changes to their lives. Join now for 7 Days free trial.

Tone & Sculpt is designed to help women of all backgrounds, shapes and sizes. The goal is to make women feel strong, powerful and most importantly have a “CAN DO” attitude! Tone & Sculpt also promotes the importance of nutrition and catering for women personal not just a “one size fits all”

The app consists of:

- 12 week gym program designed to help women build lean muscle. A combination of supersets, drop sets, HIIT, circuits, target areas and most importantly it is designed to help build a balanced frame.
- 12 week home workout program designed specially for anyone who wants to workout from the comfort of their own home or prefers to try body weight workouts! The program consists of HIIT, full body circuits, strengthening and toning the whole body.
- Challenges you can try with your friends and family or even test yourself
- Workouts that will help target specific body parts such as: booty building, sculpting your shoulders and more.
- Quick 15 minute workouts for anyone who is on the go or just needs a quick sweat on!
- Additional workouts will be added weekly/monthly
- Custom meal plans with set calories and macros for the individual consumer
- Shopping lists
- Nutritional background
- Supplement background
- Additional recipes
- Emails will be replied to within 24 hours by Krissy and her team!

SUBSCRIPTION INFO

The download and usage of the Tone and Sculpt is free of charge. All monthly customers are welcome to a 7-day trial period. If you wish to continue using Tone and Sculpt, we offer the following auto-renewing subscriptions:

£13.99 for 1 month,
£34.99 for 6 months, or
£84.99 for 12 months.

Subscribing will give you access to all of my guides, meal plans and features the app offers.
- If you decide to subscribe you will pay the price set for your country, as shown in the app.
- The subscription automatically renews if it is not cancelled within 24 hours before the end of the current subscription period.
- Payment will be charged to iTunes Account at confirmation of purchase.
- Your iTunes Account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period, and identify the cost of the renewal.
- Subscriptions may be managed by the user and auto-renewal may be turned off by going to the user's Account Settings after purchase.
- Any unused portion of the free trial period will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication.

Privacy Policy : https://toneandsculptapp.com/privacy-policy
T&C'S : https://toneandsculptapp.com/terms-conditions

SO WHAT ARE YOU WAITING FOR! Let’s do this! Real women, real results, 1 App

How to download Samsung HeartWise APK at apktoVi.com

Application for patients participating in a home-based heart wellness program recommended by your doctor. Samsung HeartWise is designed to be used in conjunction with the Samsung Gear S3 watch to promote a healthy lifestyle.

Samsung HeartWise tracks your heart wellness data right on your smartphone and automatically sends it to your clinical team. It makes your heart wellness program easy and convenient.

Key Features:
· Track your exercise
· Measure your heart rate
· Report your symptoms
· Rate your exercise intensity (RPE)
· Automatically send wellness data to the clinical team
· Daily checklist
· Wellness tips
· Medication reminders

Samsung HeartWise communicates with the clinical team at participating hospitals. Wellness data including your heart rate, activity, and reported symptoms are sent to the clinical team on a daily basis. The team refers to this data to inform their weekly wellness phone call.

You can also refer to video tutorials which explain in detail how to use the app and the companion Samsung Gear S3 watch.
Visit: http://www.samsung.com/heartwise

Getting started
Download and launch the app using your health provider user ID and password.
Compatibility (for Android): Requires OS 4.1 or later

Legal Disclaimer:
Samsung HeartWise is intended to track, or encourage general health, healthy activity and health choices, which, as part of a healthy lifestyle may help living well with certain chronic diseases or conditions. Samsung HeartWise is not intended for use in the diagnosis of acute or chronic disease or other conditions, or in the cure, mitigation, treatment, or prevention of acute or chronic disease or other conditions. You should seek medical advice from a physician before starting any new lifestyle or fitness regimen.

How to download Brosse-toi les dents Ben koala APK at apktoVi.com

Se brosser les dents, c'est parfois galère ! Heureusement, Ben le Koala est là !
Il se brosse les dents avec toi et en même temps que toi. Il te montre les bons gestes et c'est rigolo !

« Brosse-toi les dents avec Ben le Koala! » est une application qui aide les enfants à se brosser les dents en s'amusant.

Elle est particulièrement adaptée aux enfants en difficulté de communication (À partir de 2 ans).

L'enfant choisit son personnage et lance la vidéo qui montre le personnage en train de se laver les dents. Un chronomètre indique le temps qui passe pendant le brossage et permet à l'enfant de suivre l'activité et d'anticiper les gestes.

La version 2.0 permet de:
- choisir le personnage avec lequel l'enfant veut se brosser les dents,
- lire les vidéos en étant connectés à un réseau,
- télécharger les vidéos pour un usage hors connexion.

-----

"C'est la première fois que mes enfants me demandent d'aller se brosser les dents !"

"La présence du chronomètre permet à l'enfant de respecter le temps nécessaire au brossage. Cela lui permet de patienter en musique. Il sait exactement quand l'activité commence et quand elle se termine. Ce qui est rassurant pour lui. L'outil est ludique et motive l'enfant"

« ...les objectifs sont atteints, il prend plus de plaisir, le brossage dure plus longtemps et il est plus efficace. Il se rappelle du lavage tout seul "brosse les dents! cherche ipad!" c'est génial! que de plaisir et tellement moins de stress! merci! »

-----

Application développée par l'association Signes de sens grâce au soutien de la Fondation Bettencourt Schueller et de la Fondation Cultura.

Suivez Ben sur :
https://www.facebook.com/pages/Brosse-toi-les-dents-avec-Ben-le-Koala

How to download NuMi APK at apktoVi.com

UPDATED FEATURES:
NEW! QUICK LOG BUTTON


• Allows you to track Nutrisystem® meals, PowerFuels, SmartCarbs and other food types with one tap

BETTER PLAN GUIDANCE
• Shows your PowerFuel and SmartCarb allotment per meal

UPGRADED BARCODE SCANNER
• Logs your Nutrisystem® foods and add-ins with ease

NEW! REVAMPED RECIPES
• Log a recipe and it turns into PowerFuels and SmartCarbs and Extras in your Journal


NEW! SMART REMINDERS
• Let NuMi remind you when to log your meals, water intake, activity and weight so you never miss a beat


DESCRIPTION:


NuMi matches your Nutrisystem® plan to seamlessly track your Nutrisystem® foods, Flex Meals, activity, measurements and much more. Don’t wait a second longer, let NuMi guide you to a healthier lifestyle!


• Complete Nutrisystem® entrée database with barcode scanner for easy tracking
• NuMi Challenges—Enter fun tracking challenges and win prizes!
• News Feed—Get exclusive offers, contests, giveaways and more
• The Leaf—Find tips, articles and inspiration. Fresh content added daily!


• Plan your Flex Meals—Turn any meal occasion into a Flex Meal, with Nutrisystem recipes that show you exactly how many SmartCarbs, PowerFuels, etc. are in each serving
• Plan your week—Copy and duplicate meals for faster tracking
• Sync with Fitbit®, Jawbone® and more to import your activity data right into NuMi


Not a Nutrisystem customer yet? Use NuMi to learn more about the program, get special offers and use the FREE calorie tracker!

How to install Power Nap with Andrew Johnson APK at apktoVi.com

Sometimes the best way to reenergize is to stop and relax.

This simple, yet effective guided relaxation and visualization will give you some tools to access the power of the mind/body connection.

Allow yourself to drift down into gentle relaxation and start to rebuild your energy levels, stamina, strength and much more.

How to install Daily 108 Bows Diet Lite APK at apktoVi.com

Make pretty body and get healthy playing 108 bow exercise
108 bow exercise will reduce blood sugar as well as fat loss and improve your body ability like cardio pulmonary function, digestive organ.

Daily 108 Bows Diet provides the following features for effective bow exercise.

■ Elapsed Time Timer
check your total exercise time in real time.

■ Adjust the number of exercise
set the number of exercise as you want, and then press "Start".

■ Interval adjustment
set the on-time exercise time, check the number of times automatically.

■ Automatic calculation of calories
check the calories consumed through real-time bow exercise.

■ notification sounds
check with four types of notification sounds.

■ Music
check three background music to create a calm state of mind and body to concentrate on exercise.

■ Screen Off prevention

■ Mission statement
reach the target through the mission statement set directly during exercise.

■ Exercise Results
after the exercise section and section number of calories consumed, the results show the duration time.

Now just set the bow times for diet and press "Start".

* Lite version has some ads, if this app is helpful to you, please buy full version.

How to download SHAPE BABE APK at apktoVi.com

Ob abnehmen, fitter werden oder einfach gesünder leben, die SHAPE BABE App bietet
dir die richtigen Helfer, die dich dabei unterstützen, deine individuellen Ziele zu
erreichen und zu deinem ganz persönlichen Wohlfühl-Shape zu finden. So holst du
nicht nur das Beste aus dir raus, du formst dein neues Lebensgefühl: the best version of
you.

Alle Vorteile der App:
- nutze die App kostenlos & ohne Werbung
- halte deine Erfolge mit unserem TRACKER fest & lade deine eigenen Fotos hoch
- schmelze dahin mit unheimlich leckeren Mischkostmahlzeiten (MKMs) inklusive
Burger, Lasagne & Co. oder pimpe deinen SHAPE BABE zu Smoothies, Waffeln und
mehr
- lass dich mit unserem PLANNER durch die Abnehm Kur führen & plane deine
Mahlzeiten & lass dich an die Einnahme deiner Produkte erinnern
- bestimme spielerisch-leicht deine Lieblingsrezepte mit der SWIPE-Funktion & erstelle
deine persönliche Favoritenliste
- entdecke mit der intelligenten Suche Rezepte mit deiner Lieblingszutaten & setze sie
direkt auf deine Einkaufsliste

REZEPTE
Abnehmen und Schlemmen geht nicht? Dann kennst du die Rezepte aus der Shape
World-Küche noch nicht: Über 100 Rezepte für deine Mischkostmahlzeit (MKM) oder
deinen SHAPE BABE – und das kostenlos! In der App kannst du ganz einfach nach
deiner Lieblingszutat suchen, und du findest passende Rezepte. Oder nutze die
SWIPE-Funktion, um mit einem Wisch Rezepte Lieblingsrezepte zu bestimmen. Damit
du auch beim Einkaufen organisiert bist, kannst du dir die Zutaten aller Rezepte direkt
auf deine Einkaufsliste setzen. Und um immer auf dem up-to-date zu bleiben, wird dir
in deiner App angezeigt, welche Rezepte seit deinem letzten Besuch neu hinzugefügt
wurden. Alle Rezepte sind auf eine Mahlzeit berechnet und mit unserer
Nährwerttabelle ausgestattet.

TRACKER Unser Tracker hilft dir, deine Erfolge während deiner Ernährungsumstellung
festzuhalten. Zeichne dein Gewicht und deinen Umfang täglich auf und halte deinen
Erfolg fest. Der SHAPE BABE Tracker errechnet dir automatisch die Veränderung zu
deinen letzten Angaben. Außerdem kannst Fotos von dir hochladen und dir deine
Veränderung so bildlich vor Augen führen. So kannst du Bilder mit einander
vergleichen und merkst, dass du selbst deine größte Motivation bist. Wir sind uns
sicher, dass du es in jeder Lebenslage schaffst die Kurve zu kriegen, weswegen du dir
deine Erfolge in einem anschaulichen Diagramm anzeigen lassen kannst. Du wirst
sehen: manchmal braucht es nur einen kleinen Helfer um ein neues Lebensgefühl zu
formen.

PLANNER
Mit dem PLANNER hast du deine Ernährung voll im Griff. Er führt dich durch die
Abnehm Kur und hilft dir bei deiner Ernährungsumstellung.
Die SHAPE WORLD Abnehm Kur wurde nach den neuesten
ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen konzipiert, sodass du in
kürzestmöglicher Zeit die größtmöglichen Abnehmerfolge erzielen kannst. Mit dem
PLANNER bist du also bestens gerüstet: Der Plan führt dich durch jeden einzelnen Tag
der 31 Tage-Kur und du hakst einfach alles ab, was schon erledigt ist.

NEWS
Mit den News aus der SHAPE BABE App bist du immer up-to-date. In unserem
Newsfeed siehst du sofort, welche Neuigkeiten es in der Shape World-Family gibt. Hier
findest du die neuesten Artikel aus unserem Blog, Aktionen und vieles mehr.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) bestätigt:
Das Ersetzen von zwei täglichen Hauptmahlzeiten durch SHAPE BABE trägt im
Rahmen einer kalorienarmen Ernährung dazu bei, Gewicht zu verlieren.
Das Ersetzen von einer täglichen Hauptmahlzeit durch den SHAPE BABE trägt im
Rahmen einer kalorienarmen Ernährung dazu bei, das Gewicht zu halten.

How to download Relaxing water APK at apktoVi.com

Now you can enjoy the wonderful relaxing effects of water. Nothing better than water in nature to get a relaxing time to rest. Choose the moment you prefer and enjoy whenever you want a moment of peace.

We offer up to 4 options to satisfy your wishes:

How to download tebcan APK at apktoVi.com

For effective e-health and medical tourism solutions that offer a wide network of top healthcare providers, the accumulation and exchange of medical information, more patients and healthcare providers are turning to Tebcan. We are an easy to use, cloud based web platform designed exclusively for the e-health and medical Tourism industries.
By connecting patients, doctors, hospitals, medical diagnosis centers, pharmacies and insurance companies on a single platform, Tebcan has created an affiliation network that lets MENA patients find quality and affordable healthcare in their own country or abroad.

How to install همدم APK at apktoVi.com

همدم چیست؟
همدم از اولین تولیدات آزمایشگاه «ایران‌کوباتور»، اپلیکشنی برای همیاری زنان در حوزه سلامت و حقوق ازدواج است که تحت نظارت محتوایی کنشگران برابری جنسیتی در سازمان مردم‌نهاد «اسپکتروم» مؤسس ماچولند، ساخته شده است. همدم اولین اپلیکیشن فارسی زبان با تقویم جلالی است که زنان را در چرخه قاعدگی و سلامت جنسی و باروری همراهی می‌کند و اطلاعاتی نیز در زمینه حقوق ازدواج و خشونت خانگی در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

ایران‌کوباتور جدیدترین پروژه سازمان غیرانتفاعی «اتحاد برای ایران»، رقابتی است برای تولید اپلیکیشن‌های مفید، با هدف گسترش آزادی‌های مدنی و افزایش توانمندی‌های اجتماعی. ایران‌کوباتور از فعالین مدنی و پژوهشگرانی که شناخت دقیقی از شرایط اجتماعی ایران دارند و همچنین متخصصان فن‌آوری و کسانی که در ساخت اپلیکیشن مهارت دارند دعوت کرده بود تا در این رقابت شرکت کنند.
اپلیکیشن همدم توسط کارگاه فناوری مستقل ِ«اصل۱۹» طراحی و ساخته شده است. فعالیت‌های اصل ۱۹ علاوه بر ارتباط با سازندگان فیلترشکن، شامل پروژه‌های مختلفی است که با همکاری گروه‌ها و کنشگران ایرانی و غیرایرانی علاقمند به فناوری و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام می‌شود.‎

How to download Auriculoterapia - Loto Amarillo APK at apktoVi.com

Auriculoterapia - Loto Amarillo es una herramienta que te acerca un compilado de mapas de Auriculoterapia que permitirán al estudiante de MTC y al terapeuta disponer de una guía rápida para la ubicación de los puntos y los tratamientos más comunes.

- Guía de Puntos

- Guía Protocolos

- Aprende más

Y mucho más pronto!

How to install Aire Fresco Meditación y Mindfulness APK at apktoVi.com

Aire Fresco hace fácil adquirir el hábito más sano: la meditación. Descarga nuestra app en tu móvil, descubre los fundamentos de forma sencilla con 8 meditaciones gratuitas, profundiza en temas o situaciones de tu interés con nuestro programa premium. ¡Es así de sencillo!

La práctica regular de la meditación de atención plena mejora la concentración, la memoria, la salud emocional y física y el sistema inmunitario, reduce el estrés, ansiedad, y depresión, así como reduce la presión sanguínea entre muchos otros beneficios. En pocas palabras: Eres más feliz, claro y tranquilo, ¡hecho comprobado!

Duerme mejor
Uno de los problemas más comunes causados por sufrir de de altos niveles de estrés es la dificultad para poder dormir bien. En un ensayo clínico ciego el Doctor Sanford Nidich y sus colaboradores., de la universidad Maharishi, comprobaron que prisioneros encarcelados lograban dormir mejor tras cuatro meses de práctica regular de la meditación trascendental.

Reduce la presión arterial
El cardiólogo Herbert Benson de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard fue de los primeros científicos en sospechar que la práctica regular de la meditación podía ayudar a disminuir la presión arterial. Las sospechas de Doctor Benson han sido corroboradas posteriormente por múltiples estudios como aquel conducido por Jeanie Park y sus colaboradores llamado “Mindfulness Meditation Lowers Muscle Sympathetic Nerve Activity and Blood Pressure in African-American Males with Chronic Kidney Disease”, publicado el 14 de Mayo del 2014.


Reduce el estrés y niveles de cortisol
La investigadora Melissa Rosenkranz y sus colaboradores encontraron que personas que meditan disfrutan de niveles reducidos de cortisol en la sangre, la hormona relacionada con el estrés. En general, personas que meditan padecen menos estrés, y sus respuestas a estímulos estresantes son menores que las personas que no meditan.

Mejora la concentración
El Neurocientífico Italiano Guiseppe Pagnoni descubrió que practicantes de la meditación logran focalizar su atención con más eficacia que personas que no practican la meditación. En su estudio, participantes eran presentados con números que pasaban rápidamente, tan rápido como 100 números por minuto, en una pantalla de computador. Los participantes debían presionar un botón cuando identifican una serie deseada predeterminada, como por ejemplo 3-2-7. Si el participante tardaba mucho en presionar el botón se consideraba que “había perdido la serie” mientras si presionaba el botón cuando la serie no era presentada se consideraba una falsa alarma. Los practicantes de meditación desempeñaron esta tarea de intensa concentración con un rendimiento superior a los no meditadores.

Mejores relaciones interpersonales
La práctica de la meditación mindfulness o de atención plena nos ayuda a ser más compasivos con nosotros mismos y también con los demás. Esta adquirida apertura y aceptación nos permite con mayor facilidad ponernos en los zapatos de otras personas, ser mejores oyentes. Aquellos a nuestro alrededor se hacen más dispuestos a compartir con nosotros, y a disfrutar de nuestra compañía.

Fortalece tu sistema inmune
La práctica de la meditación de conciencia plena va mucho más allá de la relajación y disminución de estrés. La Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y La Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai de la Universidad de California, en San Francisco, liderado por la Doctora en Psiquiatría Elissa Epel observaron cambios en genes relacionados con inflamación, cicatrización, y genes que combaten virus. Además encontraron cambios en la enzima telomerasa que es crucial para el desarrollo y buen mantenimiento celular.

El acortamiento de los telómeros está relacionado con distintas enfermedades crónicas, por tanto, el estudio ve una relación directa entre la práctica de la meditación y el fortalecimiento en nuestra salud.

How to download Vimify APK at apktoVi.com

Vimify is an app for social health and fitness programs. Create healthy habits that last with friends, family, and coworkers.

Vimify is designed for the person who wants to change their life, but can’t seem to stick to a diet or fitness regimen on their own.

Transforming your lifestyle with Vimify is the next best thing to having a real-life personal coach. Whether you’re up for a 14-day cleanse or a 28-day fitness challenge, Vimify helps you build strong habits and achieve your goals.

Vimify gives you the roadmap, AND the environment for success.

Imagine a real-life university, only more fun! Remember in school when you had different classes to choose from, a teacher who provided direction and support, and friends sharing the same struggles and successes? On Vimify you can choose from a variety of programs, get support from a real-life coach, and share your experiences in the private social feed.

How it works:
Download the Vimify App
Find a program that fits your goals
Invite people closest to you to join you on your journey
Complete daily tasks and earn points
Share photos, give support, and get coaching in the private social feed
Share your achievements with your friends, family, and coworkers

Vimify is fun, social, and effective in keeping you IN THE GAME so you get AMAZING RESULTS.

What you'll get from Vimify programs:
Clear, daily action items to build habits for success
A community of people with similar goals for awesome accountability, and a little competition
Support from experts that keep users on track

App Features:
Daily task logging
Points and leaderboards
Rich content delivery
Social Feed
Likes, comments, @mentions
Reminders via push notifications and email

How to download Proteini.si APK at apktoVi.com

S prijavo v mobilno aplikacijo Proteini.si pridobite digitalno kartico zvestobe, s katero lahko zbirate in koristite točke zvestobe tudi na fizičnih prodajnih mestih. V aplikaciji boste našli tudi celotno akcijsko ponudbo, lokacije in kontaktne podatke vseh Proteini.si Shopov in Gymov ter nastavitve vašega uporabniškega računa.

How to install P.volve APK at apktoVi.com

Introducing the new mobile app from P.volve. This revolutionary pre-hab approach to fitness elongates your shape, eliminates bulk and gives you the body you always wanted. Work out anywhere, anytime, online or offline with a membership to P.volve Digital. Choose from countless workouts ranging from 15 minutes to 60 minutes in length. New classes are uploaded every week.

This free app comes with:

- A full length free workout for you just for downloading the app

- More free workouts by joining our email list

- Instant streaming access to any video in your library

- Ability to download any video for perfect playback, even with slow or intermittent internet connections, or even if you are completely offline! (Work out on the beach, while camping, in hotels… wherever!)

- Access to structured programs (like "6 Day Body Burn" or "30 Day Evolution"), with customized interfaces optimized for tablets and phones

- All the features of the new my.pvolve.com 2.0 website, from conveniently entering your fitness progress, to accessing your personalized custom workout calendar!

- Find the workout that is right for you - exercise in as little as 15 minutes per day with minimal to no equipment by using the filter buttons. Or select a 60 minute workout with just the equipment you have at home.

- Enjoy exclusive bonus workouts just by having the app

How to install eRoutes GPS running & walking APK at apktoVi.com

A more active lifestyle contributes to a healthier heart. The Heart Foundation Imagine Run app helps you to put on your walking shoes more often. You set the distance, the app creates three possible routes from your starting point, and back again.

Healthier heart
Movement activates your body. Your heart rate rises, the metabolism goes up and you get more oxygen in your blood. The heart benefits from this and you can notice it with your increasing fitness. Walking is a low-threshold way to bring more exercise into your daily life,

GPS routing
Via GPS, the app sets out three possible walking routes for the distance you choose. All three routes start and end at the location where you are at that moment (from a to a). The app can be used anywhere in the world. Quite handy if you want to take a walk somewhere you are not very familiar with.

Walking and running training plans
Alongside going for a walk you can also choose to follow a training plan. Movement and health expert Gerard Nijboer (former marathon runner and Olympic athlete) has created specific training plans to achieve different goals. This way you can responsibly build up your health and endurance. The schedules vary from 2 kilometers to 40 kilometers walking or running and last for 4 to 12 weeks. There is a schedule suitable for every walker and runner. If you have achieved your goal, you can set yourself a new goal and attempt a new training schedule.

Coaching
The Imagine Run app is your personal coach. You determine how far you walk, the app sets the route. If you opt for a training schedule, the app offers you guidance in the building up of the distances.

Details:
* In collaboration with the Dutch Heart Foundation
* Creates routes from a to a: for example from your front door and back again
* Worldwide, safe navigation
* Training schedules designed by movement expert and ex-marathon runner Gerard Nijboer
* Developed with input from walkers and runners
* User-friendly for all ages
* Access to the Imagine Run community
* Coupled with worldwide loop events

Note: Imagine Run uses GPS to plan and navigate your route. This can affect your devices battery life.

How to download Stress Less Cards APK at apktoVi.com

Do you want to experience less stress and more life? Get into the right headspace and calm your nerves with the help of the Stress Less Cards. Make easy, stress and anxiety relief exercises amidst your busy everyday life. Soothe, keep calm and start your first 5 exercises right away without registration.

FEATURES

• 50 soothing, stress and anxiety relief exercises that make use of Mindfulness, NLP (Neuro-linguistic programming) and other efficient stress management techniques.
• 28 exercises with spoken guidance (guided meditation) with an option for relaxing music.
• 10 minutes or shorter guided audio exercises for your stress management.
• Keep calm and surprise yourself with a random exercise.
• Reduce anxiety with your favorite exercises by using mindfulness and guided meditations.
• Soothe, calm your nerves and get some headspace by creating reminders to relieve the stress and anxiety on a regular basis.


The diverse exercises of the Stress Less Cards app are already used by many doctors in occupational health care, psychologists, psychiatrists, therapists and trainers. Get rid of anxiousness with Stress Less Cards!

Ideal for:

• Stress and anxiety relief with guided meditations
• Soothing voice guidance that helps to calm down and relax
• Stress reduction for a better sleep
• Feel better by reducing mental and emotional strain

The stress and anxiety management exercises are divided into six categories: noticing your body, breathing, watching and observing, awakening positive emotions, visualization, and conscious action.

Please feel free to contact us with your feedback or suggestions at [email protected]
We love to hear from you!

Follow us on:
Facebook: https://www.facebook.com/stresslesscards
Instagram: https://instagram.com/stresslesscards

Please leave a review if you like our app. Thanks!

How to install Oshi Health: IBD Score Tracker APK at apktoVi.com

OSHI Health has developed an application for sufferers of IBD to come together and share their life experiences. We want to help and we need to better understand the circumstances creating the disease conditions. Through a series of measured symptom and behavioral surveys we are able to use cutting-edge data science to surface trends and correlations between your flares and how you live your life.

There is also an opportunity to read original content written and distributed exclusively for our platform. Many of our writers are themselves sufferers of IBD. If you want to ask questions, then your questions will be answered by leading influencers and physicians in this particular health space.

We want to ease the impact that IBD is having on your life and on the lives of others. The only way to help each other is to work together.

How to install Get Set - Train Smarter APK at apktoVi.com

Injuries are far too common in many sports. For an athlete, being injured can be devastating and even end a promising career. However, injuries can be prevented. Numerous scientific studies have proven that structured warm-up exercises can reduce the risk of injuries by over 50%!

Get Set – Train smarter was created to coincide with the 2014 and 2016 Youth Olympic Games in Nanjing, China and in Lillehammer, Norway, and is the result of a collaboration between the International Olympic Committee, the Oslo Sports Trauma Research Center, Making Waves AS, and several international sports federations.
The target group is not only young talents and their coaches, but anyone engaged in physical activity. Get Set was created to help prevent sports injuries by providing the most effective and evidence-based workout routines for your needs.

All exercises are presented through videos, supported by short descriptions on how to perform the exercise correctly. Exercises are presented with variations as well as three levels to make them more difficult and challenging as you progress. The Get Set exercises are designed to be carried out with a minimum of equipment, to make them safe and easy to implement wherever you are.

Under “Sport”, you will find your sport among the 30 summer and 15 winter sports, and as another option you can find injury prevention exercises targeting specific body parts. In other words, for each of the 45 sports, the exercise program is tailored to the injury risk profile of the sport. Likewise, under “Body”, you will find exercises developed to prevent problems with the shoulder, back, groin, hamstring, knee, and ankle.

You can download all the exercise programs as PDF files with small pictures and short descriptions to help you remember. The PDF can be printed or shared electronically with your teammates, coaches, friends and family.

Get Set is available on iOS and Android in 7 languages (English, French, Spanish, Russian, German, Norwegian, and Chinese), and is accessible for free. The first time you view an exercise, the app will download the video to your device. For this we recommend using a wifi connection, to be sure external charges are not applied. Once you have downloaded the exercise videos on your mobile phone, they are stored on your device, allowing you to benefit from Get Set wherever you are.

How to install Top Santé APK at apktoVi.com

Toute l’information santé au féminin d’une marque experte.

Conseils pratiques, explications, auto-médication, recettes minceur, réponses à vos questions…une aide au quotidien pour être au top de sa forme et de sa santé.
Découvrez les rubriques : santé, nutrition, minceur, beauté, bien-être, grossesse, sexualité, zen, bio, sénior, maman…

Créez des alertes sur vos sujets préférés et ne ratez aucune news santé.
Amusez-vous à vérifier vos connaissances en faisant des Tests.

Profitez de nos guides : carte des épidémies, guide des médicaments, guide sexo, calendrier vaccinal, guide des maladies, guide des symptômes, guide grossesse, guide bébé.

Partagez vos articles préférés avec vos amis sur Facebook, Twitter ou par email ; et sauvegardez-les pour les retrouver dans votre rubrique « Favoris ».

How to install Smoker Reducer Quit Smoking APK at apktoVi.com

Quit smoking cigarettes slowly, over a period of time. Use the system that weans you OFF cigarettes.

Smoker Reducer can help, and it's completely free, for now.

Cigarettes may have a stranglehold on you. They may be slowly draining your wallet, choking your lungs, and quite literally, ruining your life.

Let Smoker Reducer be your helping hand in the fight to quit smoking.

***EXCLUDE FROM TASK KILLERS AND RESTART IF YOU HAVE ISSUES!***

HOW SMOKER REDUCER HELPS YOU QUIT SMOKING CIGARETTES:

- Provides a daily scheduler with reminders of when to smoke.

- Real-time countdown until your next cigarette.

- Starts you off with your current habits.

- Gradually increases the interval between your cigarettes each day.

and/or

- Decreases your daily cigarette allowance depending on the length of your waking hours.

- Customizable schedules. You choose when to begin each day.

- Before starting, you can change your "First Cigarette" time and "Bed Time."


EXCLUSIVE SMOKER REDUCER FEATURE:
- "Bank" a cigarette if you can't smoke, save it for anytime later in the day!

- See your lungs get better over time!*

SMOKER REDUCER EXTRAS:
- Daily Updates for Electronic Cigarette coupons!

- Compare your current habits with your original habits.

- See how much money you spend, and, if you continue using the schedule, how much you can save.

- Earn achievements along the way.

- Post your achievements to Facebook and get family and friends to support you!

****If you experience difficulties, re-install and REMOVE FROM TASK KILLERS before starting the program again!****


Read more about the system at:
www.smokerreducerandroidapp.com

Smoker Reducer Permissions:
- Internet access : Ads.
- Access Network State : Ads.
- Storage : Saves user preferences
- Phone calls : Gets User Location
- Boot at startup : Sets your alarms.
- You can kill the app once your phone boots!
- Modify SD card : Creates error report if crashing.

In order to quit smoking cigarettes, it is often necessary to break both a physiological and psycological addiction. The success rate of those who quit smoking against those who could not kick the habit isn't in your favor.

How to download Stop Smoking - Quit Smoking Tracker APK at apktoVi.com

If you want stop smoking, fantastic! Well done. You can use Stop Smoking - Quit Smoking Tracker to provide the inspiration and incentive to keep you a successful non-smoker.
Want to know what are the benefits of your stop smoking? Drop It! gives you information related to your health as targets to complete. For example: did you know that after two days without tobacco, smell and taste improve? Or Energy level s back to normal.
We want to help you stop smoking and keep motivated to not smoke:
- See how long you’ve been smoke free (days).
- The money you’ve saved from not smoking
- The number of cigarettes you’ve not smoked
- Share your successes with your friends will motivate you all time
- Record your cravings in a diary
- Earn different badges for your progress
- How your health is improving
- App offers password protection of your statistics
- Daily notification along with smoking statistics will remind you to quit

★ Scientific Statistics of smoking
- See smoke free days, life regained, not smoked days, how much money you have wasted, how much money you saved and how much life you regained etc.

★ Badges (Different Trophies)
- Earn different badges as rewards for stopping smoking and use them as a motivational help tool. They can also help you stay strong against the nicotine addiction.

★ Personal Motivations
- Get even more personal by creating your own daily motivations and allow to enter your own motivation or reasons to stop smoking will remind you of them to keep you positive and help you stay on track in you smoke free journey. This will easily assist you in breaking this habits forever.

Top reasons of quit smoking including benefits and losses :
- You can add your top reasons to quit smoking and also suggested.
- You can write dairy with how do you feel? And how many cigarettes you had?
- You tried to stop this horrible addiction of smoking?
- The senses of smell and taste improved.
- You tried everything to quit smoking but your efforts were unsuccessful?
- Quitting nicotine is a challenge itself, but you can treat it like a game.
- Stop Cigarettes Counter - Quit Smoking Tracker - Money Saved
- This app tries to motivate you a bit more! And by doing this breathe become easier.
- Sobriety Counter, Quit Smoking
- Simple Drop It! Quit Smoking
- Free Stop Smoking - Quit Smoking Tracker

How to download HealthJoy APK at apktoVi.com

HealthJoy is the first stop for all your healthcare needs. We make your healthcare experience simple, quick and painless. You must have a company-sponsored membership to use HealthJoy. With your membership, you’ll get unlimited access to:

• Benefits wallet giving you access to all your employee benefits
• Talk to a doctor in 15 minutes from anywhere - 24/7
• Healthcare Concierge that can make appointments, answer questions and more
• Rx savings reviews that can reduce your monthly medication spend

Visit HealthJoy.com for more information or talk to your HR department /benefits consultant to request HealthJoy as part of your benefits package.

How to download MS Kognition APK at apktoVi.com

Stärken Sie Ihre kognitiven Fähigkeiten mit MS Kognition! Trainieren Sie spielerisch jene kognitiven Fähigkeiten, die bei MS besonders häufig eingeschränkt sind: Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Exekutivfunktionen. Der Spaß soll dabei nicht zu kurz kommen.

Die Übungen von MS Kognition wurden zusammen mit Experten entwickelt und bieten spezielle wissenschaftlich fundierte Übungen zu folgenden Bereichen:

- Aufmerksamkeit: Fokussierte und geteilte Aufmerksamkeit
- Gedächtnis: Arbeitsgedächtnis, Langzeitgedächtnis, Namensgedächtnis
- Exekutivfunktionen: Wortfindung, Planungs- & Problemlösefähigkeit

Die Übungen verfügen in der Regel über mehrere Schwierigkeitsstufen, die durchlaufen werden können.

Nach jeder Übungsrunde erhalten Sie sofort eine Auswertung mit dem aktuellen Ergebnis und dem bisherigen Ergebnis-Verlauf. Zusätzlich werden Ihre Bestmarken in einer Statistik gesammelt, die Sie mit Freunden teilen können.

Die App eignet sich nicht nur für MS-Erkrankte, sondern für all jene, die spielerisch allgemeine alltagsrelevante kognitive Fähigkeiten trainieren und verbessern wollen.

MS Kognition wurde von der unabhängigen Patientenorganisation Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Bundesverband e. V. (DMSG) und ihrem Landesverband in Baden-Württemberg, AMSEL, Aktion Multiple Sklerose Erkrankter e.V., mit finanzieller Unterstützung der Techniker Krankenkasse realisiert.

Die fachliche Begleitung erfolgte durch Dipl. Psych. Heike Meißner, Leitung Psychologie, und Prof. Dr. med. Peter Flachenecker, Chefarzt, beide Neurologisches Rehabilitationszentrum Quellenhof, Bad Wildbad.

How to download Joy ON Kehel APK at apktoVi.com

With this app you can use our revolutionary device created to take care, tone and recover the pelvic floor muscles. Our app, together with Joy ON's Kehel device, has been designed for recovering the pubocoxygeus muscle or the general loss of pelvic muscles ‘ tone after pregnancy. It also helps to do exercises for urinary incontinence, post-operative Gynecological surgery or perform a progressive maintenance of the musculature.

Kegel exercises have never been so much fun. With the Joy ON Kehel app you can take on challenges and set your own training goals. Take advantage of the gameplay, the real-time interaction with the Kehel device and turn pelvic exercises into real fun. Each interactive game has four levels that will motivate you to overcome your own records. The Joy ON Kehel app lets you keep a personalized record of your workouts and evaluate your progress based on strengths, strength, endurance and repetition.

The Joy ON Kehel application has, in addition to the training modes, a Massage mode with which you can relax at any time. You can activate it independently; it has four modes and adjustable power control.

Find more about the amazing features of the Joy ON app at http://joyontoys.com. If you have any questions, do not hesitate to contact us at [email protected] Follow us on our Twitter, Facebook, FetLife and YouTube profiles.

How to download Peaceful Breathing Lite APK at apktoVi.com

Relax and take a breath with Peaceful Breathing! Set up the count for breathing in and breathing out, the tempo of the count, and the duration of how long you want the program to run. Press start and follow the sounds for a relaxing, quiet, deep and peaceful breathing session. Enjoy!

NOTE: The Lite version of this application is fully functional and free but contains ads. If you enjoy this app, please considering purchasing the full version of Peaceful Breathing:

https://market.android.com/details?id=com.kunstmusik

Thank you!

How to download Diabetes Daily Forums APK at apktoVi.com

The Diabetes Daily Forums app connects you to over 100,000 people living with diabetes. Share support, stay motivated, and learn what to do to be successful. You are not alone!

Easily read, post messages, share pictures or exchange private messages with the community at diabetesdaily.com. With over 700,000 messages posted, you can search to get insight into almost any diabetes topic imaginable.

FACEBOOK CONNECT USERS: Please note that this app currently does not support logging in via Facebook. Please login to your Diabetes Daily account and set a password to use this app.

How to download LiftDay - Bodybuilder Log APK at apktoVi.com

It’s the most flexible workout journal and logger for bodybuilders you can find.
Recording your workout is as easy as tapping Play/Pause on your favorite music player.
It saves your (very detailed) workout logs, and auto-backups in the cloud.
It records all exercises, all sets, all supersets.
Per set it records reps, weight, active time, rest time, and calculates 1RM.
It calculates calories you burn, even without fitness tracker!
You can repeat the exact same workout you did last time.
It supports Android Wear smartwatch. Log your without your phone!
You can create a routine and share it with anyone.
It’s for you if you care about your progress, want to keep the record of it, want to modify your workout on-the-fly, serious about bodybuilding, want to know what you lifted 2 or 5 years ago. Strong and nice looking body is your lifestyle.
It's FREE.

Beyond workouts you get:

Keep track of your body composition and muscle volume, and see the trend on the chart.
See historical graphs how much you lifted per exercise.
All your body physique is here, all in one.
Login into multiple Android phones and tablets: LiftDay will auto-sync them all.

Requirements & assumptions:

You know how to lift weight.
You need internet connectivity to setup your account, and later to sync your progress.

Ratings and issue reporting:

We are giving this app without charging you a cent. If you like us please rate us or leave us a good review. This app needs your support. If you have issues, please report your problems. Don’t rate us one star. Bugs are everywhere. We are working hard to fix them. We are willing to resolve them for you. We want to work with you individually to make LiftDay better. Email us: [email protected]

Disclaimer:

It’s not a tiny-tiny application, and it requires sync with our server.
We don’t have a huge library of exercises or routines.
We may miss some Russian, Portuguese, or Spanish translations.
But feel free to add your own exercises, routines, and hit the gym with them!

We call workout a LiftDay.

LIFT YOURSELF UP!

How to install YourMaxBench APK at apktoVi.com

Best calculator to your 1 rep limit in the bench press.
You can use this bench press calculator when you planning training for Bench and powerlifting. Very easy to work with bench programs for powerlifters. Internal calculators for Glossbrenner and Wilks.

How to download CycleProGo APK at apktoVi.com

CycleProGo is an electronic charting app to assist with the practice of The Couple to Couple League’s Sympto-Thermal Method of Natural Family Planning. This is the official Couple to Couple League (CCL) app and uses the approved CCL method. It allows couples to chart electronically, record symptoms, help determine their fertility status, and share charts with their teacher or friends. Charts and data can be accessed from multiple devices, so husband and wife can both be involved in charting. It can be used to track fertility signs or to assist in determining peak fertility as an aid to achieving pregnancy.

All the fertility signs associated with CCL’s method can be recorded, including menstruation, temperature, mucus sensations and characteristics, and the cervix sign. CycleProGo™ allows for recording LH ovulation test results, fertility monitor readings, weight, notes, and numerous other events including custom defined events.

You can also login to CycleProGo.com via a web browser to print your charts and access even more features.

Analysis Features:

» NFP charting
» Recording of fertility signs (mucus, temperature, and cervix)
» Recording of events, notes, and other info
» CCL method analysis to identify the fertile and infertile cycle phases (Phase I, II, and III)
» Ability to select which Phase I and Phase III rules to use
» Cycle history

Supported Symptoms:

» Mucus (sensations and characteristics)
» Temperature
» Cervix
» Menstruation
» Fertility monitor
» LH ovulation test results
» More than 80 pre-programmed events (track health conditions, moods, medications, etc.)
» Up to 20 custom (user-defined) events

Other Features:

» Password protection
» Chart sharing with friends or your CCL teacher, and ability to see your teacher’s comments
» Access data on more than one iPhone/iPad
» Access and print charts online at CycleProGo.com
» Pregnancy due date estimators ( Naegle & Prem methods)
» Data entry and viewing even without an internet connection (this is not just a web app)
» No advertisements

+ To learn CCL’s method or to explore ways to learn NFP and register for a CCL class, please visit http://www.ccli.org

Disclaimer:

This tool should not be used for medical purposes or as a substitute for medical advice. Actual performance and results are not guaranteed. Use at your own risk.

How to install FitToFit APK at apktoVi.com

Import the steps from your Fitbit account to Google Fit.

In addition to step counts, recorded activities with its fitness data can also be transferred to Google Fit. This option can be enabled or disabled in the preferences.

NOTE: It may happen that the data you transfer is not immediately visible in the Google Fit app, because it will take a while for all the images to be updated. To see the transferred data instantly, go in Google Fit under the menu item "Timeline" on "SHOW GRAPH DETAILS". The detailed graphic view shows the step counts and activities.

With the AutoSync feature, the steps can be automatically transferred from your Fitbit account to Google Fit. If you prefer manual synchronization, the reminder function helps you to remember this. Both new functions can be activated under the menu item "Settings" when required.

This app is available in English and German.

Thanks to Chris Stasonis for the Fitbit API sample modules! (https://github.com/Stasonis)

How to install Happy Being - mindfulness, de-stress, sleep better APK at apktoVi.com

Feel healthier, happier and start achieving more in next 14 days with our simple 10 minutes guided meditations and practices, personalised for you.

EVERYTHING ABOUT HAPPY BEING IS PERSONALISED. YOUR PERSONAL PROGRAMME IS BASED ON WHAT YOUR LIFE CURRENTLY LOOKS LIKE.

Featured among global TOP 10 Apps! - on App store.

"Happy Being is an outstanding free self-improvement app for Android that is easily personalised to fit your needs and goals. We rate it a perfect 5 STAR" – AndroidAppsReview.com

Choose from one of the following which best suites you and get content tailored to your needs:

Student: Guided meditation tracks and activities designed to help overcome academic anxiety, and stay calm and focused. There are also various mind-body techniques to boost concentration, memory, performance and overcome blockers to help you perform your best.

Job seeker: Meditation tracks and activities proven to help overcome past disappointments and improve self-esteem. Helps you discover your strengths, focus on them and over come blockers. Instead of being a source of stress, the job search is transformed into a period of positivity and growth.

Working professional: Prolonged stress impacts health, relationships and overall productivity. Techniques and activities designed to reduce stress, improve productivity and create a rewarding, successful work life.

Healthcare staff: Meditation tracks and activities to help you stay calm in the face of stress, and enhance well-being and efficiency.

Homemaker: Meditation tracks and activities designed to de-stress and enhance self-esteem. A variety of techniques are used to create a life of fulfilment and wellness.

Senior citizen: Meditation tracks and activities that help achieve better sleep and enhance memory. Techniques to overcome loneliness and boost self-esteem are also included.

None of these profiles describe you? Choose others and you’re good to go.

If your current condition can be described as any of the following, HappyBeing further personalises content for you:
• Hoping to conceive
• Pregnant
• Caregiver
• Seeking help on anxiety, depression or other mental health condition

If you’re currently dealing with a mental health condition, such as depression or an anxiety disorder, Happy Being can be a useful resource, in addition to professional help. The app offers 50+ evidence-based techniques for you to choose from, to further your efforts to build more positive and adaptive habits and patterns.

If you’re a mental health professional, you can use Happy Being to offer your clients access to a wide variety of techniques and tools derived from Positive Psychology, Mindfulness and Cognitive Behavioural therapy (CBT). This, in addition to personalised suggestions based on her/his feedback.

Happy Being is completely free to download and use. Many of the programs and features are free forever.

Features:
My coach: Personalised workouts that include mindful meditations, visualisations and affirmations to achieve growth mindset, psychological well-being and resilience.

Relax and relieve: When you feel jittery or low, use among the 50+ relaxation techniques involving body and mind to learn to relax and relieve instantly. Try various techniques to discover which technique works best for you.

Goals: This science based goal template helps you discover your priorities, set goals that matter to you and the tracker will guide you in taking the most important action with singular focus.

Enhance well-being and happiness: Activities to notice and appreciate every little good thing in your life to enhance happiness, boost positivity and well-being.

Some of our popular content:
* Happiness journal for employees
* Happiness journal for students
* Guided meditation to relax and relieve from stress and anxiety
* Calm down when angry or upset
* Experience calm during a business day
* Guided meditation to fall asleep and improve quality of sleep

Here's to a happier you. Install and try now.

How to install FASTNAIL(ファストネイル)公式アプリ APK at apktoVi.com

◆ファストネイルアプリで出来ること


◇デザインFit検索◇
豊富なネイルデザインからアナタのお好みに合わせたオススメ順に自動表示!

◇デザインを選んでスグ予約◇
いつでもどこでもお好きな時間に30万通りのネイルデザインを選んでそのまま予約!

◇24時間いつでもどこでも◇
24時間いつでもどこでもカンタン即時予約!ご来店希望の1分前まで予約OK

◇気になるデザインをまとめちゃおう◇
気になるネイルデザインはお気に入りCheck! アナタのマイページからいつでもお気に入り一覧が見れる

◇ポイントをためて、ネイルがもっとおトク◇
ミッションをドンドンこなしてポイントGET!随時更新されていくミッションにチャレンジしよう!

◇ビューティータイムライン◇
かわいい最新ネイルニュースや最新ビューティーコンテンツもいっぱい。
___________________


◆ファストネイルの特徴

◇ネイルが初めての方でもわかりやすい定額制◇
いつでも安心の定額7プライス!驚愕の2990円~ジェルネイルが楽しめる!

◇嬉しいオフがいつでも無料◇
ハンドジェルネイルの付け替え時はいつでも嬉しいオフ無料!もちろん他店オフも無料です。

◇最短30分でスピーディー◇
忙しい方も嬉しいハンドジェルネイルオンだけなら最短30分!
___________________■注意事項
・不正な登録や不正な利用が見つかった際は、予告なくアカウントを停止する場合がございます
・各種機能を利用する際は通信が発生します
(この通信に掛かる費用に関し当社は一切責任を負いません)

How to install Sportstracklive Pro APK at apktoVi.com

Track your training live and beat your personal bests!

Millions of activities recorded since 2008.

Superior GPS sports tracking and fitness app. For all outdoor (using GPS) and indoor sports (using sensors). For running, cycling, mountain biking, skiing, snowboarding, sailing, biking and indoor gym workouts and fitness classes. The best featured app to record your GPS track and monitor your performance and cardio fitness.

TRACK YOUR WORKOUT
★ Live tracking and offline recording of all GPS based activities.
★ Live tracking and offline recording of sensor based activities using bluetooth, BLE SMART and ANT+
★ Track speed, distance, heart rate, time, pace, altitude gain/loss and more
★ Enter Manual activities based on workout time or details from another device

TARGET YOUR TRAINING
★ Customize speed, pace and heart rate based training plans in the app
★ Race previous tracks
★ Receive highly customizable and detailed audio coaching and voice feedback

TRACK WORKOUT HISTORY & PERFORMANCE
★ Track workouts on your calender and see your monthly totals
★ Use the Activity Summary charts to compare distance, time, speed, pace and calories with previous months or years
★ Measure yourself against your annual personal bests for each sport
★ Get notified when you beat personal bests

COMPATIBLE WITH SENSORS AND WATCHES
★ Android wear support
★ Bluetooth Zephyr HxM and Polar Wearlink BT and Zephyr BioHarness
★ Bluetooth low energy SMART heart rate monitors, bike and running sensors
★ Polar Wearlink® + transmitter with Bluetooth®
★ Polar H7 and Zephyr Hxm SMART
★ ANT+ heart rate monitors, bike and running sensors

EXPORT
★ Export workouts in GPX, CSV, KML from the website

For bluetooth sensors see http://sportstracklive.com/help/heart-rate for more info.

For Bluetooth SMART (Bluetooth low-energy) sensors. See http://sportstracklive.com/help/bluetooth-smart

This app is ANT+ certified and supports ANT+ enabled heart rate sensors, footpods and bicycle speed & cadence sensors. Visit http://www.thisisant.com/directory for compatible devices.

Email [email protected] if you have any problem

Use for running, cycling, mountain biking, skiing, snowboarding, sailing, windsurfing, paddle boarding and all outdoor sports using GPS or use sensor only mode for indoor sports such as fitness classes and gym workouts.

Help, Feature requests and forum http://getsatisfaction.com/sportstracklive

Blog http://blog.sportstracklive.com

5e2e07956b

How to install Naturally Slim APK at apktoVi.com

Download the companion app for the Naturally Slim program. Enroll at NaturallySlim.com to learn how to lose weight and improve your health while still eating the foods you love.
With the app, you can learn the Naturally Slim principles, log your meals, track your progress, and find inspiration while on the go! The features of the app include:

• Set weight loss goals and track your progress
• Watch instructional videos
• Track your meals with our food diary
• Eat with the 10-5-10 timer
• Monitor your Steps and Activity
• Sync your activity device
• Find inspiration from other participants
• Get support from Naturally Slim counselors
• Share your success with others

How to install Hykso APK at apktoVi.com

Train smarter and improve faster with Hykso, the world’s leading provider of accurate and reliable punch-tracking technology. Designed for boxers, martial artists and those leveraging sports like boxing and kickboxing for fitness, Hykso’s punch trackers allow users to get a complete picture of their training. The small, wrist-based trackers connect seamlessly to your mobile device and automatically calculate stats including punch volume, punch velocity, punch-type and more.

TRACK WHAT MATTERS: Hykso’s punch trackers automatically track punch volume, punch velocity, specific punch-type, and more!

LIVE FEEDBACK: All punch data can be viewed on Hykso’s mobile app in real-time so that you can make the most of every round.

MEASURE TO IMPROVE: All training data is saved on your mobile app so that you can monitor your progress over time, set goals and make proper adjustments

PUNCH SAVING: Punch data is stored on the trackers when you are out of range of your phone

POWER AND PRACTICALITY: Hykso is used by some of the top professional fighters and Olympic teams in the world and is also practical enough to suit those at all levels.

How to install Dhamma.org APK at apktoVi.com

This is the official Dhamma.org android mobile App for Vipassana Meditation as taught by S.N. Goenka in the tradition of Sayagyi U Ba Khin.

Vipassana Meditation
Vipassana, which means to see things as they really are, is one of India's most ancient techniques of meditation. It was taught in India more than 2500 years ago as a universal remedy for universal ills, an Art of Living. Vipassana is the process of self-purification by self-observation. One begins by observing the natural breath to concentrate the mind. Then, with a sharpened awareness, one proceeds to observe the changing nature of body and mind and experiences the universal truths of impermanence, suffering and egolessness. This truth-realization by direct experience results in mental purification.

Courses
The technique of Vipassana Meditation is taught at 10-day residential courses during which participants learn the basics of the method, and practice sufficiently to experience its beneficial results. There are no charges for the courses - not even to cover the cost of food and accommodation. All expenses are met by donations from people who, having completed a course and experienced the benefits of Vipassana, wish to give others the opportunity to also benefit.

Locations
Courses are given in numerous Meditation Centers and at Non-Center course locations. Each location has its own schedule of courses. In most cases, an application for admission to these courses can be completed online using this App. There are numerous Centers currently in operation and more in development around the world, including Africa, Americas, Asia, Europe, and Oceania.

Features of this App
-Learn more about Vipassana Meditation.
-Find locations near you that offer Vipassana Meditation courses from a complete worldwide listing or map of over 300 locations spread across 80+ countries.
-Locate Vipassana Meditation courses using search criteria such as dates, regions, and instruction languages.
-Apply and register to attend a Vipassana Meditation course.

Old Students
If you have completed a 10-day course in this tradition then you can enter the Old Student section of this App to access the following:
-One hour group sitting recordings in 25+ different languages.
-Play group sitting recordings with an option to log your daily sittings. Dhamma.org does not collect this data. All logged data is only stored locally on your device.
-Old Student reference materials to guide your practice, including the 10-day discourse summaries.

Learn more about Vipassana Meditation at:
-International website: http://www.dhamma.org
-Privacy policy: https://www.dhamma.org/en/about/privacy

How to install Smylife - Everyday happiness APK at apktoVi.com

Smylife, a simple app to improve your well-being.


When used daily, the Smylife app helps reinforce your positiveness and grow your well-being significantly.
You’ll feel its effects after 2 or 3 weeks, reducing tension and anxiety.

Inspired by a simple exercise used by many coaches and positive psychology practitioners, this app helps you bring down your stress.
Every evening:
- Write down the negative and positive experiences of your day
- Focus on the three best ones before going to sleep.

Smylife: a tried-and-true method, made easy digitally

With Smylife, your smartphone replaces a notebook:
- Write down your experiences of the day as it goes on
- Rank them by importance
- Keep their memory to come back to the best ones
You can also:
- Illustrate your positive (or negative!) experiences with photos taken on the spot
- Share the best ones with your friends on social networks, by text message or email
- Reminders help you organize and practice the exercise on a day-to-day basis
- A handy barometer measure your well-being and its progression

Using Smylife is being part of the Smylife community, as well as participating in its evolution and in a fascinating human adventure.

With Smylife, smile at life, at your life: the one you build, protect and take control of. Smylife, it’s your life!

More concretely:

Every day, write down in Smylife the positive and negative experiences you live – whether they happen at work, at school or in your personal life. You can illustrate them by taking pictures directly in the app, or by linking them through your album. Do it during your free time, your commute or a dedicated time of the day. To help you, schedule your reminders!

Happiness grows when it’s shared! With just a tap, send a Smylife emotion to your relatives, on social networks, via text message or email.

Every evening, before going to sleep, read back your notes and select the most positive events of the day. If you haven’t written anything, think back on your day and note them down! Shake your phone and focus on those pleasant moments before going to sleep.
Provide your levels of happiness and stress from a given period at the frequency of your choice, to measure the state of your well-being.

Follow the evolution of your stress, happiness and well-being through time with the Smylife barometer. By doing your little exercises regularly, you’ll find your well-being growing, and eventually stabilizing at a high level. You’ll be better armed for the day-to-day stress!

How to install The Ultimate Remedy APK at apktoVi.com

Who says there is no remedy for any kind of physical, psychological, spiritual and / or super natural problems.

Quran is The Ultimate Remedy, and Allah is the one who Cures all.

Surah Al-Rehman recited by Qari Abdul Basit (without translation)
If you are suffering from any kind of chronic illness such as Cancer, Hepatitis, or any other serious or profound disorder, then listen to the Surah thrice a day for 7 consecutive days only.

If you are suffering from Mild to Moderate Disorders and Problems, then listen to the Surah twice a day for 7 consecutive days only.

For a Blissful life listen to the Surah once a day for 7 consecutive days only.

If you are suffering from Paralysis, then listen to the Qaseeda Burda Shareef by Qari Khushi Muhammad thrice a day for 7 consecutive days only.

Before you start listening, close your eyes, imagine yourself in presence of GOD and listen to the it with great concentration and focus. When the recitation / qaseeda ends, open eyes, take half glass of water. Again close your eyes and say "ALLAH" thrice in your heart and drink water in three sips. Take water this way every time after listening to the recitation / qaseeda.

Absolute Cure is from the Almighty ALLAH !!!

You have to do it repeatedly for 7 consecutive days (if you miss a day you have to begin from the start), "SHIFA" is from the almighty ALLAH.

SHIFAA MIN JANIB-E-ALLAH

The app can help you remember when it is time to listen by notifying you. You can customise the timings on which you would like to be reminded.

www.alrehman.com

How to download Ingles Rx APK at apktoVi.com

It’s easy to manage your prescriptions on the go — anywhere and anytime — with Ingles Rx app
Features:
• Refills — Request a refill by entering your prescription number
• Transfers — Transfer your prescriptions to any Ingles Pharmacy
• Prescription Management — Easily view and manage prescription details including dosage, refill status, expiration date, prescribing physician, pharmacy location and more
• Notifications — Opt-in to receive instant notifications and texts reminding you when prescriptions are due for a refill or ready to be picked up
• Find a Store — Find a Ingles Pharmacy near you by entering your ZIP code or using your current location
• Account Management — Set up and manage accounts for each of your family members in one place
• Appointment Management — Create appointment reminders and add your prescribing physician’s information for easy access

How to install Halo Sport APK at apktoVi.com

The Halo Sport app controls the Halo Sport headset, which is a wearable neurostimulator that accelerates improvements in skill, power, and endurance when paired with training. Halo Sport works by stimulating the motor cortex of the brain during training, resulting in stronger, more optimized signaling between the brain and muscles. Every day, thousands of athletes, musicians, gamers, military professionals, and others train with Halo Sport to more rapidly develop muscle memory. Learn more about Halo Sport below or visit haloneuro.com.

WHAT IS NEUROPRIMING

With the Halo Sport app, users can choose from three different Neuropriming sessions: (1) Legs, Core, & Arms, (2) Hand & Fingers - Right Emphasis, and (3) Hand & Fingers - Left Emphasis. According to the selected session, Halo Sport’s foam Primers electrically stimulate specific areas of the motor cortex to induce a temporary state of hyperplasticity. Pairing the resulting hyperplastic brain state with training reps leads to more more precise, coordinated, and explosive movement — whichever is the focus of the user’s training. You can read more about Neuropriming at blog.haloneuro.com/neuroscience.

WHO IS USING HALO SPORT

In professional sports, teams and athletes from the NBA, NFL, NHL, MLB and Olympics are all using Halo Sport to improve athleticism. For example, a double-blind, placebo-controlled study with the U.S. Olympic Ski Team found that ski jumpers who trained with Halo Sport increased propulsive force by an additional 13% and jump smoothness by an additional 11% over the control group after ten consecutive training days. You can see more examples of athletes and musicians training with Halo Sport at youtube.com/c/HaloNeuroscience.

THE SCIENCE BEHIND HALO SPORT

The underlying science behind Halo Sport is called transcranial direct current stimulation (“tDCS”). tDCS is backed by more than a decade of neuroscience research—3,000 peer-reviewed articles covering over 105,000 sessions speak to the technology’s safety and efficacy. In addition, Halo Neuroscience’s team of doctors, scientists, and engineers built Halo Sport according to medical-grade specifications, and successfully tested the device on more than 1,400 volunteers. Read more about the science of tDCS at haloneuro.com/science.

HOW TO USE HALO SPORT

For best results, use Halo Sport during a 20-minute warm-up prior to focused, movement-based training. Simply saturate the Primers with water, put on Halo Sport like any other pair of headphones, and use the Halo Sport app to initiate a 20-minute Neuropriming session. After the 20-minute session ends, take off the headset (or leave it on to listen to music) and continue training. Your brain remains in a hyperplastic state for 60 minutes—use this time to perform high-quality, high-intensity reps.

How to install in.touch 2 APK at apktoVi.com

Access your hot tub anywhere in the world using the in.touch 2 application. Wherever you are, you’re always in touch with your relaxation!
 
The in.touch app provides an intuitive user interface to control all of your hot tub functions, transforming your favorite device into a remote control using wireless or cellular Internet connection.
 
Access spa features from your phone :
 
The app allows you to use the industry’s easiest water care management and play with your temperature settings.
 
Water care is just a tap away:
 
Choose your preferred setting from Beginner, Away from Home, Energy Savings, Super Energy Savings or Weekender, and in.touch does the rest.
 
Requirements:
To use this app, you need the in.touch 2 modules from Gecko Alliance. There is no compatibility with the in.touch first generation.

How to download Desafio VIP 90 dias - Oficial APK at apktoVi.com

Esse aplicativo irá ajudá-lo a tomar controle do seu corpo e da sua mente de uma vez por todas, mostrando o quanto você é capaz de seguir em frente com foco e disciplina para alcançar seus tão desejados objetivos!

Repita pra você mesmo a seguinte frase ‘‘EU QUERO, EU POSSO, EU CONSIGO’’ ao final de cada dia conquistado e sinta orgulho por ser uma pessoa tão dedicada, saber o que realmente quer e se superar dia após dia pra se tornar um pouco melhor que ontem sempre!!! E saiba que dar desculpas queima 0 calorias e só atrasa os bons resultados...

Portanto,
0% desculpas
80% alimentação
20% atividades física
100% ATITUDE

Inicialmente o aplicativo pedirá para registrar os horários das refeições, dos suplementos e das atividades físicas. Após isto será solicitado o dia para início do desafio.

O início do desafio, significa um comprometimento seu com o seu desejo de melhorar sua qualidade de vida. Após iniciado, os dados de horários e atividades não poderão ser alterados.

O aplicativo emitirá avisos, dizendo que chegou o horário combinado para alimentação, suplementação (se cadastrou alguma) e atividades físicas.

No aplicativo existe uma lista de opções para alimentação balanceada para cada horário, caso utilize uma opção diferente da sugerida pelo aplicativo, você poderá selecionar a última opção da lista que é "Outra opção equilibrada para ...". Caso não consiga cumprir com a meta do horário, selecione a opção adequada para isto (a primeira opção da lista).

O aplicativo tem uma tabela da disciplina que pode ser encontrada, arrastando a tela para a esquerda. Cada dia cumprido recebe um sinal verde e cada dia com etapas não cumpridas, recebe um sinal vermelho. Os dias em aberto aparecem com uma sinal de interrogação e os dias parcialmente preenchidos, possuem um sinal de interrogação com duas cores.

O objetivo do "Desafio VIP 90 dias - Oficial" é chegar ao final dos 90 dias mantendo o máximo possível de dias completados. Isto refletirá em uma melhora considerável na sua qualidade de vida, saúde e bem estar, além de melhorar a auto-estima.

Aproveite bem nosso aplicativo e fique a vontade para criticá-lo, sugerindo melhorias e novas funcionalidades, ajudando-nos a construir um aplicativo cada vez melhor para auxiliar as pessoas no controle de seu peso e qualidade de vida!

Bom "Desafio VIP 90 dias"!

#desafiovip90dias
#desafio90dias

How to download COROS APK at apktoVi.com

COROS is dedicated to developing professional sports smart wearable products.
The COROS app is intended for using with the COROS M1 smart watch and COROS OMNI helmet. This application can sync data to App from PACE watch and shows you running data, cycling data and swimming data.
COROS App can record cycling workout while helmet is connecting App and will use phone's GPS to record routes. After finish cycling, you can view cycling data.
Note: Continue use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

How to install Diccionario Bio-Emocional 2016 APK at apktoVi.com

Este nuevo diccionario se basa en la versión del libro con el mismo nombre aquí disponible para llevar en tu dispositivo android. Aquí encontrarás cerca de 1300 enfermedades, dolencias, síntomas, partes, órganos, sistemas o protocolos para guiarte en la búsqueda del origen emocional/conflictual de las enfermedades. Y también sus referencias y autores. Esta idea parte de los estudios del Dr. Ryke G. Hamer, Christian Flèche, Claude Sabbah, Enric Corbera, Enrique Bouron, Eric Rolf, Jaques Martel, Lise Bourbeau, Louise L. Hay, Ruediger Dhalke, Anne-Ancelin Schutzenberger, Alejandro Jodorowsky, Angela Hoffman, André Malachane, Bernard Vidal, Christian Beyer, Corine Dewolf, Cécile Meis, Daniel Dataille, Daniel Miron, Didier Escassut, Edouard van den Bogaert, Gerard Athias, Jean-Pierre Piret, Josie Kramer, Marc Fréchet, Michèlle Caffin, Michel Paulus, Montserrat Batlló, Olivier Soulier, Quirico Blonda, Rafael Marañón, Roberto Fradera, Robert Guinée, Georges Lahy, Yves Gautier y algunos más. Estudios que se reflejan y concretan en corrientes como la Nueva Medicina Germánica, la Descodificación Biológica, la Biodescodificación o la Bioneuroemoción. Todas estas corrientes, científicas y aceptadas se basan en el principio que la naturaleza no erra, no se equivoca, no existen en ella los errores sino que sigue un proceso basado en unos programas alojados en nuestro inconsciente y que nos permiten sobrevivir, protegernos, relacionarnos, movernos, etc. Así mismo, los conflictos aparecen cuando entramos en incoherencia, o sea, pensamos, sentimos y actuamos de forma distinta una de otra y no en una misma dirección. Localizando la dolencia, enfermedad, síntoma, órgano o parte en el diccionario podemos obtener una pista sobre el conflicto que vivimos pero del cual no somos conscientes.
Es recomendable informarse sobre estas corrientes y la forma de pensar que plantean, las características del inconsciente, etc. Nos ayudará mucho a mejorar la comprensión de este diccionario y a la vez la relación que tenemos con nuestra realidad.
¡Atención! Este diccionario en ningún caso debe sustituir a ningún profesional, ni al médico, ni al psicólogo ni al acompañante en Bioneuroemoción ni a nadie. Su idea es ayudarnos a complementar la forma que tenemos de observar las enfermedades, los síntomas y las dolencias con un punto de vista nuevo a la vez que ancestral y aportarnos así más luz a la gestión de nuestra salud.

How to install Xert Mobile APK at apktoVi.com

Xert is the world's most advanced fitness platform. Register at http://www.xertonline.com for an account.

Xert Mobile records your fitness data and provides advanced information and training applications using Xert's leading algorithms. There is no other bike computer quite like it.

The app can be configured using a large library of real-time information (tap-and-hold any cell). It will also display real-time fatigue and recovery using the advanced gauge. It will also play your Xert workouts on your smart trainer or Computrainer.

Scan and connect your ANT+ or Bluetooth devices and use Xert to collect your data and upload to Xert or Strava, or just save your activities as FIT files.

Keep your app up-to-date as there are continuous improvements being made all the time.

How to install I Deserve a Donut APK at apktoVi.com

I Deserve a Donut will help you renew your mind so you can break free from the control of food! It contains 150+ Bible verses, 20 sets of tips, and 37 sets of questions you can use to talk to God about life and food. A companion Bible study, Taste for Truth, is also available at Amazon.

The Bible verses and questions in I Deserve a Donut will help you: 

1. Discover the lies that make you overeat.
2. Break free from the emotions that drive you to eat.
3. Develop a habit of going to God for help with life.
4. Gain victory over your eating habits.
5. Deepen your walk with God.

If you'd like to see a sample of the questions on the app, go to www.barbraveling.com and click on the Christian Weight Loss Resources tab.

How to install Grokker Yoga Fitness and Mind Videos APK at apktoVi.com

With 1000s of fitness, yoga, meditation, and healthy cooking videos, Grokker makes it easy to find and save the right exercise videos for your busy life.

Save time, learn new skills, and add variety to your exercise routine with Grokker programs. Ranging from one week to six weeks in length, programs are organized to save you time. Our expert instructors will help you achieve your goals one video at a time. With over 70 goal-oriented programs to choose from and new programs added monthly, there's something new for you every day of the year.

Check out some popular programs:

* Weight Management Jumpstart: Get moving with beginner workouts, learn how to build sustainable habits, and start improving your nutrition in just one week.

* 21-Day Happy Yoga Challenge: Discover how you can lower stress levels, practice self love, increase body confidence and experience more happiness each and every day through the combined practice of yoga and mindfulness exercises

* High Performance Mindfulness for Success: In this program, learn simple, yet effective tools and techniques that will enable you to thrive in your personal and professional life.

* 7-Minute HIIT: Achieve maximum results in minimal time with this high-intensity interval training (HIIT) program.

* Perfect Pilates: 5 workouts, 20 minutes each - these workouts can be fit into the busiest of schedules.

* Lose Fat & Sculpt Yourself: This 6-week program is designed to get your blood pumping and your muscles working to maximize your calorie burn.

* x5 Intensity: With a fitness test at the beginning and end, this 5-week program is designed to transform your body.

* Get Tight in 28: This 4 week program is a combination of high intensity interval training (HIIT) and Barre workouts designed to target the abs and core.

* Daily Muscle Relief: These 20-minute, low-impact exercises will strengthen and lengthen your muscles to alleviate pain and improve posture.

* 21-Day Yoga Body Slim Down: With four 30-minute vinyasa flow classes per week and nutritious recipes, you’ll get the yoga body you want in no time.

* Yoga for Beginners: You'll learn the basics of yoga with this 25 video program.

* 21-Day Relax Mindfulness Meditation: This 21-day program is designed to help you manage stress with diaphragmatic breathing and mindfulness meditation.

* 14-Day Yoga Challenge: Cultivate a yoga habit in 20 minutes per day for just 2 weeks to become a healthier and happier you.

* Yoga for Stress Reduction: A 6-video program that combines gentle yoga, breathwork, and mindfulness practices to reduce stress on your body and mind.

Track Progress with Wellness Minutes: We make it easy for you to keep track of minutes practiced to stay motivated and achieve your goals.

Save & Organize: We'll organize the videos you watch, save, and love so it's quick and easy to find your favorites.

Find Something New: Filter by topic, difficulty level, and duration, or search by keyword to find the right video for your current level and schedule.


With Grokker you can watch an unlimited number of premium videos per month through an auto-renewing subscription. You can manage your Account Settings on the Grokker website (https://grokker.com).
A monthly subscription is $14.99 or yearly subscription is $119.88. There is a free trial period during which you may try out Grokker without being charged. A subscription automatically renews at the listed monthly or yearly price unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period.

Grokker's Privacy Policy may be found at https://grokker.com/privacy

Grokker's Terms of Use may be found at https://grokker.com/tos

Contact us [email protected]

How to install Simple Positive Psychology APK at apktoVi.com

Articles on positive psychology.

Positive psychology is a new approach within psychology that takes into account the positive aspects of human emotions and behavior. Twentieth-century classical psychology has focused primarily on the treatment of mental illness. In contrast, positive psychology aims to focus on improving quality of life and well-being; studying the qualities, attitudes and positive emotions of human beings; and applying this knowledge in a scientific manner.

The most important positive states are optimism, hope, perseverance, humor, flow, resilience, creativity, happiness, courage, love, caring, self-esteem, assertiveness, empathy, etc. Experiencing positive emotions leads to mental states, cognitive processes and behaviors that prepare us to successfully face the challenges that life brings as well as augment our well-being and happiness.

How to install Meditation and More APK at apktoVi.com

This English app includes various meditation and relaxation exercises. Soon there will be also exercises for the neck and shoulders loosen and to train the pelvic floor muscles. Youth and adults can use this app to find some peace in the busy life.
The exercises are recorded with a soothing music in the background. No image is shown, so that the exercises can be done with closed eyes.

You can listen to the exercise for free once, before you decide to purchase the exercise for $ 0.99. You can also buy all current and future exercises in one buy for only $5.99! 2 exercises are for free!

How to install Piedmont Now APK at apktoVi.com

Completely updated Piedmont Now app – now featuring turn-by-turn Indoor Navigation and enhanced appointment scheduling!

The Piedmont Now app provides instant support to navigate your entire Piedmont experience. With the new app features, you can: find a hospital or practice location, locate a department, patient room or amenity inside the hospital, easily look up and schedule with a Piedmont physician, find the nearest Emergency Department and see wait times, find the nearest Urgent Care Center and save your spot in the line, launch a face-to-face virtual doctor visit with Piedmont On Call, pay your bill, and access your patient information using MyChart.

How to download TrainHeroic APK at apktoVi.com

Get a Train Heroic account by joining a team at the Train Heroic Marketplace (marketplace.trainheroic.com), or by direct invitation from your coach.

Then use the Train Heroic Mobile App to take your training to the next level: view and log all of your workouts directly from your personalized calendar, master your technique with our Points of Performance and Instructional Videos, and even see how you stack up against your teammates on the Leaderboard!

Features:
Individualized Athlete Training Calendar
Leaderboard to rank your performance against your teammates
PrePopulated exercise metrics so you can focus on your training
Points of Performance to help you nail every exercise
Instructional Videos that allow you to visualize what needs to be done
Automatically Sync Training Data with your TrainHeroic Account

Training with TrainHeroic is the best way to Win In The Gym. Download the free app now and discover what you’ve been missing.

How to install Convivir APK at apktoVi.com

Si eres celíaco o tienes un familiar que padezca la enfermedad y deseas encontrar productos sin gluten para preparar alimentos, o buscas un medicamento seguro para seguir un tratamiento de otra enfermedad, este es el lugar para encontrar lo que necesitas.

Esta app te permite obtener información sobre los alimentos y medicamentos certificados libres de gluten, que son controlados por la fundación Convivir. Puedes hacer búsquedas por palabra clave, compuesto, ingrediente o empresa. También podrás ver el estado actualizado de los productos y si su certificación como apto para consumo de parte de la comunidad celíaca, está vigente o no.

También ponemos a tu disposición un buscador de sitios de interés, el cual te permitirá encontrar restaurantes y puntos de venta de productos sin gluten cercanos a ti. Podrás conocer la distancia en kilómetros hasta el lugar de tu interés, ver información de contacto para por ejemplo, llamar y hacer una reserva en un restaurant o preguntar por disponibilidad de un producto en particular, o incluso, ver un mapa de ubicación.

El registro de productos es actualizado frecuentemente y desde ahora podrás acceder a toda la información que Convivir publica para ayudar a la comunidad celíaca en Chile.

How to install RM Calculator APK at apktoVi.com

RM Calculator uses the seven best formulas for calculating your max reps (Lombardi, Brzycki, Epley, Mayhew, O'Conner, Wathan, Lander), you can choose one of them, or find an average for the most accurate result of possible max reps.

Knowing how many repetitions you should be doing and could be doing is important to determine how strong a person is at a certain time and is useful for competing in certain sports such as weightlifting or powerlifting, planning routines, both strength and hypertrophy, and more!

1RM (One Repetition Maximum) in weight training, is the maximum amount of force that can be generated in a maximal contraction. One repetition maximum can be used to determine the maximum strength of a person and is the method to determine the winner in sports events like powerlifting.

1RM also be used to determine the desired load for an exercise (as a percentage of 1RM).

The repetition maximum (RM) can be calculated directly by testing highs, or indirectly using submaximal estimate. It is preferable to use submaximal estimate because it is safer, faster and less confusing for inexperienced athletes.

How to install Bye Bye Cellulite APK at apktoVi.com

If you don’t move much and mostly sit throughout your usual day, you've probably already noticed dimples and bumps on your buttocks and thighs. Cellulite is a tricky opponent. There are no ways to cure cellulite, only physical exercise will help to remove cellulite.

‘Bye Bye Cellulite’ is a unique highly effective cellulite fighting routine. Get rid of cellulite, get your waist in shape, tighten and tone your hips, thighs and gluts in the process!

These exercises tone up your body, build muscle and improve blood circulation in problem areas. This helps to reduce cellulite indications significantly and prevent their appearance.

Features:
- 6 Most Effective Anti-Cellulite Exercises: Get in Shape Fast!
- HD Photos & Video for Each Exercise with Explanations
- Exercise Schedule – Gradual Increase for Perfect Results
- Calendar - Keep Track of Your Progress
- Cellulite: Myths and Facts. Understanding Your Enemy
- Nutrition Advice: What Should a Determined Cellulite-Fighter Eat?

How to install Yogaia: Yoga & Meditation APK at apktoVi.com

Recommended by the Sunday Times Magazine as the Best Online Yoga Supplier!

Yogaia is the first ever yoga app to provide you with live instruction with a trained professional wherever you are.

Yogaia is revolutionising how you stay fit and healthy! With Yogaia you'll be greeted by a human on the other side of your device. Your teacher guides your yoga training in real time wherever you are. Joining a real class has never been this easy! All yoga classes are recorded and once you sign up you’ll have access to our library of recordings and can practise anytime, anywhere.

If you are a Yogaia member you can download the App for free and join classes with your Android device.

If you are new to Yogaia, sign up and try a class with no obligations.

You’ll find a range of classes available for you to take upon opening up the app, whatever your motivation for practicing yoga. If you fancy some relaxation or stress relief, try Meditation, a relaxing Yin yoga or a mindfulness class. Or alternatively, for a physical challenge, we have live Barre Cardio classes and Vinyasa flow too. If you’re too achy from other exercise, try some of our classes that will allow you to recover from other exercise!

Our unique service provides you with a wide range of different classes, from Yoga and Pilates to Mindfulness and functional training. Perfect for stress relief and relaxation, getting more flexible or just feeling awesome!

Key Features:

- Attend live classes on your mobile or tablet
- Get personalised instruction if you turn on your camera (optional, premium feature)
- Interact with instructors by chatting
- Full access to our library of recorded classes
- Find what you need right now and filter the classes by intensity, duration, class level and language
- Choose from a class list that includes Yoga, Pilates, Pre/Postnatal, Yoga for runners, Meditation, Mindfulness, Core and Legs Express, Barre Tone, Abs Express, Yoga for Curvy Girls and Yogic Sleep
- Classes last between 10 and 60 minutes
- Classes are provided for every experience level
- Take free classes immediately after you signup!
- Easy login for existing Yogaia users
- Check your account status and subscribe easily from the app
- Pick classes you want to attend and get notifications and calendar items (optional)
- Download up to three recordings so that you can access them even when not connected to the internet!
- See the classes you have attended (or missed!)
- Classes are taught in English, Finnish, and German
- Stream your recorded classes on Chromecast so that you can watch them on your tv screens!
- Send feedback to our dedicated team, so that we can improve our service :)

Details about the purchases available:

After the free trial period, you can subscribe to unlimited access to the live classes and recordings of Yogaia. There are several subscription options: 1 month, 3 months and 12 months. The payment will be charged to your Google Play account at confirmation of purchase. Subscription automatically renews unless auto-renew is turned off before the end of the current period. After purchase, you can view the subscription and manage it from the My Apps screen in the Play Store app. Note also that any unused portion of a free trial period, will be forfeited when you purchase a subscription.

Our Privacy Policy: http://yogaia.com/privacypolicy

How to install Plan2PEAK : Training Plan APK at apktoVi.com

You have a goal?
2PEAK calculates YOUR individual OPTIMAL training load for each and every workout to get you on the mark at the peak of your potential.

TRAIN DYNAMICALLY
Life is full of unpredictable circumstances - work, weather or arrangements, that will invariably scuttle even the most carefully contrived plan. Unlike other plans, which totally ignore the balance of your life, 2PEAK dynamically recalculates your plan for every change you want or have to make.

MULTISPORT
Triathlon, Running, Cycling, Mountain Bike (MTB), Swimming and XC Skiing training plans

OPTIMIZE TRAINING LOAD
In order to improve your form you have to train hard so that your body is forced to adapt (it will improve). But you cannot train too hard because this will weaken your body instead. 2PEAK recalculates constantly the precise training load that you require to reach your full potential.

Looking for a running coach? A triathlon coach? a cycling coach? or a Cross country ski coach? You are at the right place

How to download Emotion Code APK at apktoVi.com

The Emotion Code app is the perfect companion for Emotion Code practitioners, professional and novice alike. With an interactive Chart of Emotions, the app makes practicing the Emotion Code from your Android faster than ever. Identify a chart row and column with muscle testing, then tap to zoom in. Tap an emotion to view that emotion’s description. Clear the trapped emotion, then tap the chart button to zoom back out and start again.

Also included in the app are resources to help you succeed with The Emotion Code. First, we’ve included the full text and audio of Dr. Bradley Nelson's groundbreaking book, The Emotion Code. Also available is live, interactive chat with our customer support team and access to our knowledge base of frequently asked questions.

ABOUT THE EMOTION CODE:

The Emotion Code was developed by renowned holistic physician and lecturer Dr. Bradley Nelson. Dr. Nelson discovered how emotionally-charged events from your past can still be haunting you in the form of “trapped emotions.” These trapped emotions are emotional energies that literally inhabit your body, creating physical pain, emotional stress and eventual disease. The Emotion Code is a method of identifying and releasing these trapped emotions, enabling individuals to discover peace, prosperity, and abundance in all areas of their lives.

How to download Colors: Anti-Stress, Relax, Sleep APK at apktoVi.com

Discover how colors can tell us how we feel.
Explore how they help you relax, reduce stress and anxiety, sleep better, and improve our well-being


Features:
★ Game-test to find the color that expresses how you feel.
★ Luminous alarm clock with weather and outside temperature information.
★ Multi color lamp with automatic shut off.
★ Relaxing nature sounds.
★ Color blindness test.
★ Can be used in airplane mode.

With Colors, take care of yourself in three steps:
1. Play to find your color
Drag, add, paint and remove colors to relax your mind for a few seconds and pick spontaneously the color you like most right now.
The color you choose will express how you feel. Find out about its meaning in the My Color tab.

2. Get minutes of relaxation
Have color sessions with relaxing sounds using your mobile or tablet.
They will help you improve your physical and emotional health in a non-invasive and harmless way. You will find them in the Sessions tab.

3. Evaluate your emotional state
Perform different tests and see how you feel.
Includes a color blindness test (Ishihara) to check if you visualize all colors correctly.

Add color to your life!
Feel refreshed and happy.

App Features:
Colors has been created from the union of light, color and play, from the scientific evidence that:
● Light stimulation has physical and emotional effects on our body.
● Colors have the ability to convey different feelings as well as influence our feelings and emotions.
● Serious Games bring positive changes in user behavior and encourage healthy habits.

One of its creators is an "e-patient" or "expert patient". By having Graves' disease he investigated and verified how the colors and the light helped him to solve the emotional problems that his illness caused to him.

Who is this app for?
The app is aimed at the general population, practically without exclusions, from anywhere in the world.
The user profile of Colors are people of any age: babies, children, adolescents, adults and the elderly.
Pregnant, lactating mothers ... whoever, regardless of age, consult their emotions and improve their emotional state in an easy and safe. It also helps parents discover the emotional state of their children.

What benefits does it bring?
Improve the emotional health of the general population in a simple and playful way.
Colors helps people in their day to day, find or restore an emotional balance in an easy and innocuous way, using just one app a few minutes a day.

Virtually any physical health problem you suffer affects emotional or mental health. So restoring the emotional balance contributes to a better acceptance of the disease and to face more effectively the symptoms and their treatments.

How to install Dreampad Sleep APK at apktoVi.com

The Dreampad™ app brings you music specifically designed for use with the Dreampad, which is purchased separately at the iLs store or through a distributor.What is the Dreampad?

The Dreampad delivers music through a gentle, calming vibration which only you can hear. The process brings about a relaxation response from the body and mind which has been aptly described as a "massage to the nervous system."

- Reduce stress
- Improve sleep – falling asleep and staying asleep
- Decrease sensory hypersensitivity


How does the Dreampad work?

The Dreampad’s Intrasound Technology™ is based on the natural conductive quality of the human body. Our bones are natural conductors; in fact, every time you speak the vibration caused by your voice is carried by bone to your inner ear. Intrasound Technology™ replicates this natural process by using transducers to convert the properties of sound to vibration. The vibration is carried internally to your cochlea and areas of the nervous system which govern your ability to relax.What is the advantage of Intrasound Technology?

In a word: relaxation. Intrasound Technology provides a deeper, more sensory-based level of calm and relaxation than regular speaker music. In addition to its unique effect on the nervous system, the following are often commented on by Dreampad users:


- Only the user can hear the music
- No headphones, earbuds or headbands needed
- Lie as you normally do – on back, side or stomach
- After a couple weeks’ use, many see sleep improvements continue even when not using the
Dreampad (in research terms, this is referred to as a “carry over effect”)
- Any age can benefit; however, the Dreampad should not be left in the crib of a child under one
year of age

The Dreampad app will play on Android versions 4.0 or higher and will not work on older versions of Android.
For older smart devices, please follow the link below and click “Download Music”, then follow the instructions for downloading the Dreampad music files.

http://www.integratedlistening.com/dreampad
Regarding using your smart device with the Dreampad:
We recommend placing your smart device on Airplane Mode when using it in conjunction with the Dreampad. Airplane Mode prevents any radio frequencies from coming into, or from, your smart device. The Alarm function on your smart device or the Dreampad App will still function normally

How to download YesMom - Fertility, Ovulation & Period Tracker APK at apktoVi.com

YesMom is Thailand’s app for women - more than a menstrual period tracker & ovulation calculator - it’s designed so that you can learn more about your body & take control of your reproductive health!

Get pregnant faster or simply track your menstrual cycle.

Our menstrual and ovulation calculator helps you learn about your fertility, it records your period, mood, symptoms, and sex to provide you with personalised health & fertility insights powered by sophisticated data science.

YesMom helps you:

Get pregnant faster
Track your best fertility days and improve chances of conceiving

Track your cycle
With accurate period and ovulation predictions

Improve your health
Log & receive personalised insights and recommendations about your health


KEY FEATURES

· Daily Log & Calendar

The more data you enter, the more accurate it becomes!

Using powerful tools, your data is translated into personalised insights!

· Fertility, Ovulation & Period Calendar
YesMom uses sophisticated algorithms to precisely calculate your exact probability of conceiving on any given day!


· Diary & Historical Chart
Keep track of everything that matters in simple charts. Monitor your past cycles, symptoms such a PMS, and other pain, cervical mucus, basal body temperature, medication, and more to easily observe trends or to better communicate with your doctor.

· Get Notifications
Keep everything under control. Set menstruation cycle and Fertility window reminders and get timely notifications of your upcoming periods.

CONNECT WITH US
Web - http://www.yesmomapp.com
Facebook - http://www.facebook.com/yesmomapp

If you are having technical issues or want to help us make YesMom even better with feedback please send us an email to: [email protected]

How to download Food Additives APK at apktoVi.com

Today's food is full of additives. Are they dangerous?
Our app helps you find the answer. Try it, it's free!

This app is the perfect tool while food shopping. In a second, you can find out if they are safe for you and your family or if they are suspicious or dangerous. It also lets you know if they are suitable for vegetarians, vegans or different religious groups.

The app shows the ingredients' legal status in Australia and New Zealand, Europa and the United States. It allows you to quickly check on more than 500 ingredients. You can search them by E-code, by name or by alternative names.

Features:
- You can search for food additives by E-number, by name or by alternative name(s).
- Fast E-CODE Computer for easy and fast search just in codes.
- Light theme and dark theme.
- Customized details page.
- You can filter additives based on text queries, or on risks.
- The lists can be sorted by names or by E numbers.
- A new favorites list can be managed by user.
- The history list retains the last additives that you searched.

Extra:
- It allows you to check whether an additive is suitable for vegans, vegetarians or for people from different religions.
- It allows integration with Google search widget.
- Zoom in the description field in details page can be done by scale gesture.
- Highlight description words.

Some of additives are harmless, many not quite healthy and several are dangerous.
Many people have experienced various negative reactions to food additives. Certain groups may be more susceptible to adverse effects, such as asthma sufferers, chemically sensitive and allergic individuals, pregnant women or hyperactive children.

So here they are: preservatives and sweeteners, food colorings or taste enhancers, unveiled!

How to download HIIT BURN Burn Fat. Not Time. APK at apktoVi.com

HIITBURN will provide you with short and effective workouts to help you get lean, build strength and live a balanced, healthy, and fit lifestyle. The goal is to simplify health and fitness, so that you can use these methods to get and stay fit for life.

In this app, you’ll find tons of follow along workouts, full exercise library, recipes, nutrition plans, and health tips to get started.

In addition, you will find our brand new #HIITBURNMETHOD 12-Week Guide!
If you are looking for a full workout plan, you can join the community and get the #HIITBURNMETHOD 12-Week Guide, which is a full workout plan designed to get you in your best shape ever!

HIITBURN is fun, encouraging, and will get you in great shape!

Love HIITBURN? Rate us 5 stars and share with the community!

BUY #HIITBURNMETHOD WORKOUT TO OWN, OR SUBSCRIBE FOR FULL ACCESS:

- Pay $19.99 a month with a 2 week free trial, auto-renewing monthly.*
- Pay $189.99 a year with a 2 week free trial, auto-renewing annually.*


WITH YOUR SUBSCRIPTION, YOU WILL RECEIVE:

- Full access to the HIITBURN vid-app and hiitburn.com
- All workouts including #HIITBURNMETHOD + Full Body Density + Glorious Glutes
- 3 brand new Follow Along Workouts every week!
- Downloadable healthy and delicious recipes and Nutrition Coaching Plan!
- A range of workout lengths to suit any time and schedule
- Shop HIITBURN merchandise
- Beautiful, SD and HD streaming videos
- Automatically beam videos from your phone to your Chromecast or AirPlay enabled devices
- No Internet required! Download videos to watch offline, or connect with WiFi, 3G and 4G
- For existing subscribers, you can simply sign in to your account to get access. No need to resubscribe.

This video app / vid-app is proudly powered by Vidapp.
If you need help with it, please head to: http://vidapp.com/app-vid-app-user-support-faqs

Terms of Service: http://vidapp.com/terms-and-conditions
Privacy Policy: http://vidapp.com/privacy-policy

Vidapp - Connect, Motivate and Inspire

How to download Push Ups Sensor APK at apktoVi.com

Your personal trainer right in your phone now! So easy: put a phone right in front of you and start to do push-ups, a proximity sensor count every push-up automatically. Do push-ups anywhere you want: at home, at gym club or fitness center – your trainer is always with you. You don’t need to draw a training plan by yourself or write down information about each training, PushUps will do it for you.
Increase your level of sustaining power, become much stronger and healthy. Watch your progress and motivate yourself even more.

There are 3 training types that are available in the app:
By a number of push-ups
By the time of push-ups
By a number of sets

Use PushUps Intelaxy to develop strength, build up muscles and strengthen health.

New feature! Intellectual training plan.
How does it work?
In the beginning, you need to pass the initial test that determinate your current fitness level. According to the test results, PushUps creates a training plan special for you: when the next training begins, what number of sets to do, what number of push-ups will be enough.
There’s something else! The training plan is tuned for you personally. It will ask you to evaluate each training after it was finished. The level of physical load for the next piece of training will be recalculated according to your estimation. You won’t miss the training anymore because PushUps allows you to set reminders at a convenient time. The only thing you need is to follow the program and watch your progress.

No external hardware is required. All you need is to install and open the app and start to do push-ups.

How to install Go! Workouts: Fitness Timer & Exercises (HIIT) APK at apktoVi.com

Play your favorite music and use the power of Tabata Workouts to create an exciting and inspiring workout experience!


KEY FEATURES:

- Tabata Quick Start
Create a new Tabata full-length exercise program with just a click.
Tabata Workouts generates a new workout program instantenously to you every time, so you'll never get bored!

- Create Workout
Create and modify your own workouts from the supplied collection of exercises. It is so easy so you'll get going with your own unique workout in no time!

- 7-minute-workout
Get started daily with the well-known 7-minute-workout that targets your whole body.

- Fitness Interval Timer
Fully customizable and easy-to-use timer suitable for High Intensive Interval Training (HIIT) such as Tabata, running or similar sports.


Other features:
- Integrated Voice guided training option, including count-down and spoken exercise names
- Possibility to automatically adjust background music to fit exercise intervals.
- Includes ~50 different exercises with detailed descriptions. More exercises will be added soon!

How to download Cofit - 隨時隨地遇見專屬營養師 APK at apktoVi.com

※ 目前僅開放給有與營養師連線的使用者登入使用,下載前請先至 Cofit 官方網站預約課程或體驗

忙碌和健康可以並存,改變從今天開始!

● 除了熱量 - 更重要的是均衡!內建獨家飲食資料庫,每樣食物自動分析成六大類食物
● 輕鬆拍照 - 營養師幫你算熱量跟營養素
● 自動演算 - 根據你的身體和目標,獲得最適合的飲食計畫
● 參加課程 - 超實用的營養課程、外食技巧、健康食譜
● 專家指導 - 一對一專屬營養師全程指導,陪你跨越每一個障礙!
● 數據整合 - 有穿戴裝置和體脂計嗎?再也不用到處開不同 App,全部都記錄在 Cofit 就好囉

每餐都是一堂簡單的營養課,輕鬆將正確的概念寫進大腦
幾個月後你將養成改變終身的健康習慣!

How to install Györgytea APK at apktoVi.com

Üdvözlünk Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember birodalmában! A Györgytea gyógynövényes applikáció a népgyógyászat és a fitoterápia iránt érdeklődőknek nyúlt rendkívül komoly információs bázist. Gyuri bácsi, a népi gyógyászat legendás alakja 150 féle gyógynövényt ismer és alkalmaz, figyelmesen vigyázza a generációk által felhalmozott ismereteket, és arra tette fel az életét, hogy tovább is adja ezt a tengernyi tudást és tapasztalatot.

Ha szeretnéd Gyuri bácsi segítségével megismerni a hazai gyógynövények jellemzőit és hatásait, a legjobb helyen jársz. Ha nem bízol a kemikáliákban, és a generációkról generációkra öröklődő népgyógyászati tudást a mindennapjaid részévé akarod tenni, bízd ránk magad. Reméljük, a Györgytea applikáció segítségével egyre jobban megismered és megszereted majd a gyógynövényeket.

A Györgytea gyógynövényes applikációban a következő szolgáltatásokat veheted igénybe:

• Gyógynövények betegségekre
Ennek a keresőnek a segítségével megtudhatod, hogy egy adott betegségre, tünetre milyen gyógynövényt ajánl a bükki füvesember. Az egyes gyógynövények gyógyhatásaira is rá tudsz keresni.
• Gyuri bácsi 2016-os egészségnaptára
Használd egészséggel nap mint nap – interaktív formában – Gyuri bácsi népszerű egészségnaptárát, melyből kiderül, hogy melyik időszakban milyen gyógynövényteát érdemes innod, hogy egészséges maradj! Aktuális rendezvényeinkről is ezen a felületen értesülhetsz.

• Györgytea üzlet kereső
Megmutatjuk, hogy hol vannak Györgytea mintaboltok és viszonteladó üzletek az országban. Ezekben az üzletekben biztosan megtalálod a Györgytea termékeket.

• Akciós ajánlatok
Szeretnénk, hogy rögtön értesülj az összes kedvezményes Györgytea ajánlatról és akcióról. A promóciónk mindig a készlet erejéig tartanak, így érdemes gyorsnak lenned.

How to install Getactive APK at apktoVi.com

Track your daily activity on the move. Also make health buddies, compete with them and reach your daily health goals.

TRACK ACTIVITY. STAY UPDATED. CHALLENGE YOURSELF.

Track activity – Take charge of your fitness and track your daily activity to see how close you are to your goal. Get real time updates on the number of steps you’ve taken, distance covered and calories burned.

Reach daily health goals – With the new GetActive app, reaching your daily targets will be all the more seamless. Know how many steps you’ve taken and find out the distance you need to go to reach your daily health goals.

Challenge yourself – GetActive has multiple Treks to be completed and Badges to be won. The more active you are the more you win.

Make health buddies – Connect with people who use the app and make new health buddies. You can share your daily targets with your buddies and also select challenges and compete with them.

Fitness currency – Stay fit and active to earn GetActive currency. The more you walk the more currency you earn and redeem them for GetActive goodies.

Leaderboard - Get your performance ranked for the month and week and also view the weekly and monthly top performers

How to install SilverCloud APK at apktoVi.com

SilverCloud - “Making Space for Healthy Minds”

Silvercloud provides a wide range of supportive and interactive programs, tools and tactics for mental and behavioral health issues. These programs address wellbeing, life balance, time management, communication skills, goal setting, communication and relationship management, anger management, stress management, relaxation and sleep management, among many others.

This app requires a SilverCloud account. Please check if your healthcare service offers SilverCloud.

Tools

A broad variety of interactive tools including mindfulness meditations, breathing and relaxation exercises, review pages, anger management strategies, and many more tools related to content across anxiety, depression, stress, wellbeing and resilience and coping. These tools and tactics empower users to manage mental and behavioral health; as well as incorporating social and supportive elements - providing a human touch associated with face-to-face support.

Content

Silvercloud content is entirely evidence-based and follows best practice in its delivery. Rigorous research has been conducted to identify the most appropriate foundation for this effective and evidence-based content. The approach to the delivery of our content is based on a gold standard of care incorporating high quality content and delivery using best practice user-centered design.

Clinical insight and experience is at the heart of our programs. Developed with research and content from leaders in their fields.

Our Programs include:

Space from Anxiety

Built in conjunction with leading clinical and subject matter experts, Space from Anxiety is an easy to follow program that includes a range of tools, activities and education delivered in a safe and confidential space. This program can help you to manage anxiety, challenge anxious thoughts and feel better.

Space from Depression

This is an effective treatment for people experiencing low mood and depression. Built in conjunction with leading clinical and subject matter experts, Space from Depression is an easy to follow program that includes a range of tools, activities and education, in a safe and confidential space.

Space from Stress

This is a pro-active and practical program for built in conjunction with leading clinical and subject matter experts that provides you with the tools and techniques to manage stress and bring balance into your life. Quality clinical content is integrated with tools and activities in a safe and secure space. With a focus on resilience, this program for stress management helps you to identify and enhance existing strengths and skills, and build new ones.

Space for Positive Body Image

Space for Positive Body Image is a preventive and practical program built in conjunction with leading clinical and subject matter experts that provides you with the tools and strategies to build a positive body image, better self-esteem and to develop a healthy relationship with food.

How to install JUKUSUI APK at apktoVi.com

Smart Sleep Manager is a multi-functional alarm clock designed to improve your sleep. For people who have trouble falling asleep or waking up, it has a lot of amazing functions to improve their sleep habits. "Lull Sounds" help you fall asleep faster and relaxed. This is very good for people who suffer from insomnia, who have trouble falling asleep or who need to relax more in sleeping. "Smart Alarm" is available for those who always wake up feeling tired, who turn off the alarm only to fall back to sleep or who have trouble waking up in the morning due to hypotension. This monitors body movements using accelerometer in your smartphone and activates the alarm when you're in light sleep. Note: Smart Alarm would wake you up much earlier than the time you set. Moreover, "Sleep Reports" offer your hours of sleep, bedtime, wake-up time, sleep cycle and sleep evaluation. To use this Report function, just tap a "Bedtime" button when you sleep, and tap a "Wake-up" button when you wake up. This function helps you to find the tendency of your sleep and to improve the quality of your sleep.

FEATURES
- "Lull Sounds" help you sleep comfortably. Original healing sounds are available. (Works better with a headphone.)
- "Smart Alarm" detects your light sleep and wakes you up.
- "Sleep Report" offers the summary of your sleep and sleep evaluation.
- Try "Wake-up Task" when you have trouble getting up or when you don't want to oversleep.
- "Auto Vibrate mode" and "auto airplane mode" are available for those who don’t want their sleep to be disturbed by a ringtone or a notification sound.
- Once you add a widget on the home screen, you can start keeping a sleep log with a single tap.
- "Daily & Monthly Reports" help you find out your best sleep rhythm.
- Customize "alarm options" such as snooze, repeat and vibration.

PAID SOUNDS
- Some parts of Lull Sounds
- Some parts of Alarm Sounds
5 Lull Sounds and 5 Alarm Sounds are available for free!
You can purchase more sounds in this app. (99 yen for 1 sound.)

SUPPORT
For any requests or questions about this app, please contact us at: [email protected]

APP PERMISSIONS
-NETWORK COMMUNICATIONS
To use for downloading music data.

-PHONE CALL
To use for controlling the sound volume of Alarm Sounds and Lull Sounds.

-SYSTEM TOOL
To use for controlling the sound volume and to prevent the system to sleep while downloading music data or acquiring sleep log.

-STORAGE
To use for saving music data.

How to download iPrevail: Anxiety & Depression APK at apktoVi.com

Feeling stressed or anxious and need to vent? Going through feelings of depression and need counseling support?

Download iPrevail and connect now for free with someone who has faced challenges of their own and will listen to you. Browse and select a Trained Peer who will give you kind and respectful support. This is a no judgement community.

Learn mindfulness strategies to help with stress, anxiety, relationships, depression, or simply vent privately to your own Trained Peer Specialist who has been through clinically-proven treatment & training.

Now, no matter if you are sitting in bed, taking a break from your busy workday, out and about, or just can't sleep - you are able to privately reach someone who cares and is there for you. Access free online counseling and therapy wherever you are.

Join the thousands that have already started feeling better in our community. Your helpful, on-demand support is finally here. We are looking forward to you joining us. Download and connect now for free.

How to download Bulk: Workout Tracker & Meal Plans APK at apktoVi.com

If you struggle to gain weight, just started to workout, or desire to reach that bodybuilding physique, Bulk: Workout Coach & Recipes is the app for you! This is the only personal trainer application made with hard gainers in mind and truly focuses on the struggles of those wanting to gain weight. The app is designed to be a personal trainer in your back pocket giving you access to tons of workouts and recipes at your fingertips!

Here is how Bulk: Workout Coach & Recipes stands out from the rest:

Tailored Workout Program
• Workouts are generated based on an initial fitness assessment, just like a personal trainer
• Workouts change and adjust over time, the more you use the app
• Each workout includes the right amount of weight, sets, and reps needed to perform to best stimulate muscle growth
• Each workout has an animated gif with detailed steps to ensure you have the right form
• Workouts can be replaced to ensure you enjoy your routine
• Recommended rest timer helps prevent injuries between workouts

Customized Meal Plan
• Meal plan with healthy recipes is generated weekly to ensure you reach your calorie intake and nutritional goals
• Nutrition intake is displayed with daily Macro charts and food group distribution
• A built-in calorie counter helps you understand your progress and where your calories are going
• Meal log allows you to keep track of the meals you have ate throughout the day
• Each meal plan guarantees you reach the correct nutrition and number of calories daily
• Grocery list is generated for you on the fly
• Each recipe has photos, ingredients, and directions to ensure you prepare meals properly
• Recipes for meal plans are selected based on preferences and calorie goals for the day

Body Progression
• A weighted score is given to you based on your workout performance
• Each main muscle group is accounted for to easily show your strengths and weaknesses
• Monitor your weight and muscle progression
• Keep track of each workout and the weight lifted for each exercise

By combining a tailored workout program, a customized meal plan, and an in-depth body progression analysis, everything is accounted for. Bulk: Workout Coach & Recipes can show you how to lead a healthy lifestyle and improve your everyday routine. Gaining weight will become the least of your worries! All workouts and recipes are tailored to optimize muscle growth and the right kind of weight gain. Choose your area of focus and your desired weight gain goal and Bulk: Workout Coach & Recipes will get you there! Get rid of all the weight gain excuses and get BIG now – for FREE.

How to install FitMath - Fitness Calculator APK at apktoVi.com

FitMath fitness calculator aims to provide you with accurate numbers regarding your health enabling you to optimize your fitness journey be it fat loss or gaining mass or just living healthy. FitMath provides a wealth of information about both your fitness workout regimen and your nutrition plan.

FitMath will cater to both the beginner trying to gather fitness data about themselves and the more advanced fitness enthusiast equally. It spans from basic calculators like BMI, ideal weight and heart rate to more advanced calculators for BMR, TDEE and body fat.

Calculators available:
Body Mass Index (BMI)
Basal Metabolic Rate (BMR)
Total Daily Energy Expenditure (TDEE)
Ideal weight
Maximum Heart Rate (MHR)
Target Heart Rate (THR)
Calorie Deficit/Excess
Macro nutrients split (protein, fats, carbs)
Body Fat Estimate (U. S. Navy and YMCA)
Lean Body Mass (LBM) estimate
Lean Body Mass and BMR from known body fat
Protein Intake
Creatine Intake
Body Surface Area

Other features:
Android design guidelines followed
Support for imperial and metric units
Comprehensive help for each and every section explaining every concept
Multiple formulas for many calculators BMR, TDEE, Body fat, max and target heart rate and more.


The TDEE (total daily energy expenditure) calculated is very accurate for your fitness level. The TDEE is also used as an input in the Macro Split calculator. The macro split calculator supports common fitness goals, custom goals, a deficit/excess calculator, common nutrition plans like keto, body builder, zone diet and even custom nutrition splits.

The heart rate calculators are very important for your cardio vascular fitness. They would be useful to determine your target heart rate for your workout be it a small warm up, endurance training, fat burning or High Intensity Interval Training (HIIT).

More useful calculators are in the works! If you find the app useful and want to support my future app development, please consider making a donation with a simple in app purchase ('Donate' in the menu). If you happen to find any mistakes in the calculators, please send an email to me with the information and I'll promptly correct it. You could also send me your feature requests and let me know about what other calculators you wish to see in the app and what could be done better. I am passionate about health and fitness and want to make this app the best it can be.

Note about permissions:
INTERNET: For the in app billing in case you wish to donate.
VENDING: For the in app billing in case you wish to donate.

How to install Progression Body & Weight Log APK at apktoVi.com

Track and understand your body with the help of Progression – become a winner in body and soul.

Timeline offers you a quick overview of your measurements for a given bodypart or your bodyweight. Adding a new measurement is no more than a click away.

Powerful statistics give you an in-depth analysis of your journey. Upgrade and use the graph to see the bigger picture, and view your stats to get additional insights.

Its all about you. Under the profile screen you can view an overview of where you’re currently at, view all measurements split up on a day-to-day basis, as well as get all the necessary BMI information you might want.

Day-to-day, most places in the app will let you view all the powerful statistics and your timeline exclusively for each measurement category (bodyweight, or any tape measurement). Use the day collection screen to review all your measurements for a given day, compare it to other days, and quickly add full body measurements in one go.

Google Fit lets you easily stay up to date with measurements from any other connected apps, or scales that support this (Withings, amongst others).

Your data is precious, therefore you can sign in with your Google account to have it automatically backed up and synchronized across all your connected devices, instantaneously.

Going the extra mile, for you. Use the dark & light theme options to make the app look and feel just the way you love it.

Supported measurements include bodyweight, bodyfat, chest, shoulders, overarms, forearms, hips, waist, legs and calves.

----

Mission statement
We believe in a world where everyone reaches their full potential. And we believe that keeping track of yourself is the way to make steady progress towards it, and make it a reality.

By keeping track of your body, you will with the help of Progression start seeing patterns, and learn to work with them rather than against them. Many users in our early beta program have reported being much more aware of themselves, and where their bodyweight is headed, as well as being able to take control and push it in the direction they really want to go.

----

You are beautiful just the way you are. Progression is not about changing your body - it is about making sure it functions well - so that you can live everyday of your life with a smile on your face, knowing that things are getting even better with each new day.

If you share our vision, please get in touch. We would love to hear from you, tell us your story, tell us what additional tools you might want to make things even better and easier to manage. We want to make this world a better place, and this is our contribution.

How to install Unplug Meditation APK at apktoVi.com

Unplug is the best meditation app for busy people. Simple but powerful meditation videos to inspire and change your life, guided by our world famous teachers.

Featured On:
The New York Times, Vogue, Elle, GMA, Today Show and More.

Explore the different styles of meditation and discover yourself as you delete stress, strengthen your brain get present and amplify happiness. Just brows by Topic, Teacher or Time click and play. We make it easy for you to go deep. Our variety of videos are 3-45 minutes long. Not everyone can make it to the studio but now you can explore our best classes. Get access 24/7 and notice the results instantly weather you are a beginner or advanced meditator we have the perfect class for you. Age 6-106.

• Pay $12.99 a month with a 7-day free trial, renewing monthly.*
• Pay $94.99 a year with a 30-day free trial, renewing annually.*

THE SCIENCE BEHIND MEDITATION
There are so many scientific benefits of meditation and we get to see them all come to life in our Los Angeles Studio. Here are just of few that our clients have experienced.
· Increases awareness and calm
· Helps you sleep better
· Improves grades
· Improves memory and focus
· Improves productivity
· Increases brain growth
· Improves mood
· Reduces blood pressure
· Reduces overeating
· Reduces sensitivity to pain
· Lowers risk of heart attack and stroke
· Decreases stress,anxiety and depression
· Decreases loneliness in older adults
· Decreases panic attacks

* All payments will be paid through your Google Account and may be managed under Account Settings after the initial payment. Subscription payments will automatically renew unless deactivated at least 24-hours before the end of the current cycle. Your account will be charged for renewal at least 24-hours prior to the end of the current cycle. Any unused portion of your free trial will be forfeited upon payment. Any cancellations will only take effect at the end of your active subscription period.

Privacy Policy: http://unplugmeditation1.vhx.tv/privacy
Terms of Service: http://unplugmeditation1.vhx.tv/tos

How to download Detox Me APK at apktoVi.com

Did you know that by replacing your vinyl shower curtain with nylon you can make the air in your home healthier? Common consumer product chemicals are linked to health problems including cancer, asthma, thyroid and developmental disruption. Scientists at Silent Spring Institute created Detox Me to provide research-based tips to reduce your contact with these toxic chemicals.

Explore 6 different categories -- Home, Food and Drink, Clothing, Personal Care, Cleaning, and Children -- to benefit your body, your family, and the environment.

App Features:
● Discover and reduce labeled and hidden toxics in your home.
● Scan barcodes of products while you shop to find relevant tips.
● DIY recipes to replace commercial products with simple non-toxic ingredients.
● Track your progress and share your favorite tips with friends and family!

More about Silent Spring Institute:
Since 1996, Silent Spring Institute has studied toxic chemicals found in homes and in people’s bodies, how we are exposed to them, and what health effects they might have, with a special emphasis on breast cancer. Detox Me harnesses this vital knowledge to help people eliminate sources of toxic chemicals from their environment. For more information, visit our website http://www.silentspring.org/

How to install Smolov - Russian Squat Routine APK at apktoVi.com

The legendary Russian Squat routine that can boost your Squat by up to 100 pounds in 13 weeks. Smolov was created by the Russian master Sergey Smolov and later came to popularity in 2001 in the book "Power to the People Professional".

WARNING: Smolov is not for beginners. It is recommended that you have at least a year of weightlifting experience before attempting this advanced routine, you also must have proper squat technique.

This is the program for lifters who know that anything worth doing is worth doing right. Go big, or go home.

Smolov is split into 4 phases:

- Weeks 1-2: Introduction Phase
- Weeks 3-6 Base Phase
- Weeks 7-8 Switching Phase
- Weeks 9-13 Intense Phase

Full Smolov Tips:

- Do not deadlift when doing the Full Smolov routine. Deadlifts will interfere with your squats.
- Eat: at least 4000/kcal/day (depending upon body type)
- Sleep: This is when you get stronger. Recovery will not happen if you do not get at least 8 hours of sleep
- Stretch: Stretching on rest days will prevent injures, and boost strength and recovery time
- Get a training partner

Bonus Features:

- Automate your Smolov Jr. cycles! Run any number of Smolov Jr. cycles as well as the full Smolov cycles.
- Never do plate math! We've included a plate calculator that will tell you what plates to load on your bar for each lift and automatically round your weights.
- Login and backup / sync your progress. Never lose your work!

How to install Gym Schedule APK at apktoVi.com

* This app can be used by professionals or beginners who are just starting exercise in the gym *

* There is a default schedule and can be adjusted *

* Set of exercises already set by application *

* Three workout mode (Normal, Total Body Workout, Combination)*

How to download Simple Workout Log PRO Key APK at apktoVi.com

Simple Workout Log PRO Key removes ads from the Simple Workout Log (free) app.

Requires Simple Workout Log (free) (See "More" section below).
•This key does not have an icon as it will turn Simple Workout Log into PRO.
•The same key can be used on all your Android devices!

View the Simple Workout Log companion site at http://www.simpleworkoutlog.com

Support
•If your PRO key is not working please uninstall & re-install your PRO key to resolve issues.
•We are not responsible for any currency conversion fees charged by credit card companies.

Thank you for supporting Simple Workout Log!

How to download Genomapp. Squeeze your DNA APK at apktoVi.com

Genomapp protects your PRIVACY. Do you have your DNA analyzed? Genomapp analyzes your genetic test to give you the maximum information of your DNA protecting your privacy at every moment.

Genomapp analyzes raw data from genetic tests providers as 23andMe, Ancestry.com, FamilyTreeDNA, MyHeritage, Genes for Good, Living DNA as well as raw data files with VCF format and files with a specified scheme. We have the most extensive list of conditions from scientific official sources including Breast Cancer, Alzheimer and Parkinson diseases and also markers in tumor suppressor genes like BRCA1/2, PTEN and P53.

If you are tracing your ancestry through genetic testing kits you can also submit your raw file to Genomapp to get the most out of your data.

When you process your raw data file with Genomapp you obtain a report which associates your genotype with a list of conditions. The report contains different categories such as:

- Complex diseases (cancer, Alzheimer, Parkinson…)

- Monogenic diseases (diseases that result from modifications in a single gene)

- Inherited conditions (your future offspring possibilities of being affected or being carriers of a monogenic disorder)

- Observable signs (observable physical signs or symptoms associated with unhealthy processes or diseases)

- Pharmacological response (the most probable drug responses based on your genetic information)

- Traits (specific characteristics of an organism: hair color, muscle performance...)

Genomapp´s search engine allows you to search our database of more than 6500 conditions, 5000 genes and 80000 markers.

Genomapp displays information of your DNA in a friendly and easy to understand manner. Export you report to PDF and take it everywhere.

Genomapp respects your privacy. Your genetic data is not stored or uploaded to our servers. All the process takes place in your device. You can even read the reports while being offline.

Please note that Genomapp is not for diagnostic use, it does not provide medical advice and is not a substitute for it. Consult with your health specialist if you have any question.

Genomapp features a Demo mode. If you want to try the app or learn how it works you can access in demo mode and test a fully functional version of the app.

How to download ウンログ-うんちで健康管理!腸活で便秘対策 APK at apktoVi.com

400万すっきり美腸女子必須アプリ(*´∀`*)

毎日すっきり出てる?
あなたの腸はキレイ?

ダイエットは腸内環境を整えることから!やせ体質・素肌美人はみんな腸がキレイ!
ウンログは、お通じ(排便)を記録して、日々の健康・体調管理をし、便秘対策、ダイエットや美肌対策までサポートするアプリだよ。 お腹スッキリ美人になって、毎日気持ちよく過ごそう〜 健康・美容・ダイエット中の女子必須アプリヾ(*´∀`*)ノ

How to download Rhythm Care APK at apktoVi.com

Rhythm Care helps you improve daily routine and stay healthy. You can manage many different types of data, Weight, Body-fat, Blood-pressure, Sleep-time, Body-temperature, Steps, and whatever you want.

FEATURES

- Simple & well designed user interface
- Easily to add, edit and delete items
- Supports 16 data types (number, time, To-do, 5 stars....)
- Easy and Quick access
- Calendar view (jump to the target date by tapping)
- Graphs and Charts
- Useful as a To-Do list (Daily or Weekly)
- Summary view (shows average, min, max....)
- 120 icons
- 4 theme colors

USAGE

- Tap the cell to input a data.
- Tap buttons on the cell to view details
- Long-press to sort
- Move forward and backward by horizontal swipe
- Tap the plus button at settings screen to make a new item
- Tap the top bar to open the calendar view

How to download TeamBuildr APK at apktoVi.com

The TeamBuildr app is here for the more than 100k athletes and clients who receive workout programs from their coach or trainer every day.

Workout: The app allows athletes and clients can get the full interactive workout via the Workout page which includes Videos, Opt-Out, Notes, %’s, results-tracking, Sports Science questionnaires, Progressions, and more.

Messaging: Athletes and clients can also chat with coaches/trainers & other athletes/clients via the real-time Messaging feature.

Notifications: Athletes and clients will now get real-time notifications about the workout, questionnaires, and more.

How to install Droplii APK at apktoVi.com

The app can be downloaded BUT you will only be able to access it for free if:

1- You've received the app free from a mentor who paid for it for you.
OR
2- You have paid for the Droplii Software Service which also includes a web app

PLEASE DO NOT LEAVE NEGATIVE REVIEWS BECAUSE YOU THOUGHT THIS WAS A FREE APP. Honest reviews (positive or negative) are appreciated but negative reviews resulting from a misunderstanding hurt our business. Thanks a ton for reading!

Email us at [email protected] if you have any problems with the app or questions. Most of the negative reviews we receive are a result of either a misunderstanding or problems we can quickly and easily fix for you.


Description:

Droplii mobile is your free companion app to the Droplii web service.

What does it do?
Droplii is just like your oil textbook except 105 times better! It’s an Essential Oil reference guide plus an all in one business tool for keeping track of and communicating with your Essential Oil team!

Some of the benefits include:

The Droplii Essential Oil Guide:

• At home AND on the go, Droplii is your convenient, go to resource for learning how to use Essential Oils!
• Share, view, like, and vote on your favorite recipes contributed by oilers just like you! You, the community, get to decide and vote on the recipes that work best for you!
• With Droplii there’s no such thing as buying a new edition of your oil textbook when new oils come out. All updates appear magically in your phone while you’re sleeping! And if you aren’t sleeping ... there’s an oil for that!.

Droplii Business Builder Tool:

• Use our builder tool as a dedicated channel for business contacts so you don't clutter up your personal phone.

How to install Bebac APK at apktoVi.com

Uz Bebac se budi više od 250.000 roditelja, pridružite se našoj velikoj porodici.
Uz pomoć Bebac aplikacije možete pratite razvoj trudnoće iz nedelje u nedelju, a nakon porođaja nastavite da pratite razvoj vašeg deteta sve do sedme godine.
Sve informacije o zdravlju, ishrani, bezbednosti, dojenju i mnogim drugim stvarima sa sajta kome roditelji najviše veruju, sada su dostupne i na vašem mobilnom telefonu.
Budite u toku sa najnovijim vestima u oblasti roditeljstva i uživajte u najlepšoj životnoj ulozi!

DOBRODOŠLI U BEBAC PORODICU!

v1.1.
Ju-hu!
Lepe vesti iz Bebac porodice! Spremili smo vam novu verziju aplikacije, koja podržava sve novije modele telefona i tableta. Sada možete mnogo brže i jednostavnije da pregledate novosti, a nudimo i nove sadržaje, kao što su porođaj, sterilitet i vantelesna oplodnja, pa nam javite kako vam se sviđa :-)

I još nešto, sada možete i da brišete zastarele notifikacije i da uvećavate fotografije :-)

How to download الدواء الكافي APK at apktoVi.com

من الوصفات الطبية المجربة و المعتمدة على الأعشاب الطبيعية الآمنة و المتوفرة في جميع أنحاء العالم
قمت بالبحث في كتب و مصادر متعددة قديمة و حديثة موثوقة مختصة بعلاج الأمراض بالأعشاب بطرق آمنه و سهلة ، و لخصتها بطريقة سلسة و ميسرة يمكن من خلالها أن يتعامل كل شخص معها في المنزل طالما توفرت الأعشاب المعالجة ، و قمت بجمعها في هذا التطبيق الجديد
الأعشاب والطب البديل طب الاعشاب و خصائص الاعشاب والطب النبوى و طب الاعشاب و طب النباتات و العلاج بالاعشاب و الطب النبوى و التداوى بالاعشاب.
تطبيق دليل التداوى والعلاج بالاعشاب الطبيعية مجاني يحتوي على مجموعة من و صفات التداوى بالاعشاب الطبيعية
التطبيق لمعرفة أسرار كيفية علاج الأمراض بالأعشاب و بالطرق التقليدية الشعبية المتوفرة فى أى منزل و فى متناول الجميع ، فهذا التطبيق يحتوى على وصفات و طرق علاج قيمة لا غنى عن معرفتها لكافة الناس على اختلاف ثقافاتهم.
التداوي بالاعشاب الطبيعية
التداوي بالطب البديل
الدواء بالاعشاب
لقول رسلنا الكريم (لكل داء دواء) فقد قمنا بالستحضار مجموعة من الوصفات الطبية لعدد كبير من الأمراض التي تتفشى في عصرنا الحالي منها
-علاج سرعة القذف والانتصاب
-علاج الروماتيزم بالاعشاب
-الاعشاب الطبية وفوائدها
-علاج سرعة القذف قبل الزواج
-الطب الشعبي والعلاج البديل
-كتاب الطب النبوي بدون نت
- موسوعة الاعشاب الطبية
-علاج التهاب المعدة بالاعشاب
- الاعشاب دواء لكل داء
- علاج الامعاء بالاعشاب
-الداء والدواء
-الزنجبيل
-الاعشاب
-طب ودواء
-سرعة القذف
-القذف السريع
-كيف اخر القذف
-طرق تأخير القذف
-فوائد الثوم الذكر
-ادوية سرعة القذف
-ادويه علاج سرعة القذف
-علاج البواسير بالاعشاب
-علاج سرعة القذف بالأعشاب
-افضل علاج لسرعة القذف
-لكل داء دواء
-علاج سرعة القذف بالصور
-الاعشاب دواء لكل داء
-اسباب سرعة القذف عند الرجال
-فوائد الاعشاب الطبية
-علاج سرعة القذف بالعسل
-علاج الكلى بالاعشاب
-تداوي بالاعشاب الطبيعية
-معالجة سرعة القذف
-علاج تساقط الشعر بالأعشاب الطبيعية
-علاج القذف المبكر عند الرجال
-العناية بالبشرة العادية
-وصفات لعلاج الضعف الجنسي
-علاج الزكام
-علاج السرطان بالأعشاب الطبيعية
-علاج الإسهال
-علاج العرق
-علاج السمنة بالأعشاب الطبيعية
-علاج حب الشباب بالأعشاب الطبيعية
-وصفات لتكبير التديين
-خلطة لتقوية الأضافر
-علاج الأعصاب بالأعشاب الطبيعية
-علاج الشيب المبكر
-علاج أمراض الروبو بالأعشاب الطبيعية
-دواء المعدة
-دواء السكري
-دواء الضغط
-دواء طبيعي للسعال
-علاج سرعة القذف
-ماهو علاج البواسير
-دواء البواسير
-علاج سرعة القذف عند الرجال
-كيفية علاج البواسير طبيعيا
-الطب البديل العلاج بالاعشاب
-علاج التهاب البول بالاعشاب
-علاج الامساك بالاعشاب
-علاج القذف السريع
-علاج سرعه القذف
-علاج بالاعشاب
-علاج الحساسية بالاعشاب
-التداوي بالاعشاب الطبيعية
-طب الاعشاب للبشرة
-موسوعة الاعشاب الطبية
الطب النبوي
الطب النبوي البديل
الطب الشعبي
الاعشاب الطبيه
علاج فقر الدم
علاج السكري
طب اعشاب
الطب بالاعشاب
علاج مرض السكر بالأعشاب
علاج مرض مينيير بالاعشاب
علاج نزلة البرد بالاعشاب
علاج نزيف الانف بالاعشاب
علاج نمو الشعر تحت الجلد بالأعشاب
فطريات الفم وعلاجها بالأعشاب
فوائد إكليل الجبل للذاكرة
فوائد البابونج للقولون
فوائد البابونج للبطن
فوائد البابونج للنفاس
فوائد البردقوش للهرمونات
فوائد التين المجفف وزيت الزيتون
فوائد الحرمل لعرق النسا
فوائد الحلبة بالعسل
فوائد الخلة
فوائد الدلكة
فوائد الزعتر للجسم
فوائد الزعتر للمعدة
فوائد الزنجبيل للمعدة والقولون
فوائد الزنجبيل للبشرة
فوائد الزنجبيل للصدر
فوائد السنامكي للقولون
فوائد الشمر للقولون
natural remedy
herbs plants
all natural herbs
chinese herbs
medical herbs
natural herbs
natural supplements
natural remedies
chinese remedies
natural healing herbs
indian herbs
herbs for health
sandalwood
alternativa
tadawi bel2a3chab
wasafat tadawi belaa3chab
Tadawi bel3ochob
tadawi belaachab
atib achar3i bel3ochob

natural remedy
herbs plants
all natural herbs
chinese herbs
medical herbs
natural herbs
natural supplements
natural remedies
chinese remedies
natural healing herbs
indian herbs
herbs for health
sandalwood
alternativa
حلقات جمال السقلي JAMAL S9ELI Tadawi belaa3chab
Tadawi bel2a3chab howa bernamj saghir wamofid fihi wasafat tibiya bel3ochob fihi tadawi bel3ochob achar3iya, a tadawi bel3ochob hiwa men ahssan al2adwiya almawjoda fihatha alkawn.
tadawi bel2a3chab
wasafat tadawi belaa3chab
Tadawi bel3ochob
tadawi belaachab
atib achar3i bel3ochob

How to install Reiki Healing APK at apktoVi.com

Reiki is a Japanese technique for stress reduction and relaxation that also promotes healing. It is administered by "laying on hands" and is based on the idea that an unseen "life force energy" flows through us and is what causes us to be alive.

Reiki heals the energy body of the person and makes him healthy. It also helps to clear our chakras and bring in right kind of people in our lives. Reiki removes obstacles if any in the path of success of our professional life.

Sometimes you just want to feel better, find peace, or access your own healing wisdom. Reiki Healing can help in each of these situations.

Download the app today and start Reiki Healing. You will start realizing the results very soon.

How to download iTOVi APK at apktoVi.com

The iTOVi Nutrition Tracker is a revolutionary, integrated system that guides you to make better choices to achieve your personal wellness goals. iTOVi Nutrition Tracker scans your body to find out what nutritional supplements you have the best response to. Customized results are relayed to you in the form of easy to understand nutrition reports. Your nutrition. Personalized.

How to download Transcender Healing - Heal yourself APK at apktoVi.com

INTERDIMENSIONAL TRANSMISSION TRANSCENDER

Use the light-filled powers of the Universe to expand your consciousness and positively change your life.

INTRODUCTION

With the Transcender-App you have the opportunity to bring about change and support or accelerate your personal development with more than 100 different spiritual energies in different areas of your being. An intuitively designed system, divided into individual modules, gives you access to a high-energy tool with which you can, for example, transform energies, dissolve various blockages, activate and expand your self-healing powers, expand your consciousness and much more.

APP MODULES
The current version of the Transcender-App includes the following modules:

ENERGETIC SESSION

With this module, you have the possibility to work in all your energy fields. You can work with your chakras, treat individual organs, work with the aura layers and much more.

ENERGETIC PROCESSES

With this module, you have the possibility to activate different energetic processes. You can work on different topics energetically in a direct way. The following processes are available in the current version:

Transformation - Healing - Integration - Intensification

DIRECT TRANSMISSION

You can use this module to have energies transmitted directly through your device. Choose one of the five elements as a carrier energy and a crystal and place your mobile phone on your body, for example.

CRYSTAL ORACLE

With this module, you have the possibility to question the crystal energies and let yourself be guided by their wisdom. You can draw day crystals or let the crystals answer one of your questions.

Planet transmission:
You can use this module if you want to do light work for our planet. There are more than 100 different energies at your disposal, which you can transfer into the consciousness of the planet, to the planet itself, to individual continents/countries up to a place/city or street.

DAILY SENTENCE BY SABINE SANGITAR WENIG

The Transcender-App, checks daily if a new daily sentence has been published and informs you with a notification. A compact version of the daily sentence, with the corresponding crystals, can be viewed in the "Energetic Session" module. It is also possible to create a session from the crystals and start the transmission immediately.

FREE APP MODULES

Use of the "Planet Transmission" module is free of charge. Registration is not necessary. Saving and loading your created light sequences is only possible if you register and log in to the app.

30 DAYS TRIAL SUBSCRIPTION

You have the opportunity to test the full functionality of the Transcender-App, for 30 days free of charge. This requires registration (also free of charge). The trial subscription is automatically terminated at the end of the term and is not extended any further.

TRANSCENDER APP - PREMIUM SUBSCRIPTION

To get full access to all modules and functions of the Transcender-App you need a premium subscription. The Transcender Premium Membership is available in the following subscriptions:
1 month for 9,99 EUR incl. VAT.

The premium subscription is automatically renewed at the end of the term. The subscription can be cancelled at any time.

IMPORTANT INFORMATION

The use of the Transcender-App does not replace the diagnosis or a visit to a doctor or alternative practitioner. The application is voluntary, without specification and at your own risk. Therapies of any kind, as well as medication should not be discontinued without consultation with the doctor or alternative practitioner, etc. No diagnoses are made and no promises of healing or alleviation of symptoms are made, but the self-healing powers are strengthened.

How to download hearWHO APK at apktoVi.com

All people should check their hearing from time to time, especially those who are at a higher risk of hearing loss such as adults above 50 years, those working in noisy places, those listening to music at high volumes for long periods of time and those experiencing ear problems.

Services for early identification and intervention should be made available through the health system.


| Want to connect with hearWHO? |

Check out our website: https://www.who.int
Like and Follow us on Facebook: https://web.facebook.com/WHO/
Follow us on Twitter: https://twitter.com/WHO
| Limitations |

The accuracy of your test results will depend on the type of headphones you use, as well as the ambient noise level. The results we provide are intended as a first step in testing your hearing. Please always seek advice from a medical professional.

| Disclaimer |

1. If your result from using hearWHO was not favourable, we strongly recommend you obtain a complete hearing evaluation by a certified service provider / medical professional to determine your exact hearing status.
2. Even if your results are in the positive range but you have concerns about your hearing, we encourage you to seek a complete hearing evaluation performed by a certified service provider / medical professional.
3. Whilst the test has a reasonable degree of accuracy, it is only intended as a screening test, with a small proportion of cases that may be incorrectly classified.
4. The WHO and hearX Group will not be held responsible or liable for any results that are incorrect or for your use of the application.
5. hearWHO is only intended for use by persons 16 years of age and above. The test is not intended to be used for children and will not provide reliable results in such cases.
6. A visit to a certified service provider can assist in differentiating between different types of hearing problems.
7. Hearing loss may be caused by obstruction of the outer ear canal from wax, fluid or changes in the structure or function of the middle ear system, and changes in function of the nervous system.
8. Some of these hearing problems can be treated whilst others may be permanent and may need assistive devices.
9. It is important to consult with a certified service provider early; all forms of hearing loss may become more serious is they are left unaddressed.

How to install Discovery Benefits Mobile APK at apktoVi.com

Save time and hassles while making the most of your HSA, HRA, and FSA health benefit accounts by quickly checking your balances and details. Our secure app makes managing your health benefits easy through real-time access and intuitive navigation to all your important account information on the go! Powerful features of the app include:

Easy, Convenient & Secure
• Simply login to the intuitive app using your same health benefits website username and password (or follow alternative instructions if provided)
• No sensitive account information is ever stored on your mobile device

Connects You with the Details
• Quickly check available balances 24/7
• View charts summarizing account(s)
• View claims requiring receipts
• Click to call or email Customer Service

Provides Additional Time-Saving Options (if supported or applicable to your account(s))
• File a claim towards your medical FSA and HRA
• Take or upload a picture of a receipt and submit for a new or existing claim
• View, contribute and distribute HSA transactions
• Pay bills from any account and add a payee
• Using the Dashboard, enter medical expense information and supporting documentation
• Retrieve your forgot username/password
• Report a debit card as lost or stolen


Powered by WEX Health®

How to download انـا و طفلي - في عامه الاول APK at apktoVi.com

الأمومة ورعاية الطفل عملية غريزية، ولكن قد تحتاج الأمهات الجدد لبعض النصائح و المعلومات التي قد تساعدهن. إليك بعض المعلومات الخاصة بالأطفال منذ الولادة و حتى اتمام عامهم الاول.

هذا التطبيق يعطي بيانات عن عمر طفلك بالايام، الاسابيع، و الاشهر، هذا و يقوم في كل شهر باعطائك بيانات عن مهارات طفلك خلال هذا الشهر.

يقوم البرنامج باعطائك معلومات اسبوعية في كل اسبوع من اليوم الاول للولادة و حتى اتمام طفلك عامه الاول.

بالإضافة لذلك، يعطي البرنامج معلومات اسبوعية تخص الأم و العناية بنفسها.

نرجوا ان ينال اعجابكم.

How to install Final Surge APK at apktoVi.com

The Daily View shows basic workout data, plus whether the workout status is planned or completed. If completed, the workout is color-coded to indicate whether the workout was completed as planned. If the workout was not completed as planned, color-coding indicates whether the workout was simply missed… or was under, or over, performed.

In the Daily View, tap on the Quick Complete button to easily enter workout data, including just one-tap on the Complete As Planned button to automatically enter Distance, Duration, and Pace for the workout, plus you can easily add How You Felt, your Perceived Effort, and Workout Notes. These features make manual entry a snap, but of course, the App automatically syncs workout data from your sports watch and other devices through platforms like Garmin Connect®, Strava®, and others.

The Quick View button puts the most important workout information only one tap away, which can be especially nice when you have several workouts or are a coach working with several athletes.

The Quick Comment button opens a messaging-style screen where comments between coach and athlete for each workout are readily available.

Of course, if you are using a sports watch or similar tracking device and want to dive into every detail about this workout, just tap on the top of the workout to show the Details View. The Details View has the following 5 tabs; Planned Versus Completed, Laps (Splits), Workout Map, Workout Graphs, and Comments between Coach and Athlete for each workout.

The Final Surge App also has a Weekly View that doesn’t require you to awkwardly put your phone into a landscape position. An entire week of workouts is shown, and just like with the Daily View, workouts are color-coded to instantly show you the status of each workout. Tapping on any of the workouts in the Weekly View opens the same 5 Workout Details screens available for the Daily View.

Coaches can easily access a list of their Athletes and Teams with one tap, and review and manage their Athletes’ Workout Calendars and Teams’ Workout Calendars with the same detail as the Athlete’s Views. The App includes Push Notifications to notify of workout completions, workout comments and other vital real-time occurrences in training.

Team and Group calendars, internal message boards and individual messaging make this App ideal for high school, collegiate, professional and club teams. The App includes a Coach's Mailbox for direct private communication and private Social Walls that provide a complete social media experience to drive athlete motivation and engagement.

The App syncs with Garmin Connect, Strava, and other platforms to access all major sports watches and similar tracking devices and provides highly accurate geopositioning information, including corrected elevation.

The App supports the new running power tracking and advanced cycling power metrics, such as weighted power, max power, average power, and intensity.

The App also tracks your Vitals, information maintained about your weight, sleep, blood pressure, etc. to monitor your overall health and progress due to improved fitness. It also includes a workout History capability where you can review summary presentations of your past workouts.

FinalSurge.com® is the training and coaching platform that empowers athletes and coaches to reach fitness and performance excellence like never before. Easily load Training Plans for virtually any kind of race from the world’s best coaches. Or, work with a coach and receive very individualized training to help you reach your goals.

You can track Workout Gear (bikes and shoes) and save your favorite workout Routes. Your own customized Workout Zones (HR and power) can be used to make sure you are always performing an optimized workout. The App can access leading Workout Calculators to always make sure you are working out at the right pace.

The New Final Surge App Version 3 gives a whole new meaning to... Train with a Purpose™.

How to install الاغذية الصحية فوائد الاطعمة APK at apktoVi.com

من المهم لنا جميعا ان نتعرف على فوائد الاطعمة لكى يكون كل ما ناكلة اكل صحى و الاغذية الصحية حتى نحمى انفسنا من الامرص و نحفظ على صحتنا بتناول اكل صحى و مفيد و الاغذية الصحية لذلك نقدم لكم تطبيق الاغذية الصحية و فوائد الاطعمة فهو يحتوى على انوع عديدة من الاكلات المفيده و الاغذية الصحية كما يعطيك وصف عن هذة الاغذية الصحيو و فوائد الاطعمة المختلفة كما يحتوى تطبيق الاغذية الصحية و فوائد الصعمة على جدول بالسعرات الحرارية لكثر من الفواكهة و الخضرات لكى تجعل من جميع وجباتك اكل صحى فاهتمامك بالاكل الصحى و معرفة فوائد الاصعمة لهو اثر كبير على صحتك و نشاطك , فاجعل كل وجباتك تحتوى على اكل صحى لتحافظ على نشاطك و حيويتك
نتمنى ان ينال التطبيق اعجابكم و نسال الله لكم دوام الصحة و عافية و النشاط

How to download higi APK at apktoVi.com

Meet your trusty sidekick in health and join the millions of people who have already started tracking their health and wellness with higi.

Use higi to make it fun and easy track and understand your health. Being healthy can be dull at times, so higi offers challenges to help keep you motivated and make your health journey more fun. Don't go at it alone, get support on your journey. higi connects you with your network of friends, higsters with similar interests, and communities to help you meet your goals, see the latest in health and wellness trends and follow people who motivate you, whether they're your friends, family or new friends from a community.

How to install Bliss: Improve Sleep, De-Stress, Relax, Be Mindful APK at apktoVi.com

You give up things when you take up Blissful meditations. Things like stress, anxiety and sleeplessness.

DO MEDITATIONS DAILY
● Bliss has made meditations easy and accessible
● Switch between best meditations from across the world with ease

USE BLISS WITH FRIENDS AND ORGANIZATIONS
● Share Bliss with friends and meditate simultaneously
● Bliss is an attempt to make social more human

KNOW YOURSELF & SLEEP BETTER
● Regular meditations will not only help you know yourself but help in more Sound sleep

CONNECT WITH US
● Like us on Facebook
http://facebook.com/BlissfullyApp
● Follow us on Twitter
http://twitter.com/BlissfullyApp

On more than billion devices around the world, people are reading, listening to, watching, and sharing content using either Android or Apple mobile phones in 1,000+ languages. Listening to audio tracks from all topics around the world. We are hooked to our phones in more ways than we can even imagine and cannot live without it.

The real Bliss of life lies in living in the present and knowing thyself.
The merits of meditation are known to all and have been scientifically proven that make it easy for anyone to live blissfully.


BlissApp is an attempt to use your same earphones or headphones on your same mobile to bring positivity in your life with *Daily Guided meditations*, Chants and White noises; so that you can live in the moment, not worry about past or think hard about future.

Thanks to generous content partners, we offer free Guided Meditations to all across the globe.

How to install Lady Cycle APK at apktoVi.com

Lady Cycle is...
* very accurate: based on the symptothermal method of the workgroup for natural family planning (NFP)
* very private: protects your privacy via password and by keeping your data local (no automated cloud syncs)
* completely free: voluntary in-app donations are possible

Main Features
* Enter, visualize, and analyze your menstrual cycles
* Natural conception: maximize your chances of pregnancy by predicting your most fertile days
* Self-awareness. explore the interrelationship between your body and psyche across your cycles
* Pregnancy: estimate the day of conception, birth, and track relevant symptoms
* PDF report: get a well-arranged overview across all your cycles and symptoms
* iButton compatible: read in your temperature data directly via a bluetooth reader
* User friendy: includes tutorial, NFP manual, useful references, as well as import, export, and backup functionalities

Please do not hesitate to contact us for feedback, suggestions, and feature requests. Simply write a short email to [email protected]

You can find further information on our homepage http://www.ladycycle.com/

Your Lady Cycle Developer Team

How to download Ingredio Beta - Ingredients Scanner APK at apktoVi.com

Ingredio is a mobile application, through which the user can take a picture of the ingredients of a cosmetics or food product with a mobile phone, and is informed whether these ingredients are safe or hazardous/allergenic according to the CosIng database of the European Commission and the PubChem database of the National Institutes of Health, USA. Our application is aimed at informing the growing share of consumers who want to know what is contained in the products they use and embrace healthy eating and cosmetics without toxic chemicals. Our application can be used without geographical restrictions for chemical ingredients listed in English. Currently this is the beta version of our app. For more information please visit our website: http://www.ingred.io.

How to install ToxFox: BUND-Produktcheck APK at apktoVi.com

Schadstoffe aufspüren, Gesundheit schützen und Hersteller unter Druck setzen: Mit dem ToxFox wirst Du selbst zur Spürnase und setzt ein Zeichen für mehr Transparenz und bessere Produkte!

In unserem Alltag kommen wir mit zahlreichen Produkten in Kontakt, die gesundheitsschädliche Chemikalien enthalten können. Der BUND hat mit dem ToxFox einen Produktcheck entwickelt, der Dir hilft, Alltagsprodukte vor dem Kauf auf Schadstoffe zu prüfen. Hormonell wirksame Parabene im Duschgel? Fortpflanzungsschädliche Weichmacher im Schulranzen? Einfach den Strichcode scannen und Auskunft erhalten – oder vom Hersteller einholen!

Der Kosmetikcheck
Alles wie gehabt: Barcode scannen – hormonelle Schadstoffe erkennen. Der ToxFox gibt Dir Auskunft über mehr als 80.000 Körperpflegeprodukte. Und Du kannst Veränderung bewirken: Schicke direkt von Deinem Android Phone eine Protestmail an den Hersteller. Je mehr VerbraucherInnen mitmachen, desto höher der Druck auf Hersteller – und desto eher werden sie hormonelle Schadstoffe aus ihrer Kosmetik verbannen.

Neu: Stell die Giftfrage!
Ob Federmappe, Fahrradgriff oder Faschingskostüm: Tests weisen immer wieder schädliche Chemikalien in Kinderprodukten nach. Die Schadstoffe können sich im Körper anreichern und langfristig zu Erkrankungen wie Diabetes, Krebs oder Unfruchtbarkeit führen. Deshalb setzen wir mit dem ToxFox auf Prävention! So einfach geht’s: Scanne den Strichcode auf der Verpackung mit der Android Phone-Kamera. Liegen bereits Infos zu schädlichen Inhaltsstoffen vor, werden diese sofort angezeigt. Ansonsten heißt es aktiv werden: Mit dem ToxFox kannst Du direkt beim Herstellern nachfragen, ob das Produkt Schadstoffe enthält. Dieser ist gesetzlich verpflichtet innerhalb von 45 Tagen zu antworten. Die Infos landen bei Dir und in unserer Datenbank – wo sie für alle VerbraucherInnen sofort sichtbar sind. Der ToxFox wird so immer schlauer – und mit ihm seine NutzerInnen.
Eine einfache Frage, die doppelt wirkt. Hersteller begreifen: Produkte sollen frei von Schadstoffen sein! Und belastete Produkte werden zu Ladenhütern.

Ps: Die Giftfrage ist momentan optimiert für Kinderprodukte (z.B. Spielzeug, Bastelmaterialien, Sportgeräte für Kinder). Andere Produktgruppen werden nach und nach ergänzt.

ToxFox unterstützen
Über eine Million Menschen nutzen den ToxFox des BUND e.V. - kostenfrei. So soll es bleiben. Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende: www.bund.net/toxfox-spende

Datenschutz-Hinweis
ToxFox benutzt einen Webanalysedienst mit dem wir auswerten, wie die App von den NutzerInnen angenommen wird. Mit der Nutzung der App erklären Sie sich damit einverstanden.

Die durch den Analysedienst erhobenen statistischen Daten helfen uns dabei, unser Angebot kontinuierlich zu verbessern. Die erzeugten Informationen werden in der Regel an einen Server unseres Dienstleisters in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Auftrag des BUND werden diese Informationen benutzt, um die Nutzung der App auszuwerten, um Reports über die App-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der App-Nutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem BUND zu erbringen. Nähere Informationen zu den Nutzungs- und Datenschutzbedingungen finden Sie unter
www.bund.net/toxfox-impressum

*** Feedback, Probleme, Fragen? ***
Mailen Sie uns: [email protected]

ToxFox-Website des BUND: www.bund.net/toxfox

https://vimeo.com/user3945414/review/185777882/ba4cec95ab

How to install Beat the Microbead APK at apktoVi.com

More and more cosmetics contain microbeads, tiny plastic beads. These microplastics are a hazard to our environment.
It can be hard to determine if a product contains these microbeads. The North Sea Foundation (Stichting de Noordzee) and the Plastic Soup Foundation have developed an app to easily check if a product contains microbeads.
With this app you can check if a product contains microbeads by just scanning the barcode with your smartphone camera.
This new version of the app recognizes many more products and has localised product listings. New countries are continuously added, so chances are that your country is included or will be included soon. Beat the Microbead is now a truly worldwide campaign!

How to download Interval Timer - HIIT - Tabata - Fitness APK at apktoVi.com

Interval timer for High Intensity Interval Training(HIIT) and Tabata Training

Simple Design, Easy to use, applicable to any Interval Training.

You can customize your own setting.

Features

* Sets
* Action Time
* Break Time

How to install JogTracker Classic APK at apktoVi.com

JogTracker Classic is for users with Android 1.5 or 1.6. Please download the regular version of JogTracker if you have Android 2.0 or above.

JogTracker is a simple and fun to use fitness tracker for your Android phone. Whether you run, walk, bike or any other outdoor activity, you will love JogTracker!

Features:
- Display distance in miles or kilometers
- Calculates calories burned
- Share your workouts on Facebook and Twitter directly from the app
- Voice prompts at intervals so you know how far you've gone without having to look at the screen
- Keeps you motivated by awarding bronze, silver and gold medals for achievements
- Uses GPS and Google Maps to help you find your way
- View your jog history on the web
- Integrates with SmartHRM heart rate monitors


JogTracker Pro

Looking for even more from your fitness tracking experience? JogTracker Pro is now available in the paid apps section! The pro version unlocks additional features in JogTracker free edition plus a free bonus app! To access the pro features you need both versions installed. Pro features include:

- Real time speed/pace charts
- Altitude (elevation) chart
- No advertisements
- Auto pause/resume
- Prevent screen from dimming during workouts
- All future Pro features


**Free gift - Jogtracker Pro also unlocks the full version of Sudokube! Just download Sudokube Demo after you buy Jogtracker to take advantage of this bonus offer.


Like us on Facebook:
facebook.com/JogTracker

Follow us on Twitter:
@JogTracker

www.jogtracker.com

How to download Дневник правильного питания и счетчик калорий APK at apktoVi.com

Дневник Питания создан для удобного расчета нормы калорий, а также нормы КБЖУ (Калории, Белки, Жиры, Углеводы) с учетом ваших целей, активности и постановки правильного питания. Но это еще не все.

В приложении вы найдете:
– Счетчик нормы калорий и раскладку по БЖУ в зависимости от вашей цели и активности — с возможностью редактирования в любой момент.
– Большую и постоянно обновляемую базу продуктов, адаптированных для российского потребителя + возможность добавить свой продукт!
– Авторские диетические рецепты с точно посчитанной калорийностью.
– Просчитанные авторские рационы на 1300–1400, 1500–1600, 1700–1800 кКал.
– Авторские статьи и заметки на актуальные темы.
– Счетчики расхода энергии и активности.
– График веса, который поможет отслеживать ваш прогресс.
– Добавление фото на каждый день для большей мотивации: следите за своим прогрессом наглядно.
– Счетчик суточной нормы жидкости.
– Напоминания и тонкие настройки приложения.
– Множество других полезных функций.

Пользуйтесь на здоровье и достигайте своих целей!
А наше приложение станет вам верным помощником на этом пути!

Вперед к здоровому образу жизни и правильному питанию!

How to download Calorie counter & Diet plan by Fiasy APK at apktoVi.com

All women at all times pursued the question: how to lose weight quickly and effectively? What does an effective diet mean and whether it is a healthy diet. The science of weight loss is not the same for everyone, as it works differently for every body type and health condition. We are here to help you choose an effective diet so you don't waste time and energy. Quickly and effectively lose weight with effective diets that we have collected! Here you will find the most effective diet, proven not only theoretically, but also in practice. Here you can choose the effective diet that suits you best. You don't need to reread hundreds of diets as we only work with the best diet and knowledge on how to lose weight in a week. Also in the application you will find how to lose weight in a month for 5-10-20 kg, how to lose weight in the legs, hips, abdomen, face at home. how to effectively lose weight without harm to health and consolidate this result. Here you will find a diet, you can lose weight through such newfangled ways as Dukan diet, Kremlin diet, Japanese diet, Maggie diet, kefir diet, vegetable diet, 6 petals diet, buckwheat diet, diet how to lose weight in a week. Do you know what diet suits you? What diet can be used all the time and what diet can be used only in emergency cases to lose weight per week by 5-10 kg? What diet is contraindicated? What can be the health consequences of a diet? Who is contraindicated diet and how to get out of the diet, so as not to gain weight?

The body weight can be incredibly difficult, and this is especially true if you are trying to lose weight within a short period of time. However, by making some important changes to your diet and workout, you can trim some fat in just 1 week. Want to lose weight easily? Here you will find the most effective diet and most importantly - with the application you will adhere to a healthy lifestyle and achieve real success (weight loss, health improvement, changing eating habits

How to install CoBike Bike / Bicycle Computer and GPS Tracker APK at apktoVi.com

Real time bicycle computer and track recorder. CoBike is a GPS based tracking app for people who like to road or mountain bike. It's totally free, beautiful , smart, easy to use bicycle computer.

STATS AND MAP
CoBike tracks speed, distance, altitude, and time. It also gives you a map showing where you have been while you are saving a run.
Track data can be viewed as chart.

PAUSE AND RESUME
Pause the workout to rest or chat with a friend and then resume when you get back to biking.

ALL IN ONE DISPLAY
You can easily see your stats in real time with your current position being the focal point.

UNITS
CoBike supports both standard (imperial) and metric units.

How to install Blood pressure diary APK at apktoVi.com

Manage your blood pressure values. High data protection.

Yet another app for managing your blood pressure values?!

Yes, but this one does not have the permission to access the Internet. This ensures that your sensitive health data remains where it belongs: Soley on your device.

Functions that will come in future versions:

- Evaluations (for example, average values according to time of day)
- ...

Blood pressure diary requires only the following permission:

- Change, read and delete USB memory contents
For the import and export of the saved data.

How to download Water Drink Reminder Free – Water Tracker & Alarm APK at apktoVi.com

Do you drink enough water?
Do you always forget to drink water regularly?

"Water Drink Reminder" - Reminds you to drink water every day and keep track of your drinking habits.
It will help you develop good habits of drinking water!
You just enter your current weight and Water Drink Reminder will help you calculate the amount of ml of water that needs to be taken to your body every day.

1. The benefits of drinking water:
* Helps you lose weight
* To regulate body temperature
* Keep your body healthy
* Makes the skin soft and smooth
* Reduces stress and fatigue
* Strengthens the muscles
* Increases the efficiency of daily exercise
* Prevents kidney stones and digestive support
* Helps the body to eliminate toxic substances
* Reduced risk of bowel cancer
* Maintaining the body's fluid balance

2. Key features of the Water Drink Reminder application:
* Accurately calculates the amount of water to drink each day
Just enter your gender and weight, and the water drink reminder will calculate exactly how much water you need to drink every day.


* Smart Drink Reminder Alert:
Water Drink Reminder will automatically schedule a suitable time to remind you to drink water regularly every day.
Water drink reminder has 4 reminder mode:
Mode Intelligent reminder:
This notification mode automatically reminds you to drink water at the main timings from the time you wake up until you go to sleep.And the special thing will not bother you when you go for lunch, nap, dinner and after bed.
+ Mode Auto Reminder :
This mode automatically reminds you about how many minutes you will receive a reminder drink once. And this mode will not bother you when you go to bed.
+ Mode Manually Reminder:
You will schedule your own reminder notification.

+ Mode Turn off :
This mode will temporarily turn off your drinking notifications.

* Graph report:
Graph reports are clear and very specific, they are specifically designed for mobile devices to help you track the daily, weekly and monthly amounts you have taken.
You can check your last 24 hours, weekly and monthly and yearly statistics in graphs.

* Achievements table:
We have 114 health markers.
To receive these badges you only need to maintain your daily drinking water.
This increases your enjoyment and helps you maintain a better drinking habit.

* Energy saving
App Water Drink Reminder only gives you a reminder that you drink your water at the time you have chosen. Hence it will save your battery a lot.

* Unlimited functionality:
All features are 100% FREE. You can use all these features without paying for them.

* 100% Information security:
No sign-in required. We never collect personal data or share your information with third parties.

* Fashion Design:
The neat design makes it easy to use.
The color is harmonious with fresh and young natural nuances.

Get started right away!
Maintaining a healthy drinking habit every day will help you get better.
Do not lose the chance to have a healthy life.
""Healthy Everyday Team"" wish you good health!

How to install KakaFit APK at apktoVi.com

The KakaFit bracelet is a smart device that can detect and evaluate people's movement, sleep quality, can help people to better understand and adjust their daily life and work. Bracelet features: support for exercise, sleep statistics.

How to download Правильное питание APK at apktoVi.com

Правильное питание - это залог здоровья и как бонус минус лишние килограммы на вашей талии и не только.

Если вы хотите вести здоровый образ жизни, быть всегда в хорошей физической форме и просто чувствовать себя легко - то наше приложение именно для Вас!

У нас Вы найдете много правильных и вкусных рецептов здоровой еды.


Правильно питаться - это как диета, но только не нужно изнурять себя каждый день однообразной едой и голодать!

С помощью нашего приложения Вы начнете новый образ жизни и при этом не только будете полезно есть, но и терять лишние килограммы! А если у вас его нет, то еще никогда правильная еда не пошла во вред.

У нас Вы найдете простые и здоровые рецепты вкусных блюд, а главное что они у вас всегда будут под рукой.

И пусть говорят, что правильно питание - это скучно и однообразно. Мы докажем, что правильная еда может быть вкусной и многообразной, без вреда для вашей фигуры, а главное простая и быстрая в приготовлении.

В приложении помимо рецептов Вы так же найдете рецепты дня, много новинок, сможете сделать свою подборку любимых и вкусных блюд. Но самой классной фишкой нашего приложения есть конструктор! Что такое конструктор спросите Вы?! Это функция которой так не хватает каждой девушке!

С помощью конструктора наше приложение предложит вам много разнообразных и здоровых рецептов из тех продуктов, что всегда есть дома!

Просто откройте конструктор, выберете, что у Вас есть под рукой или в холодильнике и создавайте свою здоровую еду!

ПП - это не только гречка и овощи, это много вкусных и интересных блюд включая десерты.


Вот такие рецепты доступны в нашем приложении и мы постоянно добавляем новые:
Омлет с овощами
Каша гречневая без масла
Овсяноблин с овощами и сыром
Оладьи овсяно – ржаные с фруктами или цукатами
Апельсиново - морковный фреш
2 цельно зерновых хлебца с ломтиком брынзы
Теплый сэндвич со ржаного хлеба
Овсянка с сухофруктами
Мюсли с молоком
Пшеничная каша на воде без добавления масла
Тост со ржаного хлеба и адыгейским сыром
Рис с изюмом и медом
Куриное филе отварное или на пару
Пудинг с чиа и персиковым пюре
Тост ржаного хлеба или хлебец цельнозерновой
Запеченная куриная грудка
Овощной салат
Рис отварной без масла
Минтай запеченный
Салат из белокочанной капусты и зеленым горошком
Зеленый борщ без картофеля
Тушеные грибы
Салат со свежим зеленый горошком и помидорами
Вермишель с твердых сортов пшеницы из томатным соусом
Отварная индейка (филе)
Гречка без масла
Булгур с говядиной и грибами
Котлеты с индейки и кабачка
Запеченная говядина
Гречневый суп с говяжьими фрикаделями
Гречка с грибами
Бездрожжевой бутерброд
Кофе черный без сахара и молока
Сливы или персики
Брускетта с помидорами
Натуральный йогурт
Кефир 2.5%
Цельнозерновой хлебец
Творог 5 % с изюмом
Сыр Тофу
Яблоко запеченное
Отварная свёкла
Овощи гриль
Куриные котлеты на пару
Рис бурый отварной на воде
Рис с морепродуктами
Творожная запеканка с ягодами
Камбала с овощами в духовке
Омлет с творогом и шпинатом
Сырники запеченные
Салат с кальмаров и авокадо
Запеченная цветная капуста с сыром
Куриные нагетсы запеченные в духовке
Простые блюда такие как сезонные фрукты о овощи, сухофрукты и орехи.

Так же в нашем приложении правильного питания вы найдете описания медицинских диет (столов), например таких, как диета Стол №5.


Присоединяйтесь! С уважение команда разработчиков

How to download Medicinal Plants Guide APK at apktoVi.com

Medicinal plants have been the most popular method of natural healing and used by all cultures.

In this simple guide will know the therapeutic properties of some of the most popular plants.

You will find the characteristics of each plant, how to collect them, therapeutic use, its internal and external use, dosage and precautions that must be taken into account.

How to download Andjoy APK at apktoVi.com

Gymforless offers you the best fares for gyms in your city. With Gymforless you can access to many gyms by paying as you go. Pay only when you use it!

Discover the best Gymforless gyms and wellness centres and enjoy exclusive discounts that will let you work out wherever you are.

If you're travelling, if you want a 50m pool, if you feel like a spinning session, if you go for yoga, pilates or zumba, or even just for going with a friend to the gym, take advantage of Gymforless to get your best option.

Furthermore, with Gymforless you will find hotel gyms, spas and all kinds of sports facilities with the best discounts.

Find your favorite gym in Spain, France, Germany and Mexico DF. Gymforless is present in great cities such as Barcelona, Berlin, Paris, Madrid, Mexico City, Valencia and many others.

Your pocket will never be an excuse to stay fit!

How to install موسوعة الطبخ والحلويات APK at apktoVi.com

العربى او المطبخ الايطالى و غيرهم لتع الذ الاكلات و تهتم ايضا ان تكون اكلات سهلة من وصفات سريعة التحضير او مما يتطلب وقت ليس بالقصير وذلك حتى تغطى احتياجات منزلها من الاطباق الرئيسيه مثل اللحوم ومنها (عكاوى _ممبار_كباب_كفته_سجق_سجق شرقى_سوسيس_كبدة_كبدة اسكندرانى)وتعلقا ايضا
وصفات طبخ اللحوم نجد منها ما يكون مما يشتهية اغلب الناس واقرب للتقديم فى المناسبات ومنها ما يكون مختلطا باخرى ومنها ما يسعى الناس لشرائه مثل (شاورما لحمة_شوربة لحمة_شيش طاووق_كبسة باللحم_كفتة داوود باشا) وايضا ما يكون لحم بشكل خالص ومنها (بتلو_كندوز_لحمة_مفرومة_لحمة _موزة) وذلك مثل يسير عن تلك الماكولات
ومن الاشياء التى لا غنى عنها الاطباق الرئيسة ومنها الاكلات الشرقيه ومنها الاكلات الغربية ومنها مما يتم تربيته فى المزارع والاعتناء به كالبط والديك الرومى وسمان وبالاطباق الرئيسيه ما يصلح للاكل مع اشياء كثيره كالارز والطواجن وبها طاجن دجاج بالبطاطس وطاجن عكاوى وطاجن خضار بل منها مما يتم زراعته فى الاراضى الزراعية
كالخضروات ومنها مما كان لها طرفة تاريخيه ومن الخضروات فتة الخضار وبها طاجن خضار وملوخية وملوخية بالجمبرى ومما يتم زراعتة الباذنجان ومشروم
ومنها ما كان متعلقا باللحوم (كباب_سوسيس_طاجن_عكاوى) ولو توسعنا فى عرض الاطباق الرئيسيه ما لم وسع هذا التطبيق ذكره
ومن الماكولات الخفيفة وصفات طبخ المتعلقة بالمكرونة ( بشاميل_صلصة المكرونة_spaghetti_وخلطة المكرونة
ومنها ما يكون مختلطا وصفات طبخ اخرى ومنها بالخضار _بالزبادى_بالكوسة_باللحمة المفرومة_وبالبروكلى_وبالجبنة الشيدر_ومنها بالباذنجان_بالتونة_بالزيتون_وبالفراخ ) ولاننسى فى ذلك الصدد المعجنات ومنها معجنات عرقية معجنات ليبية ووصفة البيتزا اسباجيتى وتلك الاشياء من اكلات سهلة و التى يشتهيها كثير من الناس
وسننهى الكلام عن التطبيق بالكلام عن الاطباق الجانبية ولكن سننطرق قليلا للكلام عن شى مما يحبه الناس وهى الحلويات وما يتعلق بها
فالحلويات منها (maize_ايس كريم _شوكولته_كب كيك_كاسترد _حلوى المارينح_مشبك _بسبوسة
تيراميسوا كيك_رموش الست_فريسكا كنافة_اكلير_بقلاوة_العزيزية_كريم كراميل _ليزى كيك بسيسة_الجلاش _شعيرية كوكيز_مهلبية
وارز بلبن وارز معمر ومنها ما دخل فى الشوكولاته ومنها ما يكون داخلا فى حلويات النوتيلا ومنها ما كان متعلقا بالكيك ومنها ما يتم عمله بالعسل وغير ذلك كثير جدا
ونتطرق قليلا للصوص ومنها (صوص السينابون وصوص الكيك وبالشوكولاته وايضا صوص الكراميل )وايضا
انواع الصلصة (كصلصة البيتزا وصلصة المشروم وصلصة التارتار(
ومنها ما قد يكون عنصرا رئيسيا فى الطبخة (ككريمة الزبدة والبشاميل والثومية والمستردة وبيستو)
واخيرا نتكلم عن الاطباق الجانبيه التى قد يلجا اليها الشيف وايضا كثير من النساء كفتة حمص وكبيبة وكفتة البطاطس ومحشى ورق عنب وملوخية ناشفة وبطاطس وسجق وسجق شرقى وفاصوليا وفطائر وارز بالصلصة وخلطة المحشى وكوسة بالبشاميل وكفته بانية
ومكرونة دايت والاكلة الصيعدية بامية ويكا
وخرشوف وفاصوليا بيضاء وملوخية
نامل ان ينال ذلك التطبيق اعجابكم ونرجو تقيمنا و لقمة هنية و بالهنا و الشفة

How to install droidBuilding - 1RM APK at apktoVi.com

07/07/2016 - The staff is happy to announce that now droidBuilding-1RM has now the ability to save and export 1RM's and see your improovement charts!
----------------------------------------------------------------------------

droidBuilding - 1RM allows you to calculate your one-repetition maximum.
Just insert the weight that you use (in kgs or lbs as you want) and the max number of repetition that you can do and in a moment the app will provide your "1RM".

In order to calculate your 1RM, you can choose between these 8 function:
- Beachle
- Brzycki
- Epley
- Lander
- Lombardi
- Mayhew et al.
- O'Conner et al.
- Wathen

The app 'll provide you a full set of percentage of your 1RM, from 40% to 95%.
This is very usefull if you use the app during your workout schedule planning.

-------------------------------------------------------------------------
The one-repetition maximum is a theoric result.
Developer declines any responsability for injuries or damages to thing, animals or people that may derive from the improper use of the application or the improper use of results provided by it.
-------------------------------------------------------------------------

How to download Liberate Meditation APK at apktoVi.com

Liberate is the only meditation app by and for Black, Indigenous, and People of Color on their journey of finding inner peace. We are here to empower and support you. We have the largest centralized and free database of guided meditations and dharma talks from Teachers of Color.

How to install Naturespace: Sleep Relax Focus APK at apktoVi.com

Time Magazine - “…If you’re really committed to going deep, go Naturespace… This is some of the best sound quality out there.” (2015)

If sound quality matters to you, then you owe it to yourself to try Naturespace. Naturespace is the ultimate headphone listening experience! Our immersive and spatially accurate 3D recordings from some of the most beautiful locations on earth will relax and rejuvenate you like nothing else. They truly must be experienced to be believed. With 6 free tracks, no ads, a simple interface, and a vast catalog to choose from, it’s easy to get started. Find out what millions of others have discovered: the amazing world of holographic audio.

At Naturespace, we record incredibly relaxing, immersive outdoor environments in 3D using proprietary holographic microphone techniques drawn from classical and field recording practices. When audio is recorded in 3D, the entire hemispheric sound field is preserved, including the sounds that occur in front, behind, beside, and above the listener. It’s mind-bendingly lifelike and remarkably soothing-- a true revolution in sound.

The spatial accuracy of Naturespace's nature recordings are so convincingly real that they create an immediate positive impact on the listener’s state of mind. Providing the brain with spatially realistic, benevolent natural sounds taps into deeply instinctual parts of the mind to ease tension, stress, anxiety, and insomnia. It is a powerful tool for aiding focus and concentration, relaxation, meditation, masking noise, jumpstarting the imagination, evoking memories, and fueling creative processes. It’s an excellent alternative to white noise.

We are unique in that we capture, mix, and master all of our audio ourselves. Our obsession with holographic audio has led us to create a diverse and growing catalog of over 120 nature soundscapes, recorded by us across several continents in some of the most remote locations on the planet. Naturespace's thunderstorms, oceans, fields, streams, meadows, snowstorms, winds, and avian wildlife sounds are unmatched in the world for their realism.

On his 2014 album Upside Down Mountain, famed indie songwriter Connor Oberst (Bright Eyes) titled his track "Night at Lake Unknown" in homage to the Naturespace recording of the same name.

Naturespace is the perfect tool for increasing productivity, clarity, and focus and decreasing anxiety, stress, and distraction. It is a fantastic aid for those who need help with sleep and insomnia issues. With our powerful catalog of ambient nature tracks, all you need to do is put on your headphones, relax, and close your eyes.

Join the Naturespace community by visiting us on Facebook/ Naturespace. Thanks for using the reviews below to share your positive experiences. For other questions, comments and quick support please contact us at [email protected], or visit the FAQ page inside the app. Thank you for listening to our work!

How to install Orangetheory APK at apktoVi.com

Orangetheory Fitness is a science-backed, technology-tracked, coach-inspired group workout designed to produce results from the inside out, giving you a longer, more vibrant life. And with our next generation mobile app that takes the guesswork out of your workout, we make it simple for you to track your progress and experience life-changing results.

We've combined the best features of our old OTbeat™ and Orangetheory class scheduling apps into one seamless experience:
• Search and book Orangetheory classes across multiple studios at once
• View and manage favorite studios at a glance
• Track workout stats in real time
• Manage out-of-studio workouts
• Sync classes with your favorite calendar app


More details:

CLASSES
• Book and cancel classes
• Purchase class packs
• Join a waitlist and get notified when you have a spot in the class

STUDIOS
• Find Orangetheory studios near you and save your favorite locations
• See schedules for all Orangetheory studios
• View promotions from your local studio

WORKOUT STATS
• Track all your favorite workout stats from the OTbeat™ app
• Automatically import all past workout data from the OTbeat™ app

Start burning. Download the Orangetheory Fitness app today!

How to install TransformMe Workout & Diet APK at apktoVi.com

Change your life while enjoying the journey toward a healthier body, It has never been easier to get a full program, workout and diet food, personalized for your fitness level and nutrition needs.

Whatever your fitness objective is, whether you are looking to lose weight, build muscles, or shred and tone, TransformMe will analyze your body composition, lifestyle, fitness level and tailor a customised workout and food plan that is 100% guaranteed to achieve your fitness objective

Unlike other apps out there, TransformMe is way easier to use, yet, loaded with highly helpful and needed features:-

PERSONALISED WORKOUT ROUTINES

- Matches your level, and fitness goal
- Progressive that evolves by your improvement
- Targeted to improve desired body parts
- At your pace and days, you choose

INTELLIGENT DIET FOOD PLAN

- Complements your workout plan
- Precisely put together to achieve your fitness goal
- Wealth of replaceable meals to match your taste
- Different cuisines with the how-to prepare instructions

ADVANCED DASHBOARD

- Monitor your progress and body changes
- Document your success with before and after pic
- Allows you to watch your workout and nutrition history
- Allows you to share your success with your friends

Utilising latest scientific researches TransformMe calculate required nutrition and exercise for each individual to achieve his / her fitness objective, also tracks progress and body response to the program; so it can optimize and adjust plans on weekly basis.

Subscribe today in one of TransformMe subscription packages and start transforming your body:

1 Month 20$
3 Months 11$ / Month
6 Months 7.5$ / Month
12 Months 6$ / Month

How to install Juice Pro Expansion Pack APK at apktoVi.com

This is the expansion pack for the FREE app Juice Pro (previously known as Juice Rx). In order to leverage the benefits from this expansion you MUST download the most recent version "Juice Pro" which is free. You do not need to save this app to your home screen. Once it is installed the expansion features are unlocked in the free Juice Pro app.

Juice Pro is the best juicing app on the market! It has tons of recipes that can help improve or cure almost any health condition.

With the expansion you get:
-476 new juice recipes (more than double the free app) totally 701 recipes.
-22 new health conditions, totaling 181 health conditions.
-22 new ingredients, totaling 138 ingredients.
-Multi Ingredient Search
-Advanced Grocery List - displays the exact amount of ingredients needed for all recipes marked
-Calorie Information and filtering capability
-Ingredient Management (hide all recipes that contain unwanted ingredients)
-All Future Feature Enhancements

Vote for feature enhancements on the Juice Pro facebook page! facebook.com/BestJuicingAppEver

I have many planned updates for Juice Pro. Many of which have been suggestions from the current users. All Future feature enhancements will only be available through the expansion. The Expansion price will also increase over time as new enhancements are added. By buying the expansion now, you are guaranteed all future updates for the original price paid.

How to install Cancer.Net Mobile APK at apktoVi.com

Get easy-to-use tools to help you plan and manage care – from diagnosis through treatment and beyond – provided by Cancer.Net, including the latest oncologist-approved cancer information. Brought to you by the American Society of Clinical Oncology (ASCO).

Intuitive, on-the-go tools keep track of questions, symptoms, and medications, allowing you to:
• Get Information – up-to-date guides on 120+ types of cancer, including treatment, managing side effects, cost of care, and living with cancer
• Record Questions - easily jot down questions for your doctors and record their answers
• Log Medications - take photos of medication labels and bottles. Log dosage, frequency, and prescribing doctor
• Track Symptoms – note symptoms and side effects. Automatically plot severity, date, and time in an easy-to-read line graph
• Scheduling – add questions, symptoms, or medications to your mobile device calendar
• Link Questions - link any questions to ask at your next appointment with a current symptom or medication
Cancer.Net Mobile is a companion to the Cancer.Net website, a service of ASCO, the world’s leading professional organization representing physicians who care for people with cancer. All information on Cancer.Net was developed and approved by oncologists who are members of ASCO. Cancer.Net is supported by the Conquer Cancer Foundation, which funds breakthrough cancer research and supports the sharing of cutting-edge knowledge with patients and doctors worldwide.

How to download Anxiety Release based on EMDR APK at apktoVi.com

Anxiety Release based on EMDR shows you how to release anxious thoughts and feelings naturally, by harnessing the power of your brain. It does this by combining guided instructions and focused attention with bilateral brain stimulation. Bilateral stimulation is a treatment element of EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing), a revolutionary treatment which is based on the use of sensory stimulation to alter anxiety-provoking memories and responses. Over 30 randomized controlled studies of EMDR attest to the efficacy of this process. The author also has two research studies in submission with peer-reviewed scientific journals based on this process.

Because bilateral stimulation appeals to the unconscious, sensing part of the brain, there is no need for effortful thinking or struggling with feelings. All you have to do is LISTEN and your brain will do the rest! The App consists of;
1 x brain training session
2 x guided anxiety management sessions
1 x pure bilateral stimulation session (audio & visual)
1 x safe place exercise
Progress Log function with prompts
Powerful Bls brain visual simulating brain activity associated with anxiety reduction

This App is suitable for both clinicians and the general public. However, persons suffering with complex PTSD or mental health problems, multiple psychological trauma or unstable neurological conditions (eg; epilepsy) should not use this product without medical supervision.

This app has been tested on Galaxy tab 2, Galaxy S4, and Google Nexus 7.

How to install UPMC Health Plan APK at apktoVi.com

Convenient on-the-go access to your health plan. Whether you’re looking for a doctor or your ID card, this app gives you improved access to many benefits that UPMC Health Plan members enjoy.

As a member, you can:

* Access UPMC Health Plan member ID cards for you and your family, and email or fax them directly from the app.
* Use live chat and secure messaging to connect with Member Services or a health coach.
* Manage your prescriptions and pharmacies.
* Check the status of your claims and view your FSA balance.
* Search for doctors, dentists, hospitals, and wait times at UPMC urgent care centers.
* View your progress toward incentives in participating incentive programs like Take a Healthy Step.

How to download fepblue APK at apktoVi.com

With the fepblue app, you can:

Access your benefits
• View and share your member ID card
• Know how close you are to meeting your annual deductible or out-of-pocket maximum*
• See important visit limit information for benefits and services, such as acupuncture visits*
• Access to medical and pharmacy claims including Explanation of Benefits (EOB)
• Step-up authentication for enhanced security

Get care
• Call the Nurse Line
• Find urgent care centers
• Search for Preferred providers

Be notified
• If you give us permission, we’ll send important reminders straight to your mobile device

Stay connected to FEP
• You can easily access our website and social media channels through the app

*It can take up to ten days after we receive a claim to reflect these changes on your account.

Enable Touch ID to make logging in easier.
Once you log in to the app for the first time, you can set up fingerprint access on eligible Android devices. Then, the next time you log in to the app, you’ll only need your fingerprint to sign in.

We keep your information secure.
We use the latest security technology and industry best practices to secure your information. Your account is yours—it can only be accessed through your MyBlue® login information. We recommend keeping your app up to date to ensure that it has the latest security features. You should keep your phone operating system up to date as well.

You can find providers and urgent care centers without logging in. However, you’ll need to login with your MyBlue® username and password to access benefit information. Don’t have an account? Sign up at: https://www.fepblue.org/pilot/registration

Stay tuned for new features as we try to make your healthcare information easier to access and understand.

How to download PreyModel Praw APK at apktoVi.com

The purpose of this app is to assist people who feed a Prey Model raw diet to their cats, dogs, or ferrets. If you are not familiar with this style of raw feeding, there is a short description and links to more comprehensive information at the bottom.

Essentially, the app is a food logger. It will simplify balancing your pet's diet by tracking the percentages and recommending what you should feed in order to get them where they should be. Thus, you can skip making complicated feeding plans. You can feed whatever you have available in the fridge now and balance it out another day. Actually, the app will help you achieve balance over the course of a month. It will also automatically suggest a smaller meal size for the day if you have overfed recently, and a larger one if you have underfed. The goal percentages and the average daily intake can be customized for each individual pet. For example, you may wish to decrease the bone percentage for your cat, as many raw feeders do, but keep your dog to the default 10%.

About Prey Model
Prey Model attempts to mimic the natural prey of your carnivorous pet by combining meat, bones, and organs from various sources. Therefore, it is also know as Frankenprey. It's similar in benefits but a bit more practical than feeding a Whole Prey raw diet in the sense that its constituents are more easily obtainable. You can find out more by using the links below.

http://catcentric.org

http://rawfedcats.org

http://rawfeddogs.org

http://rawlearning.com

How to download quitSTART - Quit Smoking APK at apktoVi.com

quitSTART is a free app made for teens who want to quit smoking, but adults can use it too. This app takes the information you provide about your smoking history and gives you tailored tips, inspiration, and challenges to help you become smokefree and live a healthier life.

quitSTART helps you:
• Get ready to quit with tips and information to prepare you for becoming smokefree
• Monitor your progress and earn badges for smokefree milestones and other achievements
• Get back on track if you slip and smoke
• Manage cravings and bad moods in healthy ways
• Distract yourself from cravings with games and challenges
• Store helpful tips, inspirations, and challenges in your Quit Kit
• Share your progress and favorite tips through social media

quitSTART is a product of Smokefree Teen—a smoking cessation resource for teens created by the Tobacco Control Research Branch at the National Cancer Institute in collaboration with the U.S. Food and Drug Administration and input from tobacco control professionals, smoking cessation experts, and ex-smokers.

How to download PLT4M APK at apktoVi.com

PLT4M provides high schools access to professionally built training programs and seamless data tracking for Athletics and Phys Ed.

The PLT4M Athlete app is built specifically for students and athletes whose high schools are active members of PLT4M.

How to install Alkoot Global Care APK at apktoVi.com

View Policy information (policy start & end date, benefits covered.
Option to download E-Card for all family members.
Search the nearest network provider.
View the status of Pre-Approvals.
Submit new claim & track the status of claim till payment.
Medical History of the family.
Reminder Setting for medication.
Automatic dial & intelligent recognition of member for enhanced customer experience
Option to initiate a call to the nearest provider in case of emergency along with a trigger to Al Koot customer service team to ensure assistance is provided.

How to install WODconnect APK at apktoVi.com

Come join the fast growing number of WODconnect athletes! With over 30 000 users, 1 000 world wide gyms and 140 000 workouts available, we can assure that you'll be in good company!

Does it feel like your fitness results are stuck?

WODconnect is the best solution for tracking, coaching and managing the sport of fitness (functional training, WODs, cross training).

Tracking your results is important if you want to see progress. Commonly athletes feel like they aren't progressing in their strength or metcon workout results.

With WODconnect you will be able to track and visualize the progress of your fitness. At home or on-the-go.

WODconnect helps you visualize your progress and keeps you motivated. Know your previous results for the WOD to figure out your goal for the workout. With WODconnect you will improve faster.

Community is an important part of functional training. Your gym is your home and we want to connect you to your fellow athletes.

Follow, cheer and comment on your community results as you grow together.

Training alone? No problem! Even if you don't belong to a gym, you can join online community of athletes following the official Main site workouts.

Features:

* Follow your gym’s workout feed - 1000 gym’s listed!
* Track your workout results - 140 000 workouts available!
* See, cheer and comment your community’s results
* All your workouts in your personal journal
* Entire workout history for every movement
* Workout days in a calendar view
* All-time monthly activity curve
* Track personal records (PRO)
* Mark notes and goals for every month (PRO)
* Volume reports for strength movements (PRO)
* Get workout of the day to your email (PRO)

How to download myHenner APK at apktoVi.com

***IMPORTANT INFORMATION***
Please note that maintenance will be carried out on your mobile app
between 23:59 Friday 23 March and midday Saturday 24 March (Paris time).
We apologise for any inconvenience this may cause.

**************************

myHenner, the healthcare app for Henner international members.

myHenner gives you easy access, wherever you are, to information about your healthcare plan and much more …

- View the details of your plan and your beneficiaries
- Find healthcare providers within the Henner network located around the world
- Send in your supporting documents simply by taking a photo and keep track of your reimbursement claims
- Keep a record of your personal medical details
- Download the application forms for prior agreement
- Contact your Client Services Team via our secure messaging service, and send them your documents by photo

*NEW* only available on the mobile app: The Henner Pass, your new electronic membership card. Show or send by email to your healthcare provider the Henner Pass listing your entitlement and rates to direct settlement, as well as the contact details he may need. Access your Henner Pass offline, so you can have it with you wherever you go.

The app is made by you and for you. If you have any questions or suggestions about myHenner, please write to us at [email protected] Let us know what you think and help us improve the app!

-------------------------------------------------------------------------

myHenner : l’application santé des assurés Henner à l’international.

Avec myHenner, accédez partout, tout le temps et simplement aux informations de votre couverture santé et bien plus …

- Visualisez votre contrat, vos bénéficiaires et le détail de vos garanties
- Recherchez dans le monde entier les prestataires de santé du réseau Henner
- Envoyez par simple photo vos justificatifs et suivez vos demandes de remboursements
- Créez votre carnet de santé ou celui de vos enfants
- Téléchargez les formulaires nécessaires aux demandes d’entente préalable
- Echangez avec votre Unité de Gestion locale grâce à la messagerie sécurisée, ou envoyez leur vos documents par photo
- Retrouvez des articles et des quizz sur le thème de la santé, la forme et le bien-être

*NOUVEAU* sur l’appli uniquement : Henner lance sa carte dématérialisée, le Henner pass. Présentez et envoyez par e-mail à votre professionnel de santé ce récapitulatif de vos garanties bénéficiant du tiers payant : il y trouvera toutes les informations sur les services à contacter. Disponible hors ligne, le Henner Pass vous suit partout.

Cette appli est faite par vous et pour vous, pour toute question ou suggestion relative à l’application myHenner, écrivez à [email protected] . Nous nous ferons un plaisir de vous répondre et grâce à vous, nous continuerons à la faire évoluer.

How to install AlayaCare APK at apktoVi.com

The AlayaCare application will provide nurses and care workers with their schedule and caseload, delivering relevant patient information and reporting tools.

How to install CycliqPlus APK at apktoVi.com

The official CycliqPlus app for Cycliq's Fly12 CE, Fly6 CE and Fly12 bike cameras. See https://cycliq.com/bike-cameras/ for more information. For any technical support, please visit https://support.cycliq.com for articles, tips and get in contact with our friendly customer support team.

Fly12 CE – HD Bike Camera + Front Light

The new generation of our integrated, front-facing bike camera and safety light, engineered to give you super-sharp video recording, a powerful safety light and impressive battery life.

- 1080p HD camera with audio
- 600-lumen front light
- 8-hour battery life
- Smart video looping

Fly6 CE – HD Bike Camera + Rear Light

The new generation of our integrated, rear-facing bike camera and safety light, engineered to give you super-sharp video recording, a powerful safety light and impressive battery life.

- 1080p HD camera with audio
- 100-lumen rear light
- 7-hour battery life
- Smart video looping

Fly12

The original front-facing bike camera and safety light designed to give you sharp video recording, a powerful safety light and impressive battery life.

- 1080p HD camera with audio
- 400-lumen front light
- 10-hour battery life
- Smart video looping

How to download Runnin'City - Running with GPS & Audioguide APK at apktoVi.com

You love running? You are often on business trips in cities you don’t know, or like to travel for your own pleasure?

Runnin'City guides you through 100 cities around the world. Grab your running shoes, launch the Runnin’City app, put your headphones on, and just listen to the GPS instructions. Let yourself be guided through the Points Of Interest of the city (landmark buildings, squares, parks, museums, etc.), and a voice will describe them for you. We offer you to run and learn at the same time: This is what we call “Smart Running.“

In each city you want to run in, you can choose a Smart Run of approximately 5, 10 or 15 kilometers, depending on how long you would like your running session to be.

Our advice: If you are fed up of always running in the same place, try the Runnin’City app in your own city! We bet you will be surprised how entertaining this can be to re-discover your hometown.

Of course, Runnin'City also provides a number of performance metrics (length of run, duration, speed, calories burnt). If you prefer to walk around the city, you can of course also use Runnin’City.

--------

NEWS: All Smart Runs are now completely free!!!

--------

‘’…The must…’’ (L'Équipe Magazine, Feb. 4, 2017)

‘’…A new way to practice running…’’ (VSD, Sept. 29, 2016)

‘’…The app of the week…’’ (Grazia, Sept. 28, 2016)

‘’…Combine efforts with culture…’’ (Challenges, Sept. 8, 2016)

‘’…Kill two birds with one stone…’’ (Version Femina, Sept. 26, 2016)

----

Features:
* A GPS guides you* from one Point Of Interest to the next;
* Runnin’City guides you from your current location to the nearest point of the Smart Run;
* Already 100 cities available, including: New York, Boston, Dallas, Chicago, San Diego, Los Angeles, Miami, Montreal, Rio de Janeiro, Sydney, London, Berlin, Rome, Paris, Brussels, Barcelona, Warsaw, Tokyo, Singapore, Seoul, Sydney, Melbourne, Marrakech …
* New cities and new Smart Runs added every week;
* City maps are downloaded when you buy your Smart Run, so you are not charged for highly expensive data connexions. Once your map is loaded, you can disable Data Roaming: there will be no Internet connection required anymore for your Smart Run;
* Application available in English and French. Other languages coming soon.

*Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

How to download Gambling Therapy APK at apktoVi.com

A free app providing a collection of tools and information to help you identify and overcome problem gambling.

Download the GT app if you feel that any of these things describe you or someone you care about:

• you feel that you are preoccupied with gambling
• previous attempts to cut or stop gambling have failed
• you feel the need to increase your bets
• you gamble when you feel stressed or upset
• you gamble to try and win back your losses
• you attempt to conceal the extent of your gambling
• you struggling financially because of your gambling
• your relationships are suffering because of your gambling

Problem gambling (sometimes referred to as gambling addiction) is an urge to gamble despite mounting negative consequences. The Gambling Therapy app has been designed to help those that are struggling with problem gambling by providing easy to access information and straightforward tools.

Key features of the Gambling Therapy app are:

• self assessment questionnaire
• text based live support
• mindfulness and self help exercises
• crisis support information
• daily motivational quotes
• links to blocking software
• directory of organisations that can help
• access to the GT online forums

Gambling Therapy is part of the Gordon Moody Association - a registered charity with over 40 years experience in providing support and treatment for problem gambling.

How to install ACFT APK at apktoVi.com

The ACFT (Army Combat Fitness Test) app calculates your ACFT score. Just input the required information to determine your score. There are three physical demand categories: moderate, significant, and heavy. The app uses your physical demand category to determine if you passed or failed your ACFT.

How to install Premera APK at apktoVi.com

We’re putting your Premera healthcare info into your own hands.

Show your Premera ID card
You’ll never forget your card again. We’ve got you covered with your Premera ID card—right here on your phone. You can even save it to your photo gallery or send it directly to your doctor.

Find care
Know where to go for care—wherever and whenever you need it. You can find nearby in-network doctors, hospitals, urgent care facilities, and more.

View your claims
Use the app to check the status of your claims. Now you can view detailed claims information from anywhere.

Deductible met, or not yet?
Don’t guess. Know how much you have left to pay each plan year before Premera starts paying for certain expenses. You can view your individual and family deductibles for medical and dental at any time.

© 2018. Premera Blue Cross is an Independent Licensee of the Blue Cross Blue Shield Association serving businesses and residents of Alaska and Washington state, excluding Clark County.

How to download OvinoVet APK at apktoVi.com

OvinoVet, es la única aplicación especializada en ovinos del mundo, de descarga gratuita, en la que podrá visualizar y consultar una completa lista de enfermedades, fotos y videos que podrán guiarlo a tomar la mejor decisión en el sistema de producción, mantenerse actualizado en la sección de noticias del sector y contar con un directorio para contactar de forma directa las principales empresas productoras, comercializadoras y prestadoras de servicios para ovinos.

OvinoVet, pertenece a ANDINA PREMIER, empresa Colombiana lider en el sector ovino.

How to download oDoc • Video Consultations APK at apktoVi.com

oDoc is an app that connects you with doctors for video consultation and care.

Discover what The Sunday Times, Tech In Asia, ReadMe.lk, and The Business Times are talking about. oDoc gets you in front of a doctor in three taps. It's real-time healthcare for modern people. Available Worldwide. Download the app and get your first free visit in minutes.

Receive advice and instant prescriptions from an elite group of SLMC fully-registered doctors. Combining cutting-edge mobile and AI technology with the best clinical expertise, oDoc enables you to book appointments in seconds, upload photos and lab tests and see a doctor on demand, from wherever you are, whenever you want.

How to install ATI GS1 Pharma Barcode Decoder APK at apktoVi.com

ATI GS1 Pharma Bar code Decoder, is not just barcode scanner, but it’s a decoder app. We have tried to cover as many as GS1 AI’s (Application Identifiers) used in Pharmaceutical Industry. When you scan 1D or 2D barcode, it gives you output of value stored as string in barcode + FNC (Function 1 Symbol) / GS (Group Separator) in red color as well as decodes all AI’s giving your separate values with labels. You can also write comments on result screen, store scanned barcode history and share via other mobile apps. Currently our app supports GS1 DataMatrix and GS1 128 Symbology of GS1 barcoding standards.

Current version of our app can only decode bar codes, which are starting with AI (01), (02) or (00).

Thus making it very useful for QA, Packaging & Production Teams. It’s completely FREE app and without advertisement. We assure you to keep updating this app with latest regulatory requirements.

General Instructions:

For Scanning 1D / 2D barcode, click on the appropriate button on the home screen. 2D barcode can be scanned in any orientation while 1D barcode should be scanned in landscape mode only.

- Always try to keep barcode at center of the camera scanning area.

- Try to focus camera & do not shake for faster scanning & decoding.

- Only correct GS1 Symbology barcode will be decoded else you will see errors.

- Below is the list of GS1 Application Identifiers, which our app can decode:
SSCC (00), GTIN (01) & (02), Production Date (11), Packaging Date (13), Best Before Date (15), Expiry Date (17), Batch/Lot No. (10), Serial Number (21), Count of Items (Variable Measure Trade Item) (30), Count of Trace items (37), Secondary Serial Number (250), NHRN Germany PZN (710), NHRN France CIP (711), Spain CN (712), Brasil DRN (713), Expiration Date and Time (7003), Date and Time of Production (8008), Extended Packaging URL (8200).

- Function 1 symbol character (FNC1) and Group Separator (GS) should be used as per GS1 guidelines of barcoding for proper decoding.

Storing & Scanning

- All scanned 1D & 2D barcodes are kept in history.

- History can store last 100 results of 1D and last 100 results of 2D, but if you share, the shared screen shot will get stored in gallery under folder /ATI_Barcode_Images.

- Sharing of decoded results is designed using Android native facility of competitive apps, which supports for sharing data and all those apps will shown in the list.

How to download Play Jeunesse APK at apktoVi.com

PLAY JEUNESSE is an amazing tool that reproduces automatically a High Definition video by taking a picture of any Jeunesse product, it's as simple as that!

This App also works together with the “We Live Jeunesse Magazine”, where you can scan any camera icon on the magazine and you will see all the videos we've prepared for you.

PLAY JEUNESSE has been developed to help you present the entire Y.E.S. System, the business opportunity and the Jeunesse lifestyle to your prospects and friends.

How to download Accolade, Inc. APK at apktoVi.com

All the benefits of your Accolade Health Assistant® now on your mobile phone and Android Wear watch!!!
Questions about your coverage? Need help finding a new doctor? Confused about a provider bill? Healthcare support is just a secured message away with Accolade Mobile.

Text your health assistant questions anytime, anywhere.
- Send secure messages to your health assistant from home, work or on the go.

Click to call your health assistant directly.
- Easily go from text to call, or request a callback if your health assistant is unavailable.

Store and share insurance cards.
- Use Accolade Mobile as a virtual wallet - share cards with your doctor right from the app.

Snap and send images of your healthcare bill.
- Confused about a bill from your doctor or lab? Take a photo & let your health assistant take a look.

Get the most out of your doctor visits.
- Bring questions prepared by your health assistant to your next appointment!

Find a new in-network provider.
- Ask your health assistant for help finding a nearby physician or facility.

Don’t have an Accolade Health Assistant® yet? When you send your first secure message, you’ll be assigned a dedicated health assistant for the entire family. Your health assistant takes the time to get to know you and understand your needs so they can help you make the best heathcare decision possible and get the care that’s right for you.

Get Accolade Mobile today!

Watch Tiffany’s story to learn how Accolade Mobile has made a difference in her life. https://www.youtube.com/watch?v=YdpFKFM5Eu0&t=4s

Like us on Facebook: https://www.facebook.com/AccoladeInc
Follow us on Twitter: https://twitter.com/accolade

Let’s get messaging!

How to download One Medical APK at apktoVi.com

Get more personal health care on your terms. Fast Company’s most innovative health company of 2017, One Medical is a membership-based primary care practice with 200,000+ members, medical offices in 8 metro areas, and 24/7 virtual care through the app.

Our compassionate, board-certified doctors are focused on getting to know you better so we can treat you better. We use technology to help support this relationship — creating a seamless experience that saves time and leads to better outcomes.

The app gives One Medical members access to:
► Easy appointment booking and prescription renewals
► Free on-demand video visits anytime
► Secure messaging with your provider
► Online treatment for common issues from our expert providers via Treat Me Now
► Office locator & directions

Not a member yet? Sign up directly through the app or online at onemedical.com.

One Medical patients enjoy:
►Same-day appointments
►Longer visits that start on time
►More insightful treatment plans designed around your needs and lifestyle
►Friendly, comfortable offices with on-site labs
►Most insurance plans accepted

We have offices in the following metro areas: Boston, Chicago, Los Angeles, New York, Phoenix, San Francisco, Seattle, and Washington, DC.

Our annual membership fee of less than $200/year allows us to provide valuable services beyond what insurance covers. These help you save time and money, while avoiding unnecessary appointments and trips to the ER or urgent care.

Learn more at onemedical.com.

How to download Injurymap - Effective exercise therapy APK at apktoVi.com

Injurymap helps you recover from injury and reduce your pain with right the exercises. Whether you are an athlete suffering from a sports injury or a receptionist dealing with back pain, Injurymap gives you the tools to recover.

Injurymap offers you a daily exercise plan that automatically adjusts to your level of performance. The app analyzes your feedback from your last training session to suit your performance level and continuously selects new exercises that allows you to improve and treat your pain while avoiding further injury.

Injurymap helps you stay motivated by providing you with new and different exercises for each session. The app can be set to send you reminders so you won’t forget your training.

No complicated machines or expensive equipment are needed to use Injurymap. The exercises are designed to be performed in the comfort of your own home. Each training session takes less than 30 min. to complete.

The app tracks your progress and gives your a complete and easy-to-use overview of how much you have exercised.

Injurymap also contains tips and guides that provide information on how to treat your injury.

The app is developed by medical specialist in exercise therapy and has been thoroughly tested by professionals. Injurymap is CE-marked as a medical device.

The app is free to use for a trial period of 2 weeks but requires a paid subscription after the trial period expires. The subscription is automatically renewed on a monthly basis.

Injurymap currently covers the following areas:
Back pain: Lower back pain and lumbago-scatia.
Elbow: Tennis elbow and golf elbow.
Neck: Neck pain.
Shoulder: Rotator cuff syndrome.
Ankle: Ankle sprain.
Hip: Osteoarthritis in the hip and hip-groin pain.
Achilles tendon: Achilles tendinitis.
Arch tendon: Plantar fasciitis.
Knee: Jumper's knee and osteoarthritis of the knee.

Full access is provided for $3.49 per month.
The first 2 weeks is a free trial.

• The subscription lasts 1 month and gives access to Injurymap training.
• Payment will be charged to your googl play account at confirmation of purchase
• Your subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period
• Your account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period
• Your subscriptions and auto-renewal can be turned off by going to Account Settings after the purchase.
• Any unused portion of the 2 weeks free trial period will be forfeited when a subscription is purchased.

Terms of use: https://www.injurymap.com/terms

How to install SportyPal APK at apktoVi.com

Approved by Sony Ericsson testing team, SportyPal is a complete training tool for keeping track of your running, cycling, skiing or workouts from any type.
Helps you improve your health & fitness condition. And maintain your form & figure by using your phone.

PRO Features:
- Create and save TRACKS from any of your existing workouts or draw tracks on your own. Create–>download on the phone–>use them.
- Set a GOAL on distance, duration or calories burned on your workouts…
- ANT+, Zephyr HxM, Polar WearLink®+ transmitter with Bluetooth® support. Connect your Heart rate device to SportyPal PRO and check your heart activity information on your phone in real-time.
- Synchronize your phone with the web account, upload/download workouts on the web/phone.
- Automatic synchronization of your Plan from your web account and updating if there is any new workout completed…
- Sony Ericsson LiveView™ support.
- Configurable Voice notifications. Real time voice feedback for your distance & time.

BASIC Features:
- Basic/advanced data such as elapsed distance, time, current speed and average speed; pace and average pace; monitor your heart rate; calories burned; altitude change; climbing…
- “Auto-start option”, automatically starts a count-down timer for the workout as soon as the GPS lock is established.
- “Auto-pause option”, SportyPal will automatically pause your workout when you stop moving for a while, and will automatically resume when you start moving again.
- Facebook & Twitter sharing tools.
- Map view and tracking during the whole workout.
- Draws elegant graphics charts of your performance.
- Listen music or perform calls without disturbing your workout.

The completed workouts can be uploaded to http://www.sportypal.com The web application provides additional functionalities and more in-deep analyzed data from the collected performances. User’s can connect with other Sporty Pals, create new challenges, find desired tracks from the SP community, comment on their performance or organize virtual competitions...

Extends:com.sonyericsson.extras.liveview.
Extends:com.sonyericsson.extras.livekey.
Extends:com.sonyericsson.extras.ATTACHED.

How to download Rep Max Tools - 1RM Calculator APK at apktoVi.com

Rep Max Tools is the fastest and easiest one rep max calculator for your squat, bench press, deadlift, or other lifts. Simply input the weight you lifted and how many reps you performed and all the results are displayed right in front of you.

✓ Easy to use 1RM calculator
✓ Quickly get an overview of anything between your 1RM and 20RM
✓ View percentages of your 1RM for easy programming

All calculations in the app are based on well known one rep max formulas (Epley and Brzycki).

How to install MoodMission - Cope with Stress, Moods & Anxiety APK at apktoVi.com

MoodMission helps you learn new and better ways of coping with stress, low mood, depression, and anxiety. Tell MoodMission how you’re feeling and it will give you a tailored list of 5 Missions that can help you feel better and improve your wellbeing.

Missions are mental health strategies that are quick, easily achievable, and backed up by scientific evidence, including:
★ Mindfulness meditations
★ Relaxation
★ Exercise and fitness activities
★ Affirmations and coping statements
★ Behavioral activation
★ Yoga
★ Gratitude
And heaps of other proven mood boosting activities.

It's a simple as doing a Mission and boosting your mood.

MoodMission is based in cognitive behavioral therapy (CBT), which is an evidence-based psychological therapy for anxiety and depression. Anyone can use MoodMission, whether you just want a lift in your day or need a bit more help recovering from anxiety or depression.

Completing Missions earns you rewards in the app, motivating you to take steps towards becoming healthier, happier, and more confident. Plus a Mission log helps you track your progress over time.

MoodMission learns which types of Missions work best for you, so the more you use MoodMission the better it gets at tailoring your Mission suggestions.

MoodMission is not a replacement for professional help. If you are experiencing anxiety, depression, or any mental health issue, talk to your GP or contact a psychologist for support.

How to download Happy Not Perfect: Meditation and Mindfulness APK at apktoVi.com

When our minds are clear and collected we feel better, sleep better and make better decisions. Let’s start looking after your mind daily so you can feel your best, and it only takes a few minutes!

It’s easy to get weighed down by life’s challenges and that’s why we teamed up with experts and scientists to come up with simple exercises to boost your mental well-being.

Feeling good is an inside job that requires practice. Jump into the Daily Refresh, a quick 7-step routine to help you boost your feel-good hormones and relax your nervous system anywhere, at any time.

Backed by science, designed for you, Happy Not Perfect is your go-to-place for everything you need to look after your mind in a fun new way.

- Play the Daily Refresh to stay balanced, stress less and sleep better
- Select your mood and complete a full mind interactive workout
- Learn to breathe right and calm your nervous system instantly
- Release worries and let go of negative thoughts
- Practice a positive mindset and boost your mood
- Meditate in a fun way with our guided, easy-listening sessions
- Listen to a "Daily Dose" of wisdom and positivity to make any day better
- Unlock 300+ mindful exercises

Stressed, anxious, tired, angry, frustrated, heartbroken, sad or anything in-between. We have a tool for you to help you on your way to feeling better.

Some content is available only through an optional paid subscription. If you choose to subscribe, payment will be charged to your Google Play Account at confirmation of purchase.

CONTACT US:
VISIT US: https://happynotperfect.com
PRIVACY POLICY: https://happynotperfect.com/privacy-policy
TERMS OF SERVICE: https://happynotperfect.com/terms-of-service
GENERAL INQUIRIES: [email protected]
SUPPORT: [email protected]

How to download CBT Diary APK at apktoVi.com

With CBT Diary you can:
- record events, thoughts, emotions and behaviors
- track emotions on charts
- list, edit, delete notes you have wrote
- generate reports about events, thoughts and emotions and send it to your therapist
- customize list of emotions you want to track.

If you are in cognitive behavioral therapy this application definitely is for you. CBT Diary helps you in your CBT therapy every day, day by day. With this application you can record events, your thoughts, emotions and behaviors, analyse them on charts and send reports to your therapist. Because the CBT Diary is on your mobile, you have your diary always with you. You will never forget to take. You can take notes anywhere, any time.

CBT therapy is effective for a variety of conditions, including mood, anxiety, personality, eating, addiction, dependence, tic, and psychotic disorders.

For an amount of time all features of the applications are available and ads don't appear. After this time some features will be disabled and ads appear. To enable back all features and stop showing ads you can buy a license for 3 months, 1 year or 99 years.

How to install kGoal - beta APK at apktoVi.com

kGoal is a revolutionary new smart Kegel exercise trainer that provides tactile biofeedback, comfortable and fun workouts, and actionable data for improved fitness. The app is designed to work with the wearable kGoal device to guide and track your pelvic floor exercise.

How to install 21 days APK at apktoVi.com

App 21 days is tracker habits. Helps keep track of your desired habits or to create new goals and to celebrate their fulfillment.
You can specify any deadline goals. The app will notify you at the right time. Intuitive design will help you easily work with the application.
Each time you run you can leave any comment which is then displayed in the statistics of goals or habits. App 21 days can show detailed stats on the created goal or habit.
In the Appendix there are several themes for a more enjoyable experience.

How to download iSleep Easy Sleep Meditations APK at apktoVi.com

The Meditation Oasis® iSleep Easy app contains a wide variety of guided meditations to help you fall asleep and sleep deeply. You can listen to the meditations with or without several choices of music or nature sounds. In addition, you can create your own sleep program using a Playlist feature which allows you to listen to up to six meditations in one session, choosing which music or nature sound you'd like in the background and how long they will continue after the voice guidance stops. If you prefer to listen to music or nature sounds alone, a Sound Mix feature allows you to listen to a combination of music plus a nature sound, or two nature sounds together.

NEW!: now features upgraded high quality nature sounds from Emmy Award winning recordist Gordon Hempton.

★ SUMMARY of App Contents ★

✓ 9 Guided Meditations - listen with or without music or nature sounds
✓ 3 music choices and 6 nature sounds
✓ Sound Mix feature to listen music and nature sounds alone
✓ 3 Preset Playlists with a combination of meditations
✓ Ability to create your own playlists
✓ Tips for falling asleep

★ ABOUT the GUIDED MEDITATIONS ★
The app includes the guided meditations described below. Some are brief and make good opening meditations for a Playlist. The Main Meditations are longer, and can be used on their own.

OPENING MEDITATIONS
★ Relax into Bed -- Get relaxed and ready for sleep.
★ Putting Away the Day -- Clear your mind for sleep.
★ Sleep Affirmations -- Helps set the stage for falling asleep.
★ Belly Breathing -- An easy exercise for quick relaxation.

MAIN MEDITATIONS
★ Relax into Sleep -- Relax easily into sleep with this meditation.
★ Breath Awareness -- A simple, enjoyable way to fall asleep.
★ Autogenic Relaxation -- Systematically relaxes your body and mind.
★ Meditation on Darkness -- Helps you fall into a deep, restful sleep.
★ Wee Hours Rescue -- For when you awaken in the middle of the night.

*****************************

Created by Mary Maddux, MS, HTP and Richard Maddux, best known for their popular Meditation Oasis podcast, apps and CDs.

Mary and Richard bring over 30 years of meditation practice and teaching to the creation of their guided meditations and music. In addition to teaching meditation, Mary has worked in both conventional and alternative settings as a counselor and healing arts practitioner. Richard has played and composed music all of his life. His music is composed especially for meditation, relaxation and healing.

How to install Lunar Calendar APK at apktoVi.com

Are you interested in the influence of the moon on man?
Do you want to know what day of the Moon it is now?
Do you want to live a more harmonious life?
Do you want to have a simple and intuitive calendar close at hand?
Then this app will help you!

Lunar Calendar shows properties for each day:
* Health recommendations (e.g. what food to avoid)
* Relationship recommendations
* General and business recommendations
* Recommendations for planting
* Recommendations for yogis
* Water treatment and purification
* Of course it shows day of moon
* Of course it shows moon face
* Of course it shows current zodiac sign
* All info mentioned above is shown in both textual and graphic form
* The app supports all Android devices with any screen sizes
* Available in English, Deutsch and Russian
* The PRO version Lunar Calendar has a dream-book on lunar days and aromatherapy

The slogan of our team is: "Only essence!". In the app you can see seven simple intuitive pictures, providing complete image of the current day. Application is designed for ordinary people, who aspire to make their life more balanced and harmonic.

We also have a paid version without ads with the dream-book on lunar days and aromatherapy:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flywolf.mooncalendarpro
Please let us know if you have any questions - we will be glad to answer any of them!

Best Regards,
Sergio

How to install Mountainbike.be APK at apktoVi.com

You can now view all tours from the coming two months in a handy view on your smartphone.

Fill in your home address, and you will see the tours you want to ride on top.

In a few clicks you can send the tour to your agenda, or to Facebook or WhatsApp.

In case you need more information about a tour, you are just one click away from our forum, to get in contact with your fellow bikers.

Mountainbike.be is THE site for mountain biking in Belgium and The Netherlands.
Our tour-calendar is under constant review to be the most reliable and complete of Belgium and Holland.

How to download The EO Bar APK at apktoVi.com

You will get a complete essential oil and aromatherapy education rolled into one easy to use app. With over 300 recipes and so many usage tips this is sure to become your go-to app! Get REAL methods of use and safety data plus so much more your head will spin! This is a great app to gift to a friend as it contains a solid education built into one user-friendly app. This app is Young Living specific, however there are over 200 recipes that are not company specific and the education is not company specific either so it is a great app for any and all oil users!

How to download 90night: SleepyTime Calculator APK at apktoVi.com

Do you ever find yourself waking up feeling cranky even though you had a decent amount of sleep?

Or have you taken a nap and felt great one time yet felt horrible another time?

The reason for such scenarios is that you most likely woke up in the middle of one of your sleeping cycles.

Sleeping works in cycles of 90 minutes. That is why you might get a good amount of sleep yet still feel tired (because you most likely woke up in the middle of one of your sleep cycle).

With 90night (a sleep cycle calculator inspired by the popular website sleepyti.me [Sleepytime, Sleepy time]), you can calculate the times you can wake up if you know when you are going to sleep or you can calculate the times you can go to sleep if you know when you are waking up. It also provides you buttons you can press that can set an alarm for you using your preferred alarm app.

Features that 90night includes:
[✔]The ability to set how long it takes you to fall asleep and 90night will use that time in its calculations
[✔]Support for both 12/24 hour format (with the ability to change them)
[✔]A night mode for using a dark theme for the app to avoid straining your eyes in the dark
[✔]Buttons to set alarms for each time (with optional confirm dialog box which can be turned on in settings
[✔]The option to automatically add extra snooze alarms after you set the original alarm (with the option to pick how many alarms you want and the interval between the alarms)
[✔]NEW: Dashclock extension to show you your sleep times right from your lock screen!

What's different in Plus version:
[✔]No advertisements!
[✔]Ability to use shortcuts without sharing the app
[✔]Extra features coming soon!

Permissions Explained:
• Network communications: Used for ads
• Alarm: For setting your alarm

FAQ:
Q: Why doesn't 90night have an option to delete alarms?
A: Because as the developer, I am not given permission or the ability (through the API) to go inside alarm apps and delete alarms. There are a few alarm applications out there (such as Circle Alarm) that automatically remove alarms after they have gone off.
Q: Why is the app called 90night?
A: It's actually a play on words! A sleep cycle is 90 minutes long and sleeping happens at night and when the name of 90night [90 night, ninety night] is read out loud it sounds like "nighty night!"

If you have any questions, requests, bugs/issues, or features you want, feel free to email me.

Logo and banner made by Sam Nalty. Visit his blog http://holothere.tumblr.com/ for holo designs.

App inspired by http://sleepyti.me/ [Sleepytime, Sleepy time], created by David Shaw

How to install Lift With Cass APK at apktoVi.com

Lift with Cass Martin was designed to help women and men take their training and fitness goals to another level. It was created to give a whole new meaning to the phrase “Strong Is The New Sexy”. Cass want's women everywhere to feel confident about weight training to build a strong, healthy lifestyle. In this app you will have access to fully guided training splits, robust meal plans and an unbelievable support system through the community feed led by Cassandra herself!


Training/Workouts

-Video demonstration with tips for every exercise
-Weekly weight training splits
-Complete sets & rep ranges
-Cardio guide for getting lean & strong
-Challenging core exercises

Nutrition

-Complete meal plans to cater to your goals
-New Recipes ideas
-Daily meal Macronutrient breakdown

Community/Challenges

-A supportive community of like minded individuals
-Post progress photos to the community or invite your friends
-Various challenges to keep you accountable and win prizes

Additional features

-Spotify & Apple Music playlist from Cass herself
-Track workout history

Thank you so much for your interest in my program! I cannot wait to Lift with you to help achieve your goals and become a more confident, stronger you!

HEALTH APP INTEGRATION:
LiftWithCass shows you the following data from the Health app (HeathKit).
- Steps
- Walking + Running Distance
Description: We are using health app feature to read data from it, so that we can track workout progress.
And this feature is highlighted in user interface of our app in health screen.

The Lift with Cass App is $14.99USD monthly, with a $19.99/month which includes all fitness and nutrition. It is $179.99 USD for yearly subscriptions, which includes all fitness and nutrition. The subscriptions will auto-renew for a one month and 1 year period respectively. These plans have subscription terms of 1 month and 1 year, and will auto-renew at the completion of specified time period. Your subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period.

Payment for your chosen subscription of the Lift with Cass app will be charged to your Google Play Store Account at confirmation of purchase. Your Google Play Store account will be charged for one month renewal of $14.99 USD , one month renewal of $19.99 USD which includes all fitness and nutrition, and a one year renewal of $179.99 USD within 24-hours prior to the end of the current period respectively according to the plan subscribed.

Subscriptions may be managed in your Google Play Store settings and auto-renewal may be turned off by going to your Google Play Store Account Settings after purchase. Any unused portion of a free trial period will be forfeited when you purchase a subscription to the Lift with Cass App.


Privacy Policy : http://liftwithcass.com/privacy-policy.html
Terms Of Use : http://liftwithcass.com/terms-of-use.html

How to install dacadoo – Health Engagement APK at apktoVi.com

Live healthy and active! dacadoo measures your health with the Health Score and engages you to actively manage your health and well-being in an easy and fun way.

The Health Score is a scientifically calculated number from 1 (low) to 1,000 (high) and it is based on who you are (body), how you feel (feelings) and how you live (lifestyle). When tracked over time, it offers a good directional indicator of how your health is evolving. On dacadoo you can track exercise, nutrition, stress and sleep, as well as body data and mental well-being. Besides the integrated tracking functionality, you can also use well-known tracking hardware or software, like Apple Health, to share your exercise, sleep etc. data with dacadoo. To help you remain active and engaged, dacadoo applies motivation techniques from behavioral science and online games, collaborative features from social networks, and provides personalized feedback. All dacadoo services can be accessed with this application. Start your free 30-day trial now. After the 30-day trial period, you can select a 90-, 180- or 360-day subscription period to continue using dacadoo. Payment has to be made in advance for the subscription period through the In-App purchase functions by the respective App stores. dacadoo uses qualified payment services to ensure that your payments are personal and secure. Please be aware that paid subscriptions will not be refunded. The subscription fees may be subject to change. Any price changes will be announced on our dacadoo App/Website.

The current price for the monthly dacadoo subscriptions is as follows:

• USA: USD 4.99/month
• European Union: EUR 5.67/month
• Switzerland: CHF 5.00/month
• All other countries: Please check the dacadoo pricing for your respective country in the app stores.

Please note that the prices listed above are indicative and subject to currency exchange rate related fluctuations. dacadoo has no control over and is not responsible for app store related terms and conditions.

Please note also that dacadoo has connected a rewards shop for demonstration purposes to its corporate clients but the shop is NOT available for users at this moment, as it is not part of a current user subscription. You can visit the shop but you will get a pop-up with a notification, that the shop is not available.

Please note that continued use of the GPS location services running in the background of your iPhone can decrease battery life. Be sure you stop tracking a sporting activity once you have completed it!

How to download BodyWeight Record Lite APK at apktoVi.com

BodyWeight Record Lite is an application that manages the body weight.

[Calendar]
Please select a date from the calendar.Body weight, body fat percentage can be recorded.
Body height inputs with "1234". It is displayed with "123.4".Body weight inputs with "123". It is displayed with "12.3".
[Graph]
Graph the change in Body weight.
Charts can be selected. (evening and morning, only morning, only evening)

[Setting]
Data can be initialized.
User information (name, body height) can be registered.
You can change the display settings.
 ・You can select the graph Type(Date or Month)
 ・Graph start date
 ・Graph Color(To choose from blue, pink, yellow and green.)
 ・Initial Body weight display of Graph((evening and morning, only morning, only evening)
 ・Body fat percentage input selection
The backup feature to save the data to an SD card, you can restore the data from the SD card.

[MENU button]
Users can change. (You can change the user when using multiple users.)

■ Graph scaling function
Scaling of the graph is now available from the model of the Android2.2 or more.

**********************************

How to download The Jump Rope Tricktionary APK at apktoVi.com

The sport of competitive jump roping is a continually growing international community of some of the world's most talented athletes. This app aims to help anyone hoping to become involved in this phenomenal sport by giving anyone with a phone the knowledge needed to learn all levels and types of jump rope skills.

The Tricktionary is organized by type (Basics, Multiples, Power, Rope Manipulation, and Releases) and by level (1-4). It provides a description, a video, prerequisites, and what to learn next for each trick.

A new and powerful tool included in The Jump Rope Tricktionary is the speed timer. With this tool you can time and click speed and be provided with useful statistics about the event. The app displays score, speed, number of misses, an estimated score assuming no misses occurred, and a graph of the jumpers instantaneous speed throughout the entire event.

Also included in the app is the Show Writer. This enables coaches and jumpers to quickly write jump rope shows in which each athlete has the maximum amount of break time between each of their routines.

The Tricktionary is available as a web app as well, just go to https://the-tricktionary.com/ to access the Tricktionary from any device with an internet connection!

If you have any questions or feedback please submit a review or contact me at [email protected]

How to install Vida Health APK at apktoVi.com

Vida offers personalized health coaching through our easy-to-use mobile app. Whether you want to train for your first 5K, build healthy eating habits, or cope with a stressful life event, Vida can help.

PERSONALIZED TO YOU
Let us know your health goals and coaching preferences, and choose an expert health coach that best suits you. Together, you’ll craft a plan to help you meet your health goal in a way that works for you. Stay in touch with your coach through ongoing messaging and video consults.

EVIDENCE-BACKED PROGRAMS
Get the best in health and wellness science with Vida’s structured programs: exercise, weight loss, mindfulness-based stress management, prediabetes, and more. Each program comes with engaging lessons to help you reach your goals and see lasting results.

EASY PROGRESS-TRACKING
Set clear goals and track your progress through simply visualized charts. Log your data directly in the app, or automatically sync with over 100 devices and apps, including Apple’s Health app.

PROVEN OUTCOMES
Whether you want to increase your fitness, lose weight, reduce stress, avoid diabetes, or something else, Vida can help you achieve your health goals.

A TRUSTED PARTNER
Vida is trusted by enterprises including Fortune 500 employers, national payers, and large providers.

***

“Everything has changed. I lost 30 pounds. I had retired from boxing and came back to the sport with the support of my Vida coach -- it’s unbelievable. I’m ready to jump back into the boxing ring again. I’m 40 years old, but feel like I’m 20.”
- Mauricio

“[Before starting Vida] I knew what I needed to do, I just didn’t have the internal motivation. I’ve lost 50 pounds. With the weight loss, I was able to go off my cholesterol medication. Because I wasn’t in a place where I could do it myself, Vida helped me. Vida did that, [my coach] Susan did that.”
- Sandy

How to download Mi Heart rate with Smart Alarm - be fit Band APK at apktoVi.com

We finally delivered Smart Alarm for Mi Band 2. Download the app and sleep well my friend.

Did you know about Awake Assistant? Download the app and check cool hidden features.

Our app broadens abilities of Xiaomi Mi Band 1s Pulse / Mi Band 2 pulsometer. Now You can measure Your heart rate with these bands continuously!

Just establish the desired training result - fat burning or muscle development - and Mi HR’ll accompany you during Your training, advising to increase or decrease the intensity. You’ll stay in a target heart rate zone and enjoy Your workout at the same time!

After the workout You can check the heart rate data in a separate graph in the MiHR app. This will help you to access the changes and draw useful for the following workouts conclusions.
In order to decrease battery usage Mi Heart Rate measures Your heart rate also at set frequency (e.g., every 5 min.).

We know that many sport fans track their activities and achievements with their favorite fitness trackers. Thinking about them we have added synchronization Mi Band 1s and Mi Band 2 with such fitness trackers, as Endomondo and Runtastic.

In addition, Mi HR users can export their heart rate data into the Google Fit app.
Mi Heart Rate users can also benefit from «heart rate alarm» that notifies of high heart rate during workout and everyday life.

Trying to make the application available to all users, we provided a free version of Mi HR with a 10-minute continuous heart rate measurement. When this time expired a user can always renew the measurement.

Just like Mi HR uses, we’re improving every day adding new useful features to the app.

We pay special attention to the Premium Members’ needs. They enjoy the possibility of unlimited continuous heart rate measuring. In addition to that they use Geo Alarm feature.

In addition, Mi Heart Rate helps its user to stay awake (“awake assistance”).
An application needs Xiaomi Mi Band 1s / Mi Band 2 to work.

This is not an official Xiaomi app and is not anyhow related to Xiaomi company.

As always, we ask You to inform us about any BUG via email [email protected] prior to publication of any negative reviews. We will be happy to correct any reported BUG. Together we create a high quality product that is beneficial for Your health and easy and comfortable in usage! Just use MiHR and be fit! ;-)

Mi HR Team

How to download 30 Day Ab Challenge APK at apktoVi.com

This workout plan is a 30 day ab flat belly challenge that will help you lose belly fat and build those nice waistline curves.

If you're ready for a challenge that will blast away belly fat, our 30-Day Ab Flat Belly Challenge is for you. Each day, we have an effective workout for you.
We all want to have a flat stomach, especially when the summer is near, and we are willing to work for it.

Sculpt six-pack abs with these four weeks of abs exercises that will reshape your core, flatten your belly, and give you definition when you're a beginner exerciser or advanced bodybuilder. Get abs like a fitness model when you do this 30-day ab workout.

Are you new to working out and have little equipment or time to make it to a gym?
Here's a perfect 30-day Ab challenge for you to try that is perfect for beginners and for easing you into a new home workout program.

A 30-day challenge to improve your lifestyle, health, to get fit and live a more fulfilling and balanced, as well as thriving life that you may also teach your kids and other loved ones.

Features:
- Records training progress automatically
- A total of 6 challenges
- Create your own challenge
- Increases exercise intensity & difficulty step by step
- Keep track of your best attempts for each ab exercise
- Multiple workout plans suitable for beginners and intermediate

Surpass your fitness goals by following this 30-day ab challenge that'll transform your body. Download now!

How to download The Flow APK at apktoVi.com

Every month woman's physical, emotional, creative, mental and spiritual energies change with her menstrual cycle, offering her the most amazing skills and super-powers, if she just accepts them!

WHAT YOU GET WITH The Flow:
- Discovery of your super skills
- Content written by tops experts in their fields
- Planning for success
- App for women and men
- You are supporting an independently produced app


The Flow gives an ancient feminine wisdom back to the world, in a new way!


FEATURES:
- Period, Fertility, Pill, Temperature & Weight tracking directly from the landing screen at a click
- Powerful graphical design created to support the functionality
- Multiuser support
- Learning algorithms
- Intuitive user interface
- Simple visualization of user data
- Shows phases of the moon cycle
- Suitable for women with varying menstrual cycle length
- Suitable for women in menopause
- Suitable for women taking pill
- All tips available also for men
- Secure data
- Fully anonymous
- Available in English, Spanish, German, Slovak and Italian

IN APP PURCHASES ALLOW YOU TO GET:

1) Additional categories of tips
- Tips with affirmations, tips on life-coaching, love making, rest and relax, business activities, etc.
- Majority of tips are for a fee of $0.99 / 3 months
- Some tips are for a fee of $1.99 / 3 months

2) ALL Features
- Contains all tips and features released now and in the future!
- Costs $0.99 / month with quarterly or monthly content updates
- Allows us to bring you several exciting and original features earlier
- Payment will be charged to iTunes Account at confirmation of purchase
- Subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period
- Account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period with monthly amount of $0.99
- Subscriptions may be managed by the user and auto-renewal may be turned off by going to the user's Account Settings after purchase
- No cancellation of the current subscription is allowed during active subscription period
- Any unused portion of a free trial period, if offered, will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication.
- Link to the Privacy Policy and Terms of Use: http://theflow-app.com/others/TheFlowTermsAndConditions.docx

How to install The Fast Metabolism Diet APK at apktoVi.com

**Companion to the #1 NY Times Bestsellers!** Now available on Android! The Fast Metabolism Diet App is your companion to the book and cookbook by celebrity nutritionist and wellness consultant Haylie Pomroy. The app has helped people lose over 1 million pounds!

With comprehensive food lists, you won’t have to guess whether you’re eating the right foods on the right day of the three-phase Fast Metabolism Diet plan. Tailor your meals and mealtimes to fit your tastes, restrictions, and lifestyle. Helpful reminders and checklists will help you track your progress. Consult the app on the go, at restaurants, and while grocery shopping to quickly find if and when certain foods are included in the Fast Metabolism Diet plan.

Features include:

• Customizable menu planning to fit your lifestyle and schedule
• Complete lists for all the foods and ingredients allowed in each phase of the diet
• Over 250 meals (including desserts!) from the book and Fast Metabolism Diet Cookbook are selectable for easy planning.
• “My Day” tracker with upcoming meals and activities
• Interactive water tracker
• Email grocery lists to print or share
• Tips and advice from Haylie to help you meet your goals
• All information in the app reflects the most recent printing of the book.

*Please note: American weights and measurements used, not the British Imperial system*

About Haylie Pomroy:
Haylie Pomroy has helped thousands of clients heal their metabolisms and lose weight permanently—all through the fat-burning power of food. Hailed as “the metabolism whisperer” Haylie reminds us that food is not the enemy but medicine needed to rev up your sluggish, broken-down metabolism to turn your body into a fat-burning furnace.

How to install Pocket Workouts Champion APK at apktoVi.com

Pocket Workouts app is a collection of DAREBEE workouts in your pocket! Ideal for offline and on the go access. The collection contains 250 routines arranged by seven categories: strength, high burn, combat, abs, stretching, yoga and microworkouts.

This is an official DAREBEE app. It was developed by the DAREBEE resource (darebee.com) and the DAREBEE Team, the creators of the visual workouts.

The paid version of this app and the free version are completely identical. By purchasing this version of the app you help the resource and its fundraising efforts. Read more about DAREBEE here: darebee.com/about